Actueel: reactie op reputatieschade Camiel Eurlings door Mildred Hofkes op NOS

Organisatiestrateeg Mildred Hofkes verwacht niet dat Eurlings met zijn excuus-verklaring zijn geloofwaardigheid kan herstellen. “Je ziet vaker dat mensen pas reageren als er al heel veel commotie is. Dat moet je bij dit soort zaken echt voor zijn.”

Lees hier meer

10 do’s voor succesvol reputatiebeleid

Onze 10 jaar ervaring in reputatieonderzoek en stakeholderanalyse hebben geleid tot het volgende inzicht: globaal zijn organisaties te verdelen in twee categorieën; zij die op ‘zenden’ staan en zij die op ‘ontvangen’ staan.
Het lijkt mij onnodig om uit te leggen welke categorie beter aansluit bij de maatschappij, meer innovatiekracht kent en weerbaarder is voor eventuele reputatieschade. In deze nieuwsbrief zetten wij onze belangrijkste inzichten voor uw op een rij.

Bedrijven die op ‘ontvangen’ staan herkent u aan hun professionele stakeholderbeleid. Staat u op zenden of op ontvangen? Boek de interactieve Lezing: hoe krijg je de reputatie die je verdient en leer waar u zelf staat als organisatie.

Hoe versterkt u de reputatie van uw organisatie? 10 tips!

1. Benadruk in uw taalgebruik het menselijke (en niet alleen het zakelijke).
2. Pas uw taal aan aan de ‘ontvanger’ van uw boodschap, leef uw in, vang signalen op, wees empathisch!
3. Wees transparant, bijvoorbeeld over verdienmodellen en marges.
4. Hoe transparanter u kunt zijn, hoe minder kwetsbaar de reputatie.
5. Wuif lastige vragen van klanten niet weg. Juist niet! Toon betrokkenheid.
6. Weet wat er precies leeft bij uw relaties. Sta open voor signalen en haal de ‘angel’ er op tijd uit.
7. Doe aan zelfreflectie en ontwikkel daartoe persoonlijke vaardigheden. Feedback vragen is een activiteit, het komt niet vanzelf.
8. Vermijd een top-down structuur. Zo mist u belangrijke signalen van medewerkers die zien wat er buiten gebeurt. Laat hen tijdig aan het woord om verrassingen (en daarmee reputatieschade) te voorkomen.
9. Denk nooit na een geval van reputatieschade: het waait wel over. Blijf aanspreekbaar. Bijt door de zure appel heen en houd altijd zelf de regie.
10. Zet een professioneel stakeholderbeleid op en monitor de signalen van buiten naar binnen met behulp van de BHRM Stakeholder-ReputatieScan®.

Ik wens u veel input vanuit uw ontvangers toe,
Met hartelijke groet,

Mildred Hofkes
Oprichter NieuwBestuur.nl en
Bureau Hofkes Reputatiemanagement

Hoe Uber door zelfreflectie reputatie wil redden

Uber, de onstuimig groeiende taxidienst, kampt met een groot reputatieprobleem. De afgelopen maanden kwam in het nieuws hoe de machocultuur de interne organisatie zou verzieken. Vrouwonvriendelijk gedrag, seksisme, maar ook misleiding van lokale overheden met geheime softwareprogramma’s en boze chauffeurs zouden voortgekomen zijn uit de intimiderende toon aan de top.

De relatie tussen gedrag en reputatie

Topman Travis Kalanick wil door zelfreflectie zijn bedrijf redden. Hij trekt zich terug om, naar eigen zeggen, te werken aan ‘Travis 2.0’. Als hij van Uber weer een gezond bedrijf wil maken met een sterke reputatie is dat de juiste weg. Helder water stroomt immers van boven…

‘We pompen op, wat we oppompen kunnen’

In onze adviespraktijk van BHRM zien we steeds vaker dat het DNA van de bestuurder het DNA wordt van de organisatie. Dat kan positief werken zoals bij Unilever (Paul Polman) en DSM (Feike Sijbesma). Zij weten met hun duurzaamheidsagenda hun hele organisatie te inspireren. Het kan ook tegen de organisatie werken zoals bij de topman van Shell (Ben van Beurden). Shell blijft inzetten op fossiele energiebronnen met hoge CO2 uitstoot zoals olie en gas. Tegen het Akkoord van Parijs in stelt Van Beurden: “we pompen op wat we oppompen kunnen”. Dit doet de reputatie van Shell geen goed.

Bestuur bewust!

Slecht bestuur leidt tot een slechte reputatie. Een goede reputatie begint bij goed bestuur. Gedrag aan de top is essentieel voor het gedrag van de organisatie. Als een bepaalde cultuur doordringt in de organisatie, dan zit het heel diep verankerd. Dus bestuur bewust, want alleen zo krijgt u de goede reputatie die u verdient!

Ik wens u veel zelfreflectie toe,

Met hartelijke groet,

Mildred Hofkes
Oprichter NieuwBestuur.nl en
Bureau Hofkes Reputatiemanagement

Uw reputatie bepaalt uw positie

Lees de 7 reputatietips!

De verkiezingscampagnes zijn in volle gang. Op 15 maart weten we meer over de toon van ons land voor de komende jaren. Een ding is al duidelijk geworden: besturen wordt moeilijker. Het maatschappelijke sentiment lijkt ongrijpbaar. En bestuurders missen op steeds grotere schaal aansluiting bij de burgers, zo lijkt het.

Om verbinding aan te gaan is een andere taal nodig. Een taal die uitgaat van ‘de ontvanger’. Dat klinkt logisch. Maar veel bestuurders staan nog op ‘zenden’. Ze missen daarbij belangrijke signalen vanuit de ontvangers, en zetten zichzelf en hun organisatie daarmee buitenspel.

Welke positie neemt u in bij uw ontvangers?

Niet alleen de maatschappij is flink in beweging. Ook uw speelveld verandert ten opzichte van uw stakeholders en relaties. Nieuwe posities worden ingenomen. Relaties verwateren en belangen verschuiven in razend tempo.

Van zender naar ontvanger

Tien jaar reputatieonderzoek en stakeholderanalyse hebben ons veel inzicht gebracht in het opzetten van succesvol stakeholderbeleid. Wij weten inmiddels goed wat wel werkt en wat niet. Zo kennen we ‘best practices’ bij grote organisaties, maar ook bij MKB bedrijven, non-profit organisaties en verenigingen.

De valkuil van interne aannames

Voor alle organisatie geldt hetzelfde. Iedere organisatie is sterk afhankelijk van haar omgeving. De buitenwereld bepaalt het succes. Toch zitten interne aannames organisaties vaak lelijk in de weg. Bestuurders denken te weten hoe de buitenwereld hen ziet, maar in de praktijk pakt dit (altijd) anders uit.
Wat u hiervan kunt leren is dat het essentieel is voor iedere organisatie om de stakeholders helder in kaart te hebben. En dan vooral vanuit het perspectief van de ontvangers. Hoe u dat kan doen, daar vindt u in deze nieuwsbrief het antwoord op.

Want de reputatie van uw organisatie krijgt u van uw stakeholders toebedeeld.
En zonder goede positie, staat u al snel buitenspel…

Ik wens u veel input vanuit uw ontvangers toe,
Met hartelijke groet,

Mildred Hofkes
Oprichter NieuwBestuur.nl en
Bureau Hofkes Reputatiemanagement