Het Toekomstbestendige Bestuursprogramma

Hoe betrek je jongeren bij het besluitvormingsproces van je organisatie?

Zo start je met je eigen YoungBoard!

Het voorbeeld van een succesvolle YoungBoard – Op 14 september 2022 ging NieuwBestuur op expeditie met Future Leaders en de YoungBoard van Port of Amsterdam. Tijdens de EXPEDITIE “The future is yours”  werd binnen de ‘circle of influence’ het echte gesprek gevoerd over de generatietoets en generatiegerechtigheid binnen bestuurskamers. Aanwezig waren Future Leaders van verschillende organisaties, die wilden leren over hoe de #YoungBoard een stem kan hebben binnen het besluitvormingsproces.  Het werd meteen duidelijk; alleen door het ‘ongezegde’ te benoemen en elkaar het eerlijke verhaal te vertellen komen we samen verder!

Stevige schoenen als stem van de toekomst – Mildred Hofkes (oprichter NieuwBestuur) ging in gesprek met de YoungBoard van Port of Amsterdam om te leren van hun ervaringen. CEO van port of Amsterdam Koen Overtoom vertelde wat het vraagt van de directie om open te staan voor de stemmen van de toekomst. Linda van Waveren, duurzaamheidmanager van Port of Amsterdam, deelde haar ervaringen hoe zij de Youngboard weet te koppelen aan de groene ambities van de haven van Amsterdam.  NieuwBestuur coach Mariëtte Alblas lichtte toe hoe zij de YoungBoard traint en ondersteunt om op stevige schoenen te gaan staan binnen het besluitvormingsproces van toekomstbestendig besturen.

De stem van de toekomst vormt een generatietoets– NieuwBestuur werkt samen met YoungBoards en Raden van Bestuur aan het toekomstbestendiger maken van besluitvormingsprocessen. In een YoungBoard zitten circa 5- 8 Future Leaders onder de 35 jaar die afkomstig zijn uit de eigen organisatie. De YoungBoard wordt getraind en gecoacht door Nieuwbestuur, zodat zij leren hun ‘stem van de toekomst’ goed in te zetten tijdens de besluitvormingsprocessen in het ‘nu’.

De Raad van Bestuur/directie gaat ook aan de bak! – De YoungBoard vormt de slijpsteen voor de Raad van Bestuur bij toekomstbestendige besluitvorming. Dat betekent dat de Raad van Bestuur ook getraind en gecoacht wordt door NieuwBestuur om te leren open te staan voor de stem van de toekomst. Het bestuur leert ruimte te maken om echt te luisteren naar de signalen van de YoungBoard. Door de invloed van een goed functionerende YoungBoard verschuift de focus binnen de Raad van Bestuur van de korte termijn (groei) naar de lange termijn (draagvlak).

Van groei naar draagvlak! The proof of the pudding is in the eating! – Sinds begin dit jaar volgt Port of Amsterdam het Future Proof Governance programma van NieuwBestuur. Hoe is het Port of Amsterdam sinds die tijd vergaan? Wat zijn de ervaringen?

Wij nemen je graag mee in een impressie van deze expeditie! Bekijk hier de video met de samenvatting van de bijeenkomst!

Meer weten over hoe een YoungBoard werkt?

Download hier de infosheets over toekomstbestendig besturen.

Vul je e-mailadres in om de infosheets van de Expeditie ‘The Future is Yours” te downloaden. Via onze nieuwsbrief word je automatisch op de hoogte gehouden over de volgende Expeditie.

Expeditie YoungBoard

In Oceans, de duurzame innovatiehub van Haarlem, gebeurde op woensdag 14 september 2022 wat moois. In de “undercurrent” ruimte, onder in het gebouw, werd gesproken over een besluit dat op een ‘Nieuwe Manier’ tot stand is gekomen. Na een spiegeling met de toekomst werd een betekenisvolle duurzamere beslissing genomen door de combinatie van een Directie Team en haar “Young Board”. De focus verschoof daarmee van de korte termijn naar de lange termijn. De aanwezigen Future Leaders werd een plaats aangeboden in een kring van vertrouwen, waarin het besluitvormingsproces in detail werd besproken. Zo kon iedereen leren van elkaars perspectief.

NieuwBestuur gaf podium aan de CEO van een groot havenbedrijf en haar “Liaison Officer”. Deze rapporteerden aan de groep hoe het proces tot stand is gekomen. De aanwezige leden van de Young Board zaten in de kring en scherpte het gesprek aan zoals ze hadden geleerd. Waren allemaal getuigen van een nieuwe taal en een nieuwe manier van besluitvorming.

Deze nieuwe manier van meer Toekomstbewust beslissen vindt hopelijk vruchtbare grond binnen andere organisaties door het delen van dit succes.

FPG

Stap 1. Installeer en ontwikkel de Youngboard

De eerste stap voor het uitnodigen van een spiegel naar de toekomst is het proces van werving, training en installatie van een “YOUNG BOARD”. Om stem te geven aan potentiële toekomstige bestuurders wordt een groep met jonge leiders opgeleid om op een gelijkwaardig niveau vertrouwd vragen te kunnen stellen die het beslissingsvermogen van het Directieteam aanscherpt met een goed onderbouwd perspectief vanuit de toekomst.

Het belang van een goede voorbereiding van een YOUNG BOARD (YB) zit in het creëren van een stevig verhaal, welke dient als kritische ruggengraat voor de leden in hun communicatie en relatie met het Directieteam. Zowel op team niveau als individueel wordt de YB uitgedaagd en getraind om in een vertrouwde omgeving de juiste vragen te stellen op het juiste moment. Wat betekenen de beslissingen die we nemen voor de lange termijn en voor de toekomst van de organisatie?

Stap 2. Train en ontwikkel de directie/RvB in toekomstbesteding besturen

Het huidige Directieteam wordt ook getraind om zichzelf meer open en kwetsbaar op te stellen om daarmee een vernieuwde taal te leren spreken, die een sterkere brug zal slaan naar de stemmen van de Young Board. Om dit te kunnen doen zal het team alles op tafel moeten leggen om zo eerlijk mogelijk de huidige vaste patronen te herkennen. Zodra je de signalen hoort kan je op zoek naar de balans die moet worden gecultiveerd tussen Directie Team en Young Board.

Een van de moeilijkste taken gedurende de installatie van een Young Board blijkt de Directie agenda te zijn. Ruimte maken voor de toekomst ligt dan ook vaak bij de beheerders van die agenda. De directie ondersteuning. Door goed voorbereid samen met aandacht naar elkaar te kunnen luisteren worden beslissingen meer bestendig gemaakt voor de toekomst.

Stap 3. Geef de Youngboard een plek binnen  het besluitvormingsproces

Om dit nieuwe verhaal te laten slagen wordt er een belangrijke functie in het leven geroepen. Die van “Liaison Officer”. Dat is een senior-management functie binnen de organisatie die de YoungBoard en de Raad van bestuur aan elkaar kan knopen. Dit kan bijvoorbeeld de duurzaamheidsmanager zijn of het hoofd HR. Deze verbindende rol is een directe vertegenwoordiging van een te behalen organisatiedoel, bijvoorbeeld meer langetermijnwaardecreatie, concrete klimaatdoelen, inclusief besturen, generatiegerechtigheid etc. Op deze manier vormt de YoungBoard ook een vast punt op de Directie agenda. Het programma kan niet slagen als het doel niet goed geborgd wordt binnen de organisatie.  Zo nodig zal deze persoon ook de verbindende factor zijn tussen het Directieteam en de Young Board. Bij twijfel aan de juiste beslissing staat de communicatielijn open naar de Young Board.

De ‘Liaison officer’ staat klaar om de organisatieontwikkeling aan de hoogste standaarden te houden. Ze zullen tevens waken voor de ‘tucht” van de  korte termijn keuze met direct commerciële gewin, boven die van de lange termijn belangen en toekomstbestendig perspectief.

Toekomstbestendig besturen doe je samen!

Wat we samen hebben ervaren op de 14de september 2022 was een live rapportage over de effecten van de installatie van een YOUNG BOARD binnen een grote organisatie. Het is vaak de eerste stap die het moeilijkste bevonden wordt in tijden van transitie. Niet alleen omdat mensen een nieuwe taal uitproberen op een nieuw experimenteel pad, maar vooral omdat er ruimte moet worden gemaakt om vaste patronen te doorbereken. Dit kost niet alleen tijd, maar vergt vooral ‘readiness’ om samen te werken aan toekomst bestendig beslissingsvermogen.

Het grootste doel is om zo veel mogelijk kwartjes te laten vallen in directiekamers en Young Boards, zodat ze samen het licht van toekomstbestendig besturen kunnen laten branden in alle zichzelf bewust wordende organisaties in Nederland.

WIJ STUREN VERBONDEN! WIJ STUREN BEWUST! WIJ STUREN TOEKOMSTBESTENDIG!

Wil je meer informatie over hoe jouw organisatie kan starten met een YoungBoard?

Mail ons en wij gaan het gesprek met jullie aan!

Team NieuwBestuur,

samen komen we verder!

Foto impressie bijeenkomst Future Leaders Netwerk op 14 september 2022