De essentie van de dialoog tussen Current & Future Leadership

Als je een jonge bestuurder bent, kijk je fris de wereld in. Je experimenteert, innoveert, ontdekt en kan daarbij fouten maken. Als je ouder bent, behoor je als bestuurder al snel tot de gevestigde orde en spelen reputatie en status (bewust of onbewust) een belangrijke rol. Je wordt behoudender, en voorzichtiger.

Wat kunnen deze twee groepen van elkaar leren met betrekking tot Toekomstbestendig Besturen? Juist dat spanningsveld tussen vernieuwing en ervaring maakt de gesprekken tussen Current & Future Leadership zo interessant.

Voorbeeld Voormalig-rector Stijn Derksen van Groninger studentencorps Vindicat werd in 2017  voor journalisten een van de meest gewilde personen voor een interview. Iedereen wil weten hoe hij terugkijkt op zijn bestuursjaar vol met landelijke negatieve publiciteit, over corpsleden die zich misdragen, seksisme en mishandeling tijdens de ontgroening. Steeds wees hij alle verzoeken af.

Wij zijn studenten van rond de 20 die de grenzen opzoeken, maar we worden beoordeeld of we bestuursvoorzitters zijn”.

Mildred Hofkes van het platform NieuwBestuur bracht Stijn Derksen in gesprek met Professor Jaap van Manen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en voormalig voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code voor Goed Bestuur. We spraken over hoe werkt het systeem in op gedrag, wat is de kracht van groepsdruk, en hoe ga je daar als bestuurder mee om? Maar ook hoe ga je zelf om met de invloed die je wordt toebedeeld?

Tevens reflecteren Stijn Derksen, Jaap van Manen en Mildred Hofkes op de noodzakelijke bewustwording over basale zaken als seksisme, gelijkheid en veiligheid onder de aankomende lichting bestuurders van morgen.

Foto: Stijn Derksen (oud-Vindicat rector), Mildred Hofkes (Oprichtster NieuwBestuur & Bureau Hofkes Stakeholdermanagement) en Jaap van Manen (vice-voorzitter Raad van Commissarissen De Nederlandse Bank) na een geslaagde interview-sessie.