Meer informatie over Toekomstbestendig Besturen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Collegereeks Toekomstbestendig besturen

Waar herken je een organisatie aan die toekomstbestendig wordt bestuurd? Welke kenmerken van leiderschap horen daarbij? Welke nieuwe bestuursmodellen sluiten aan bij een duurzame en inclusieve toekomst? Wat zijn de belemmeringen? En welke eerste stappen kun je binnen je eigen organisatie zetten?

Met onze Collegereeks for Future Proof Leadership trainen we zowel het huidige als het toekomstige leiderschap in nieuwe bestuursmodellen, die toepasbaar zijn binnen de huidige bestuurskamers.

Inschrijving gestart: vanaf 29 jan 2021 t/m 26 juni 2021 iedere maand een (online) college met gastsprekers en opdrachten

Tijdens de Collegereeks Toekomstbestendig Besturen worden de vijf kernthema’s van Future Proof Governance een-voor-een uitvoerig behandeld. Aan de hand van inspirerende inleiders met up-to date kennis, en prikkelende praktijkvoorbeelden ga je meteen zelf aan de slag. Op een toegankelijke manier maak je kennis met het gedachtegoed van Toekomstbestendig Besturen.

Hoe

Tijdens deze collegereeks krijg je inzicht in verouderde bestuursmodellen en waarom die zo belemmerend werken voor vernieuwing. Doordat je dat kan duiden, kun je ook beter uitleggen binnen je eigen organisatie hoe het anders kan. Maar nog veel belangrijker; je krijgt een helder verhaal over de eerste stappen die iedere organisatie zelf kan inzetten.

Wanneer

De Collegereeks start op vrijdag 29 januari 2021 vanuit het prachtige pand Oceans in het centrum van Haarlem. De reeks bestaat uit iedere (laatste vrijdag) van de maand een college. Het tijdstip is steeds van 14.00 – 17.00 uur. Het slotcollege vindt plaats op vrijdag 26 juni 2021.

Voor wie

Voor iedere (aankomende) nieuwe bestuurder, commissaris en toezichthouder die zich wil bekwamen in nieuwe bestuursmodellen. Interactief en interessant.

Vraag meer informatie aan over de collegereeks

Programma

Collegereeks Toekomstbestendig Besturen

  1. Vrijdag 29 jan 2021: Stakeholdermanagement Het succesvol toepassen van het stakeholdermodel binnen je organisatie (gericht op stakeholdervalue, verbinden en verantwoording afleggen). Hoe geef je daar vorm aan? Waar moet je op letten? En wat levert het op? Met concrete praktijkvoorbeelden van o.a. Port of Amsterdam
  2. Vrijdag 12 feb 2021:  Circulair Leiderschap ; Wat is de betekenis van de toon aan de top voor de geloofwaardigheid van de organisatie? Welke rol speelt de Corporate Governance Code voor goed bestuur?  Wat betekent dat, goed bestuur en waar herkennen we dat aan? Waarom is kwetsbaarheid in het ‘Nieuwe Normaal’ juist een kracht?
  3. Vrijdag 26 maart 2021: Diversiteit  de verschillende stemmen binnen en buiten de organisatie zijn vertegenwoordigd in de bestuurskamer, geen monocultuur maar juist een brede blik op de besluitvorming; Verbreding van het sturingsdashboard, over welke stemmen hebben we het? Hoe borg je de verschillende stemmen binnen de besluitvorming? Wat heb je er aan en wat levert het op?
  4. Vrijdag 23 april 2021: Verbinding tussen generaties  Hoe vindt er een structurele dialoog plaats tussen het huidige en toekomstige leiderschap (tussen bestuur & young professionals) Is dat niet al aanwezig? Wat is de kwaliteit daarvan? En wat heb je er aan als organisatie?
  5. Vrijdag 28 mei 2021: Van SDG naar strategie: De Sustainable Development Goals van de VN zijn op een geloofwaardige manier verankerd in de strategie van de organisatie. Waarom juist nu? Hoe verdien je aan duurzaamheid en waarom is dat belangrijk?

Slot College ‘What gets measured, gets done’

Op vrijdag 26 juni 2021 vindt het afsluitende college plaats met als thema “What gets measured, gets done’. Tijdens dit speciale college komen alle thema’s van Toekomstbestendig Besturen nog een keer aan bod. Tevens  wordt inzichtelijk gemaakt wat Future Proof Rating betekent (FP-Rating). En hoe je daarover kan gaan rapporteren binnen de organisatie zodat Toekomstbestendig besturen ook beklijft binnen jouw organisatie.

Waarom juist nu Toekomstbestendig Besturen?

  • Er is een groeiende behoefte aan nieuwe bestuursmodellen , de verouderde bestuursmodellen gericht op winstmaximalisatie zijn niet meer van deze tijd.
  • Bestuurders beïnvloeden met hun gedrag en bestuursstijl (bewust en onbewust) het welzijn en de continuïteit van hun organisatie. Hun intenties en bijbehorend gedrag bepaalt de toekomst van de organisatie.
  • De toekomst vraagt om nieuwe bestuurlijke logica, nieuwe vaardigheden en het vermogen tot (zelf)reflectie.
  • Onze definitie van ‘toekomstbestendig besturen’ is dat een organisatie tweezijdig wordt aangestuurd, en zowel waarde toevoegt aan de organisatie alsmede aan de maatschappij als geheel.
Training