Word zelf een Nieuwe Bestuurder

De snel veranderende maatschappij vraagt om nieuwe bestuurlijke vaardigheden. Vaardigheden die aansluiten bij de definitie van ‘goed bestuur’ in een wereld die roept om transitie. De vraag naar Nieuwe Toekomstbestendige Bestuurders is groot, want met oude bestuursmodellen kun je geen vernieuwing op gang brengen. Nieuwe Bestuurders zijn bestuurders die een heldere visie hebben, daadkracht tonen, openstaan voor signalen uit de omgeving, verbinding kunnen maken en het vermogen hebben tot zelfreflectie.

Top 5 kenmerken van een Toekomstbestendige Bestuurder

 • 1

  Toekomstgericht

  Een circulaire bestuurder is toekomstgericht, heeft een heldere visie en verbeeldingskracht waardoor hij/zij in staat is een lonkend perspectief voor de lange termijn te formuleren.

 • 2

  Verbindend vermogen

  Een circulaire bestuurder is niet primair gericht op de eigen organisatie en het eigen ego, op de ‘ik’, maar nadrukkelijk op de ‘wij’. Deze bestuurder spreekt een verbindende taal richting stakeholders, waardoor zij/hij het vermogen heeft om deze partijen ook aan zich te binden. Partnerschappen en werken in co-creatie vanuit gelijkwaardigheid zijn daarbij sleutelbegrippen.

 • 3

  Maatschappelijk sensitief

  Een circulaire bestuurder heeft gevoel voor wat er leeft in de maatschappij, kan makkelijk verbinding maken met mensen op allerlei niveaus en is maatschappelijk breed georiënteerd. (Heeft een goed ontwikkelde  maatschappelijke antenne).

 • 4

  Inspireren en enthousiasmeren

  Een circulaire bestuurder heeft de drive om mensen enthousiast te maken over nieuwe wegen en de overtuigingskracht om stakeholders mee te nemen, te mobiliseren en draagvlak te creëren met betrekking tot het thema duurzaamheid en circulariteit.

 • 5

  Duurzaamheid vertalen naar eigen business

  Een circulaire bestuurder is in staat om een duurzaam verdienmodel te ontwikkelen, waarbij hij/zij de nationale klimaatdoelstellingen en SDG’s (Sustainable Development Goals van de VN) meeneemt in het eigen businessmodel, hanteert voor zichzelf en voor de organisatie een hoge duurzaamheidsstandaard (b.v. reizen met de trein) en positioneert de eigen organisatie nadrukkelijk als pionier / voorbeeld binnen het publieke debat.

De transitie van lineair naar circulair besturen

Transitie