Circel of Circular Leadership

Wij geloven in toekomstbewust besturen

NieuwBestuur is het kennisplatform dat nieuwe besluitvormingsmodellen ontwikkelt op weg naar een duurzame en inclusieve toekomst.

Het gedachtegoed van toekomstbestendig besturen (Future Proof Governance) sluit naadloos aan bij de verschillende Governance Code voor Goed Bestuur , die binnen Nederlandse organisaties gehanteerd worden:

  1. Verplicht verbinding leggen tussen generaties middels de generatietoets: Oprichten en trainen van een YoungBoard als slijpsteen voor de Raad van Bestuur. Het bestuur leert open te staan voor de input van het toekomstige leiderschap binnen de organisatie ( een structurele en gelijkwaardige dialoog tussen bestuur & YoungBoard). De stem van de toekomst wordt gehoord binnen het besluitvormingsproces van nu. Sluit aan bij de code voor goed bestuur gelet op begrippen als de: ‘generatietoets’ en ‘generatiegerechtigheid’.
  2. Langetermijnwaardecreatie- de stemmen van buiten zijn geborgd in de besluitvorming: Het succesvol toepassen van stakeholderdialogen betekent actief de stem van buiten naar binnen halen.  Langetermijnwaardecreatie vindt plaats door open te staan voor signalen vanuit de buitenwereld, die te verbinden aan de besluitvorming intern en daarover transparant verantwoording af te leggen aan de stakeholders.  Sluit aan bij de code voor goed bestuur gelet op: ‘stakeholdermanagement’ ‘stakeholdergovernance’ en ‘langetermijnwaardecreatie’.
  3. Nieuw leiderschap – de ‘toon aan de top’ is circulair. Bestuurders denken inclusief en zijn intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een duurzame & inclusieve wereld; de toon en het verhaal aan de top is echt en oprecht; Er is ruimte voor het ‘ongezegde’ binnen de bestuurskamer en voor de (stakeholder) signalen van buiten af. Het bestuur toont het vermogen tot zelfreflectie en kan zich kwetsbaar opstellen. Sluit aan bij de code voor goed bestuur gelet op: ‘nieuw leiderschap’  ‘integriteit’ en ‘zelfontwikkeling’
  4. Inclusief & duurzaam bestuur- brede blik aan de bestuurstafel:  de verschillende stemmen binnen en buiten de organisatie zijn vertegenwoordigd in de bestuurskamer. Er is geen monocultuur, maar juist een brede blik op de besluitvorming gericht op langetermijnwaardecreatie. Het besluitvormingsproces is inclusief en transparant. Sluit aan bij de code voor goed bestuur gelet op: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’, ‘inclusief besturen’ ‘klimaatdoelen’, ‘klimaatwet’, ‘CSRD’, MVO, ESG.
  5. Dashboard Brede welvaart is transparant en beschikbaar: Maatschappelijke vraagstukken zoals verduurzaming, inclusiviteit en goed bestuur (ESG) zijn op een geloofwaardige manier verankerd in de strategie van de organisatie. De doelen van de organisatie zijn meetbaar en inzichtelijk terug te vinden in het jaarverslag en op de website. Ieder jaar rapporteert de organisatie over de voortgang op langetermijnvisie waardecreatie en maakt dit zichtbaar op het Dashboard Brede Welvaart. Sluit aan bij de code voor goed bestuur gelet op: ‘transparante verslaglegging’ ‘heldere vertaling van klimaatdoelen’ ‘heldere vertaling van sociale doelen’.