De essentie van de dialoog tussen Current & Future Leadership

Als je een jonge bestuurder bent, kijk je fris de wereld in. Je experimenteert, innoveert, ontdekt en kan daarbij fouten maken. Als je ouder bent, behoor je als bestuurder al snel tot de gevestigde orde en spelen reputatie en status (bewust of onbewust) een belangrijke rol. Je wordt behoudender, en voorzichtiger.

Wat kunnen deze twee groepen van elkaar leren met betrekking tot Toekomstbestendig Besturen? Juist dat spanningsveld tussen vernieuwing en ervaring maakt de gesprekken tussen Current & Future Leadership zo interessant.

Voorbeeld Voormalig-rector Stijn Derksen van Groninger studentencorps Vindicat werd in 2017  voor journalisten een van de meest gewilde personen voor een interview. Iedereen wil weten hoe hij terugkijkt op zijn bestuursjaar vol met landelijke negatieve publiciteit, over corpsleden die zich misdragen, seksisme en mishandeling tijdens de ontgroening. Steeds wees hij alle verzoeken af.

Wij zijn studenten van rond de 20 die de grenzen opzoeken, maar we worden beoordeeld of we bestuursvoorzitters zijn”.

Mildred Hofkes van het platform NieuwBestuur bracht Stijn Derksen in gesprek met Professor Jaap van Manen, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en voormalig voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code voor Goed Bestuur. We spraken over hoe werkt het systeem in op gedrag, wat is de kracht van groepsdruk, en hoe ga je daar als bestuurder mee om? Maar ook hoe ga je zelf om met de invloed die je wordt toebedeeld?

Tevens reflecteren Stijn Derksen, Jaap van Manen en Mildred Hofkes op de noodzakelijke bewustwording over basale zaken als seksisme, gelijkheid en veiligheid onder de aankomende lichting bestuurders van morgen.

Foto: Stijn Derksen (oud-Vindicat rector), Mildred Hofkes (Oprichtster NieuwBestuur & Bureau Hofkes Stakeholdermanagement) en Jaap van Manen (vice-voorzitter Raad van Commissarissen De Nederlandse Bank) na een geslaagde interview-sessie.

Podcast gesprekken tussen Current & Future Leadership

Gevestigde orde versus de toekomst

Gasten: Klaas van Egmond (Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en oprichter van de Sustainable Finance Lab) en Maarten Labots (voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging).

Onderwerp: In deze podcast bespreken we de 3 mythes van de Lineaire Economie. Waarom is winstmaximalisatie uit onder jongeren? Waarom kunnen we alleen in partnerschappen de grote (klimaat) vraagstukken aan en hoe werkt dat? En welke rol spelen young-professionals binnen en buiten organisaties in het behalen van de klimaatdoelstellingen? Een spannend gesprek tussen het huidige en het nieuwe leiderschap. Wie is aan zet?

Current leadership en Future leadership

Gasten: Current leader Pallas Agterberg (Directeur strategie van netwerkbeheerder Alliander) en Future Leader Chiara Schlösser (Masterstudent Global Business & Sustainability aan de Rotterdamse School of Management, Erasmus Universiteit en Adviseur bij de Kleine Consultant).

Onderwerp: Current leadership en Future Leadership

Columnist van dienst: Werner Schouten (Voorzitter Jonge Klimaatbeweging)

Zij die er nu zitten, weten hoe het was, maar niet hoe het wordt. Een mooi en eerlijk gesprek tussen Current & Future Leadership en wat dat betekent voor de governance van een organisatie. Verbindend en hoopgevend! De stem van de toekomst verankeren in de besluitvorming van nu!