Stakeholderdraagvlak is de 1ste stap naar Toekomstbewustbesturen

In deze blogserie beschrijft Mildred Hofkes MSc de vijf kernthema’s van toekomstbewust besturen. Mildred heeft sinds 2006 haar eigen onderzoeksbureau in stakeholderonderzoek en strategie www.bhrm.nl. In december 2020 kwam haar publicatie ‘Future Proof Governance, hoe bestuur ik mijn bedrijf toekomstbewust’ uit. Mildred is tevens initiatiefnemer van het kennisplatform www.nieuwbestuur.nl, gericht op de ontwikkeling van toekomstbewuste bestuursmodellen. In deze serie deelt ze haar in 15 jaar opgebouwde kennis met jou.

De vijf kenmerken van toekomstbewust besturen volgens Hofkes zijn:

 1. Het stakeholders-governancemodel is leidend;
 2. Intentie van besturen is circulair;
 3. Diversiteit in de bestuurskamer gaat over gehoord worden;
 4. Dialoog met Future Leaders wordt structureel;
 5. Verbinding met de maatschappij is geloofwaardig en transparant op de thema’s duurzaamheid en inclusiviteit.

Het implementeren van het stakeholders-governancemodel

In deze blog aandacht voor het 1ste thema : het implementeren van het stakeholders-governancemodel.

De wens om te besturen met meer oog voor de natuur en de samenleving wordt breed gedragen onder bestuurders. De huidige bestuursmodellen zorgen er echter voor dat bestuurders niet massaal het goede aan het doen zijn. Klassieke governancemodellen zijn gericht op winst en risicobeheerding en daarmee blokkeren zij de weg naar duurzaamheid en vernieuwing. Naast dit bewustzijn is kennis nodig over een nieuw governance model waar bestuurders zich op kunnen richten; het stakeholders-governancemodel. De grote vraag is, wat is het en hoe komen we daar?

Eind januari 2021 vond het World Economic Forum (WEF) plaats in Davos. In normale tijden vliegen wereldwijd prominente presidenten en businessleiders naar het kleine Zwitserse plaatsje in de Alpen, om met elkaar de economische agenda neer te zetten voor het nieuwe jaar. Dit jaar ging alles digitaal. Dat maakte het ook voor gewone stervelingen mogelijk om het programma te volgen. Zo konden we zien dat op de mondiale bestuursagenda de ‘Great Reset’ staat. De Great Reset betekent zoveel als de noodzaak van het beschermen van de aarde en de wijze waarop bedrijven daarbij een sleutelrol kunnen, of volgens de oprichter van het WEF Klaus Schwab moeten, vervullen. Om daar te komen presenteerde het WEF het Manifest Stakeholder Capitalisme ‘ A manifesto for a cohesive and sustainable world’.

Het WEF presenteert Stakeholder Capitalisme

Volgens het WEF betekent Stakeholder Capitalisme in de kern dat bedrijven lange termijn waardecreatie nastreven door de belangen van al hun stakeholders te bedienen (klanten, medewerkers, leveranciers, strategische partners, overheden, etc) en daarbij tevens de natuur en de toekomstige generaties niet uit het oog verliezen. Tijdens het WEF in januari 2021 bespraken CEO’s met elkaar dat stakeholdervalue een betere manier is om de economie te organiseren dan het tot nu toe dominante shareholdervalue. Dat laatste model is primair gericht op winstmaximalisatie en korte termijn belangen bedienen van de aandeelhouders. Daarbij is geen oog voor de natuur of toekomstige generaties, een model dat hopeloos ouderwets overkomt. Toch is het nog steeds dominant in de westerse businesswereld.

De Nederlandse variant, het nieuwe Rijnlandsmodel

In februari 2021 presenteerde ons eigen bedrijvenplatform VNO-NCW/ MKB Nederland hun koersplan voor 2030 met als titel Ondernemen voor brede welvaart’ naar een nieuw Rijnlands samenspel. Zij verstaan onder ‘een nieuw Rijnlands Model” dat bedrijven niet alleen de belangen van de aandeelhouders als uitgangspunt nemen, maar ook van medewerkers en klanten en breder nog van de maatschappij als geheel. Volgens hen leidt dit model tot een duurzamere en inclusievere economie.

Maatschappelijk draagvlak

Zowel het WEF als VNO-NCW en MKB Nederland sturen dus aan op het stakeholders-governancemodel. En dat is goed nieuws. Tegelijkertijd zit er ook een deel eigenbelang bij, want na de financiële crisis van 2008, en de coronacrisis van 2020 weten we één ding zeker … er komen nog meer crisissen onze kant op het aankomende decennium. En ook dan zullen wereldwijd overheden met gemeenschapsgeld een sleutelrol moeten vervullen om bedrijven overeind te houden. Bestuurders, leiders en managers beseffen dat de manier waarop zij besturen essentieel is om hun organisatie aangehaakt te houden bij de samenleving. Bedrijven hebben draagvlak nodig en dat creëren zij door verbonden te zijn met maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid en inclusiviteit.

Knellende bestuursmodellen

In hoeverre zijn de klassieke aansturingsvormen/governancemodellen toereikend om te verbinden met de maatschappij? Waar botsen de verouderde bestuursmodellen met de nieuwe tijd? Is de wijze waarop het bestuur van de organisatie nu is ingericht nog adequaat en passend? Of beperken de verouderde structuren juist de transitie naar vernieuwing, naar verduurzaming en meer inclusiviteit?

Na 15 jaar zoektocht naar de definitie van goed bestuur en vele honderden gesprekken met bestuurders, aankomende bestuurders, het organiseren van congressen en 15 podcastsessies zie ik als overkoepelend thema: De huidige bestuursmodellen zorgen er niet automatisch voor dat bestuurders het goede doen.

Wat is het probleem?

Iedere organisatie kent een vorm van governance: de aansturingsmotor van het bedrijf. Het maakt nogal wat uit welke motor dat is en wie de motor bestuurt. Dat heeft namelijk directe invloed op naar welke kant het bedrijf beweegt. Onze huidige besturingsmodellen (governancemodellen) zijn verouderd.
Ze zijn primair ingericht op winst voor de financierders (aandeelhouders) in plaats van dat ze gericht zijn op waarde creëren voor alle stakeholders, mens en natuur.

In beginsel houden deze verouderde governancemodellen de transitie naar vernieuwing, verduurzaming en diversiteit tegen. Want vernieuwing betekent ook risico. En de huidige governancemodellen houden niet van risico, wel van risicobeheersing en winstmaximalisatie.
Een bedrijf dat veel winst maakt ten koste van medewerkers, leveranciers, de natuur of bijvoorbeeld (te) weinig belasting betaald, is in het huidige governancemodel ‘succesvol’. En dat klopt niet. Op papier maakt een dergelijk bedrijf misschien wel winst, maar het heeft nauwelijks maatschappelijk draagvlak opgebouwd.

Waarom is het een probleem?

Als maatschappij willen we niet stilstaan, maar onze economie vernieuwen en verbeteren. We willen toekomst bewust zijn en onze natuur en samenleving beschermen. Onze bedrijven en instellingen vormen daarbij een sleutelrol. Zij hebben ons draagvlak nodig om succesvol te kunnen zijn. We verwachten van hen dat zij een bijdrage leveren aan de actuele vraagstukken van deze tijd, zoals klimaatverandering en toenemende kansenongelijkheid. Die problemen moeten we gezamenlijk oplossen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de aankomende generaties. Met de verouderde bestuursmodellen die primair gericht zijn op winst maken, lukt dit niet.

Wat is de oplossing?

De verouderde bestuursmodellen kunnen we stap voor stap aanpassen naar een meer toekomstbestendige en toekomstbewuste besturingsmodel, het stakeholder-governancemodel.

Dat begint door deze zeven vragen centraal te stellen in onze aansturingsmodellen:

 1. Wat is de reden dat ons bedrijf bestaat?
 2. Hoe geloofwaardig zijn wij wat betreft duurzaamheid en inclusiviteit voor de buitenwereld?
 3. Wie hebben er belang bij onze organisatie (kunnen we minimaal 6-7 verschillende stakeholdergroepen noemen)?
 4. Wat weten wij werkelijk van hen?
 5. Wat verwachten zij van ons?
 6. Wat ervaren zij in hun samenwerking met ons?
 7. Hoe groots is ons draagvlak bij hen?

Meer weten over toekomstbewust besturen?

Meer weten over toekomstbewust besturen? Bestel dan direct het boek van Mildred Hofkes: Future Proof Governance, hoe bestuur ik mijn bedrijf toekomstbewust in onze webshop. Deze unieke uitgave is verkrijgbaar als Ebook en hardcopy.

Boek: Future Proof Governance, hoe bestuur ik mijn bedrijf toekomstbewust

 

Nieuwsbrief mei 2018: Waarom Balkenende het Nieuwe Besturen steunt

Waarom Balkenende het Nieuwe Besturen steunt

Gisteren was het Verantwoordingsdag in Den Haag. De 3de woensdag in mei is traditiegetrouw de dag dat Politiek Den Haag het Rijksjaarverslag presenteert, met daarin de financiële verslaglegging van het land.
Het Centraal Planbureau presenteerde tevens de Monitor van de Brede Welvaart. Dat is een nieuwe manier om naar onze welvaart te kijken, breder dan alleen gericht op het bbp (bruto binnenlands product).

In lijn met deze trend presenteert NieuwBestuur de Conferentie Dutch Davos 2019. Op 28 november 2019 staat de vraag centraal hoe we van lineaire naar circulaire aansturingsvormen komen. De tijd van praten laten we daarbij achter ons, de focus ligt op doen!

Jan Peter Balkenende (voormalig premier), Arnoud Boot (UvA en WRR) en Feike Sijbesma (CEO DSM) leggen uit wat Dutch Davos voor hen betekent.

Dutch Davos, de Dutch Way of Doing Sustainable Business
Op donderdag 31 mei 2018 vindt de eerste voorbereidingsbijeenkomst Dutch Davos plaats van 16.00 – 20.00 (incl diner). U kunt zich hier inschrijven!


Ter voorbereiding op Dutch Davos 

Kennissessie van lineair naar circulair besturen. Met aandacht voor 
succesvolle praktijkvoorbeelden

Wanneer: donderdag 31 mei 2018
Van: 16.00 – 20.00 uur (incl diner)
Locatie: Zaamen, Haarlem
Doelgroep: bestuurders, directie

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven

Met:
 • Maurits Groen (Oprichter Waka-Waka)
 • Annemieke Kievit (Global Director Public Affairs en Sustainability AkzoNobel)
 • Moderator Mildred Hofkes (oprichter Nieuwbestuur & BHRM)
Maurits Groen
Super ondernemer duurzaamheid
Oprichter Waka-waka
Annemieke Kieviet
Topexpert en
Director Global Public Affairs AkzoNobel
Mildred Hofkes
Moderator
Oprichter Nieuwbestuur & BHRM

Inschrijven Kennissessie 31 mei 2018


Voor in de agenda:
28 november 2019
NieuwBestuur
Dutch Davos Conferentie

Nieuwsbrief april 2018: Staatsbosbeheer en publieke opinie Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer botst hard met publieke opinie inzake Oostvaardersplassen

Vandaag komt Commissie van Geel met haar advies inzake de Oostvaardersplassen. Een gevoelige zaak, waarbij de publieke opinie een duidelijke stem laat horen. Staatsbosbeheer staat als instantie recht tegenover de actievoerders die de stervende grootgrazers willen bijvoeren. Omroep Flevoland vroeg ons, BHRM reputatie & stakeholdermanagement om duiding over dit complexe bestuurlijke dilemma.

Ons advies over Oostvaardersplassen

Hieronder het filmpje met ons advies aan de Commissie van Geel. Met daarin het voorbeeld van het gesprek tussen wijlen Burgemeester Van der Laan en de emotionele studenten bij de Maagdenhuisbezetting in 2015. Kijk zelf waarom dat succesvol was ondanks de oplopende emoties!


Het Nieuwe Besturen

Anno 2018 betekent goed bestuur open staan voor signalen en verbinding maken met alle stakeholders. Een gedegen stakeholder-analyse is daarbij een must. Omdat reputatie & stakeholderwaarden een voorwaarden zijn voor iedere succesvolle transactie!

Speciaal voor u als lezer van deze nieuwsbrief

Donderdag 31 mei 2018
Bestuurlijke Masterclass: Het Nieuwe Besturen
“Van lineair naar circulair besturen, gericht op stakeholderwaarden.”
Locatie: Haarlem
Van 17:00 – 21:00 (incl. diner). Inloop vanaf 16:30
Kosten: €395,- p.p. (incl. werkmap en studiemateriaal)Bestuurlijke Masterclas Het Nieuwe Besturen = Leren besturen vanuit verbinding met de stakeholders (groene lijn) in plaats vanuit de zender (blauwe lijn). Het Nieuwe Besturen leidt tot een goede reputatie en meer transacties!

Nieuwsbrief maart 2018: De reputatie van de banken

Komt het ooit nog goed met de reputatie van onze banken?

Hoe komt het toch dat (ervaren) bankbestuurders steeds opnieuw dezelfde fout maken? In deze nieuwsbrief een uitgebreide reputatie-analyse en lessons learned…..


Maar eerst even dit: op 29 maart 2018 stond ons 6e Reputatie Congres gepland… We komen echter op donderdag 29 november 2018 met een geheel nieuwe opzet die meer gericht is op de kwaliteit van bestuur, dus breder dan reputatie alleen!

Onder de noemer van Nieuwbestuur Dutch Davos Conferentie 2018 organiseren we de voorbereidingsmeeting voor het international World Economic Forum in Davos. Met de belangrijkste bestuurlijke vernieuwers van Nederland bij elkaar. Me inspirerende voorbeelden van bestuursvormen die passen bij een circulaire economie gericht op duurzaamheid en inclusiviteit, oftewel Het Nieuwe Besturen. In april maken we het definitieve programma bekend.

U kunt zich (als u bestuurder/toezichthouder bent) hier alvast (vrijblijvend) voorinschrijven voor de Dutch Davos Conferentie 2018 op 29 november in Amsterdam


Reputatieschade en banken.. een opvallend terugkerend patroon

Sinds 2006 voert ons onderzoeksbureau BHRM reputatieonderzoeken en stakeholder-analyses uit. Onze klanten bouwen bewust aan een sterke reputatie van binnenuit door een open dialoog te voeren met hun stakeholders. Dat maakt dat onze klanten stuk voor stuk vertrouwen opbouwen onder hun stakeholders.

Zo niet de grote banken van Nederland.
Bankbestuurders lijken het maar niet te willen begrijpen…
Conclusie: het duurt gemiddeld 1 week voor het bankbestuur op de knieën gaat onder druk van de publieke opinie.
Het is opvallend om te zien hoe vaak de top van de Nederlandse banken steeds weer dezelfde kapitale reputatiefout maakt. Zij nemen besluiten vanuit hun eigen bestuurlijke ‘bubbel’ zonder een gedegen stakeholder-analyse te maken. Daardoor worden ze, naar eigen zeggen, keer op keer “verrast” door de tegenkracht van hun stakeholders en in het verlengde daarvan de publieke opinie.

Lessons learned van 3 opvallende reputatieblunders van topbestuurders bij banken:
De feiten op een rij:


Reputatiecase 1 – 2018 ING RvC verhoogt salaris Ralph Hamers met 50%

Periode: Van 8 maart 2018 t/m 13 maart 2018
Duur: 5 dagen
Resultaat: besluit wordt teruggedraaid en RvC ING geeft verklaring: Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat”
Gevolg: reputatieschade en onbegrip stakeholderbreed (onder klanten, politiek, medewerkers, aandeelhouders etc) en verlies van klanten en (politieke) goodwill

Tijdsverloop
8 maart 2018: Jeroen van der Veer (voorzitter RvC ING) maakt via voorpagina FD bekend dat ING de beloning van topman Hamers met 50% verhoogt met als argument: “Ralph Hamers is Eredivisie maar wordt Jupiler League betaald.”
8 maart 2018: Minister van Financiën Hoekstra noemt salarisverhoging “buitensporig” en “op geen enkele manier bijdragen aan het herstel van vertrouwen in banken.”
9 maart 2018: ASN (Volksbank) en Triodos geven aan honderden extra aanmeldingen te ontvangen van klanten afkomstig van ING.
11 maart 2018: Jesse Klaver (Groen Links) wil spoedwet die salarisverhoging ING topman blokkeert.
13 maart 2018: ING trekt salarisverhoging Hamers in. Eind maart moet de voorzitter van de RvC Jeroen van der Veer zich verantwoorden in de Tweede Kamer.


Reputatie-case 2: 100.000 extra voor Raad van Bestuur ABN Amro 2015

Periode: Van 20 maart 2015 t/m 29 maart 2015
Duur: 9 dagen
Resultaat: De zes leden van de RvB ABN Amro zien af van 100.000 euro bonus “Wij begrijpen en betreuren de onrust die is ontstaan. De onrust is niet goed voor onze klanten, onze medewerkers en het algemeen vertrouwen in ABN AMRO.”
Gevolg: reputatieschade stakeholderbreed (klanten, politiek, medewerkers, aandeelhouders etc) + uitstel beursgang ABN AMRO

Tijdsverloop
20 maart 2015: Top ABN Amro krijgt ton extra salaris op voordracht van de RvC voorzitter Rik van Slingelandt, met als argument “een gedeeltelijke compensatie voor het wegvallen van de variabele beloning”
22 maart 2015: Den Haag: “Er deugt niets aan de 100.000 euro bonussen van ABN Amro”.
25 maart 2015: Minister Dijsselbloem: “Bonussen ABN Amro onwenselijk”.
27 maart 2015: Minister Dijsselbloem stelt beursgang ABN Amro uit om salarisophef top ABN Amro.
29 maart 2015: De zes leden van Raad van Bestuur ABN AMRO doen afstand van 100.000 euro.


Reputatiecase 3: Top ING ontvangt in 2011 salarisverhoging + bonus ondanks dat staatssteun nog niet is terugbetaald

Periode: Van 17 maart 2011 t/m 22 maart 2011
Duur: 5 dagen
Resultaat: Intrekken bonus door RvC en excuus brief topman Jan Hommen “We hebben onvoldoende ingeschat welk signaal hiervan uitgaat naar de samenleving”.
Gevolg: reputatie schade stakeholderbreed (klanten, politiek, medewerkers, aandeelhouders). Het FD concludeert op 23 maart 2011 dat duizenden woedende klanten zijn overgestapt naar duurzame banken als Triodos en ASN.

Tijdsverloop
17 maart 2011: Bekendmaking via Volkskrant dat bestuur ING salarisverhoging + bonus van 1,25 miljoen ontvangt.
17 maart 2011: Bonus ING-topman wekt toorn van minister Plasterk.
18 maart 2011: Kamer woedend over bonussen bij ING-top.
22 maart 2011: Publicatie van open brief ING-topman Jan Hommen: “We hebben onvoldoende ingeschat welk signaal hiervan uitgaat naar de samenleving”.
22 maart 2011: ING-top ziet af van bonus en salarisverhoging na harde kritiek.
1 april 2011: Bekend wordt dat Commissarissen ING bonussen doordrukten van topman ondanks protest van Jan Hommen
11 mei 2011: RvC ING biedt excuses voor bonussen aan tijdens jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.


Conclusie reputatieschade banken

Het kernprincipe voor iedere bank is VERTROUWEN
Reputatieschade (gebrek aan vertrouwen) raakt een bank in de kern van haar bestaan en dient ten alle tijden door het bestuur te worden voorkomen
Als bestuurders het vertrouwen in de bank ondermijnen, is er sprake van onbekwaam bestuur
Als (bank)bestuurders zo weinig gevoel tonen voor het sentiment uit de maatschappij, is het goed om hun positie te heroverwegen
Zolang de toon aan de top bij banken niet verandert, en daarmee de context, neemt het publieke vertrouwen in banken verder af….

ADVIES: Alleen met behulp van een gedegen stakeholderanalyse VOORAF kan een bestuur een weloverwogen beslissing maken of hun beleid bijdraagt aan vertrouwen of juist niet…


NieuwBestuur in de media

‘Onderschatten commotie getuigt van slecht bestuur bij ING’
Onbegrijpelijk, noemt reputatiedeskundige Mildred Hofkes de gang van zaken bij ING de afgelopen dagen…
Lees hier het hele artikel in Trouw

Meer menselijkheid in de bestuurskamer

In veel organisaties beginnen de systemen te knellen. Geld en rendement spelen een te dominante rol. De menselijkheid raakt in de verdrukking. Mildred Hofkes wil die menselijke waarden weer terug brengen in de bestuurskamer. Luister hier de podcast van de radio uitzending.

Foto: Matthijs Verburg en Mildred Hofkes te gast bij New Business Radio.

In de uitzending spreken Matthijs en Mildred over mensgericht besturen, de bestuursstijl van Wiebe Draijer bij de Rabobank en actuele voorbeelden van succesvol stakeholdermanagement van Havenbedrijf Amsterdam, ouderzorg instelling ZuidOostZorg en Tony’s Chocolonely.

Luister hier de podcast van de radio uitzending en laat ons weten wat u er van vindt!
Dat kan eenvoudig door te replyen op deze mail,

Ik ben benieuwd,

Hartelijke groeten,

Mildred Hofkes
Oprichter NieuwBestuur


Komt u ook meepraten?

Hoe krijgen we meer aandacht voor menselijkheid in de bestuurskamer?

29 november 2018
Dutch Davos Congres
Thema: ‘The System or the People?’
STRANDZUID/RAI – AMSTERDAM

Meld u nu aan!


info@nieuwbestuur.nl
NieuwBestuur
Office ‘de Kerk’
Ridderstraat 29
2011 RR Haarlem

MT: 5 tips van NieuwBestuur voor een CEO met een reputatieschandaal aan zijn broek.

5 tips van NieuwBestuur voor een CEO met een reputatieschandaal aan zijn broek.

Lees hier het artikel

Actueel: reactie op reputatieschade Camiel Eurlings door Mildred Hofkes op NOS

Organisatiestrateeg Mildred Hofkes verwacht niet dat Eurlings met zijn excuus-verklaring zijn geloofwaardigheid kan herstellen. “Je ziet vaker dat mensen pas reageren als er al heel veel commotie is. Dat moet je bij dit soort zaken echt voor zijn.”

Lees hier meer

10 do’s voor succesvol reputatiebeleid

Onze 10 jaar ervaring in reputatieonderzoek en stakeholderanalyse hebben geleid tot het volgende inzicht: globaal zijn organisaties te verdelen in twee categorieën; zij die op ‘zenden’ staan en zij die op ‘ontvangen’ staan.
Het lijkt mij onnodig om uit te leggen welke categorie beter aansluit bij de maatschappij, meer innovatiekracht kent en weerbaarder is voor eventuele reputatieschade. In deze nieuwsbrief zetten wij onze belangrijkste inzichten voor uw op een rij.

Bedrijven die op ‘ontvangen’ staan herkent u aan hun professionele stakeholderbeleid. Staat u op zenden of op ontvangen? Boek de interactieve Lezing: hoe krijg je de reputatie die je verdient en leer waar u zelf staat als organisatie.

Hoe versterkt u de reputatie van uw organisatie? 10 tips!

1. Benadruk in uw taalgebruik het menselijke (en niet alleen het zakelijke).
2. Pas uw taal aan aan de ‘ontvanger’ van uw boodschap, leef uw in, vang signalen op, wees empathisch!
3. Wees transparant, bijvoorbeeld over verdienmodellen en marges.
4. Hoe transparanter u kunt zijn, hoe minder kwetsbaar de reputatie.
5. Wuif lastige vragen van klanten niet weg. Juist niet! Toon betrokkenheid.
6. Weet wat er precies leeft bij uw relaties. Sta open voor signalen en haal de ‘angel’ er op tijd uit.
7. Doe aan zelfreflectie en ontwikkel daartoe persoonlijke vaardigheden. Feedback vragen is een activiteit, het komt niet vanzelf.
8. Vermijd een top-down structuur. Zo mist u belangrijke signalen van medewerkers die zien wat er buiten gebeurt. Laat hen tijdig aan het woord om verrassingen (en daarmee reputatieschade) te voorkomen.
9. Denk nooit na een geval van reputatieschade: het waait wel over. Blijf aanspreekbaar. Bijt door de zure appel heen en houd altijd zelf de regie.
10. Zet een professioneel stakeholderbeleid op en monitor de signalen van buiten naar binnen met behulp van de BHRM Stakeholder-ReputatieScan®.

Ik wens u veel input vanuit uw ontvangers toe,
Met hartelijke groet,

Mildred Hofkes
Oprichter NieuwBestuur.nl en
Bureau Hofkes Reputatiemanagement

Hoe Uber door zelfreflectie reputatie wil redden

Uber, de onstuimig groeiende taxidienst, kampt met een groot reputatieprobleem. De afgelopen maanden kwam in het nieuws hoe de machocultuur de interne organisatie zou verzieken. Vrouwonvriendelijk gedrag, seksisme, maar ook misleiding van lokale overheden met geheime softwareprogramma’s en boze chauffeurs zouden voortgekomen zijn uit de intimiderende toon aan de top.

De relatie tussen gedrag en reputatie

Topman Travis Kalanick wil door zelfreflectie zijn bedrijf redden. Hij trekt zich terug om, naar eigen zeggen, te werken aan ‘Travis 2.0’. Als hij van Uber weer een gezond bedrijf wil maken met een sterke reputatie is dat de juiste weg. Helder water stroomt immers van boven…

‘We pompen op, wat we oppompen kunnen’

In onze adviespraktijk van BHRM zien we steeds vaker dat het DNA van de bestuurder het DNA wordt van de organisatie. Dat kan positief werken zoals bij Unilever (Paul Polman) en DSM (Feike Sijbesma). Zij weten met hun duurzaamheidsagenda hun hele organisatie te inspireren. Het kan ook tegen de organisatie werken zoals bij de topman van Shell (Ben van Beurden). Shell blijft inzetten op fossiele energiebronnen met hoge CO2 uitstoot zoals olie en gas. Tegen het Akkoord van Parijs in stelt Van Beurden: “we pompen op wat we oppompen kunnen”. Dit doet de reputatie van Shell geen goed.

Bestuur bewust!

Slecht bestuur leidt tot een slechte reputatie. Een goede reputatie begint bij goed bestuur. Gedrag aan de top is essentieel voor het gedrag van de organisatie. Als een bepaalde cultuur doordringt in de organisatie, dan zit het heel diep verankerd. Dus bestuur bewust, want alleen zo krijgt u de goede reputatie die u verdient!

Ik wens u veel zelfreflectie toe,

Met hartelijke groet,

Mildred Hofkes
Oprichter NieuwBestuur.nl en
Bureau Hofkes Reputatiemanagement

Uw reputatie bepaalt uw positie

Lees de 7 reputatietips!

De verkiezingscampagnes zijn in volle gang. Op 15 maart weten we meer over de toon van ons land voor de komende jaren. Een ding is al duidelijk geworden: besturen wordt moeilijker. Het maatschappelijke sentiment lijkt ongrijpbaar. En bestuurders missen op steeds grotere schaal aansluiting bij de burgers, zo lijkt het.

Om verbinding aan te gaan is een andere taal nodig. Een taal die uitgaat van ‘de ontvanger’. Dat klinkt logisch. Maar veel bestuurders staan nog op ‘zenden’. Ze missen daarbij belangrijke signalen vanuit de ontvangers, en zetten zichzelf en hun organisatie daarmee buitenspel.

Welke positie neemt u in bij uw ontvangers?

Niet alleen de maatschappij is flink in beweging. Ook uw speelveld verandert ten opzichte van uw stakeholders en relaties. Nieuwe posities worden ingenomen. Relaties verwateren en belangen verschuiven in razend tempo.

Van zender naar ontvanger

Tien jaar reputatieonderzoek en stakeholderanalyse hebben ons veel inzicht gebracht in het opzetten van succesvol stakeholderbeleid. Wij weten inmiddels goed wat wel werkt en wat niet. Zo kennen we ‘best practices’ bij grote organisaties, maar ook bij MKB bedrijven, non-profit organisaties en verenigingen.

De valkuil van interne aannames

Voor alle organisatie geldt hetzelfde. Iedere organisatie is sterk afhankelijk van haar omgeving. De buitenwereld bepaalt het succes. Toch zitten interne aannames organisaties vaak lelijk in de weg. Bestuurders denken te weten hoe de buitenwereld hen ziet, maar in de praktijk pakt dit (altijd) anders uit.
Wat u hiervan kunt leren is dat het essentieel is voor iedere organisatie om de stakeholders helder in kaart te hebben. En dan vooral vanuit het perspectief van de ontvangers. Hoe u dat kan doen, daar vindt u in deze nieuwsbrief het antwoord op.

Want de reputatie van uw organisatie krijgt u van uw stakeholders toebedeeld.
En zonder goede positie, staat u al snel buitenspel…

Ik wens u veel input vanuit uw ontvangers toe,
Met hartelijke groet,

Mildred Hofkes
Oprichter NieuwBestuur.nl en
Bureau Hofkes Reputatiemanagement