Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ruim 2.000 vernieuwers gingen je al voor!

Future Proof Governance® (FPG) Boardroom – programma

GET INTO THE FUTURE PROOF ARENA!

Vraag ons position paper aan ‘Get into the Future Proof Arena’!

Heb je interesse in ons nieuwe Future Proof Governance (FPG) Boardroom – programma?
Laat het ons weten en je ontvangt de position paper met meer informatie.

In het najaar 2021 start Nieuwbestuur met het nieuwe Future Proof Governance® (FPG) Boardroom – programma. Het FPG- programma is speciaal ontwikkeld om de energietransitie te versnellen door de effectiviteit van de besluitvorming te verbeteren.

Aan dit FPG- programma is 5 jaar gewerkt, met veel inbreng van bestuurders, stakeholders en een aantal hoogleraren en wetenschappers van onder meer de Tu Delft en de Vrije Univeriteit van Amsterdam.

Het FPG programma bevat alle nieuwe inzichten op het gebied van toekomstgerichte governance wetgeving, klimaatverandering, diversiteit, circulaire economie en inclusiviteit. Het richt zich daarbij nadrukkelijk op het betrekken van stakeholder en de jongere generaties bij de besluitvorming.

Veel organisaties draaien op verouderde governance modellen (eenzijdige financiële oriëntatie, mono-cultuur, te weinig ‘cognitieve’ diversiteit binnen de bestuurskamer, nauwelijks inbreng van de jongere generaties, en weinig transparantie op kernthema’s als ESG (Environmental, Social en Governance Impact).

Het FPG-programma helpt organisaties om van binnenuit de aansturingsmotor (governance) efficiënter en toekomstgerichter te maken. De FPG-Index ® geeft aan hoe toekomstbestendig een organisatie bestuurd wordt.

Future Leader Movement

Kernpunten Future Proof Governance®:

 • Het NieuwBestuur FPG programma wordt voor iedere deelnemende organisatie op maat gemaakt en duurt een jaar.
 • Het FPG-programma start met het meten van de de FPG-index® van de organisatie, waarbij het draagvlak van stakeholders interne en extern in kaart wordt gebracht. Doel is om het ‘ongezegde’ manifest te maken. Wat weet het bestuur niet van de buitenwereld, wat hebben ze binnen de bestuurskamer niet op hun netvlies, waar zittend de blinde vlekken (de afbreukrisico’s) van de organisatie?
 • Binnen de organisatie vormen de CEO/RvB en de Future Leader  (een young-professional van onder de 35 jaar) het kernteam van de FPG-motor. De Interne Programma Manager draagt zorgt voor de planning en uitvoering van het programma.
 • In een jaar doorloopt de organisatie op governance niveau de 5 kernthema’s van het FPG-Governance Motorblok. Deze kernthema’s richten zich op de cultuur en het gedrag met betrekking tot; 1) dialoog en draagvlak stakeholders internaliseren, 2) analyse van de bestuurskamer dynamiek en daarbij het ‘ongezegde’ manifest maken, waar zitten de blinde vlekken  3) analyse van de ‘cognitieve’ diversiteit binnen het bestuur/besluitvorming, welke informatie komt nu nog niet ter tafel? 4) opstarten en professionaliseren van de informatiestromen tussen Future Leaders en Boardroom en het 5) het transparant maken van de ESG-impact (Environmental, Social en Governance impact) binnen en buiten de organisatie met een helder verhaal voor iedereen te begrijpen.
 • Het FPG-programma is gericht op het van binnenuit ‘reviseren’ van de governance-motor van organisaties. De organisatie gaat zelf intensief aan de slag met behulp van het trainingsteam van NieuwBestuur.
 • Jongeren (Future Leaders) hebben een sleutelrol in dit programma en worden ondersteund door de NieuwBestuur Future Leaders Academy.
 • FPG leidt tot een nieuwe taal (nieuw narrative) aan de top.
 • FPG sluit aan bij het transparanter en doeltreffender maken van de ESG doelstellingen van de organisatie.
 • Partijen/kernspeler binnen een alliantie die meedoen met FPG programma spreken een gemeenschappelijke taal waardoor er meer onderling vertrouwen is en de besluitvorming versneld.

WAT IS FPG?

Wat is Toekomstbestendig Besturen en waar kunnen we dat aan herkennen? Sinds de financiële crisis in 2008 doen wij vanuit NieuwBestuur i.s.m. Bureau Hofkes onderzoek naar deze vraag. Vele honderden bestuurders en stakeholders deden de afgelopen jaren mee met onze onderzoeken naar de optimale aansturing van bedrijven.

Uit al die onderzoeken wordt duidelijk dat er grote behoefte is aan een nieuwe bestuurscultuur en nieuwe bestuursmodellen. Maar bovenal; aan een nieuwe gemeenschappelijke bestuurlijke taal om de samenwerking te versnellen.Want dat we met z’n allen meer vaart moeten maken, blijkt wel uit het meest recente IPCC rapport dat aan het einde van deze zomer is gepresenteerd.

Het Future Proof Governance® programma is speciaal ontwikkeld om de strategie van een organisatie te versnellen door de effectiviteit van de besluitvorming te verbeteren. Met behulp van de FPG-index krijgen de organisatie helder inzicht in het huidige draagvlak bij de externe en interne stakeholders. Dit helpt de organisatie om afbreukrisico’s te mitigeren en de bedrijfscontinuiteit te borgen.

VEROUDERDE BESTUURSMODELLEN VERVANGEN

Klimaatverandering en toenemende sociale ongelijkheid zijn grote thema’s die vragen om een nieuwe kijk op besturen. Toch worden veel organisaties bestuurd vanuit verouderde bestuursmodellen. Zoals primair sturen op financiële rendement, een monocultuur aan de top, nauwelijks inbreng van stakeholders van buitenaf en weinig transparantie in de ESG score, dat wil zeggen de Environmental, Sociale en Governance Impact van de organisatie. En dat terwijl steeds meer financierders zoals banken, pensioenfondsen en overheden naar deze ESG score vragen.

Deze verouderde governance modellen maken bedrijven traag, inefficiënt, weinig wendbaar en in het ergste geval brengt het de bedrijfscontinuïteit zelfs in gevaar. Je vraagt je af waarom bedrijven nog zo worden aangestuurd?

De klimaatzaak van Milieudefensie tegen Shell maakt duidelijk dat toekomstbestendig besturen geen morele gunst meer is, maar noodzaak voor de bedrijfcontinuïteit en de risicobeheersing.

VERSNELLEN MET HET FUTURE PROOF GOVERNANCE® MODEL

Samen met wetenschappers van de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit van Amsterdam ontwikkelden wij het Future Proof Governance Model. Een governancemodel gericht op het versnellen van de besluitvorming en het mitigeren van bedrijfsrisico’s zoals juridische claims en reputatieschade. NieuwBestuur durft de stelling aan dat we iedere organisatie, waarvan tenminste 1 bestuurder en 1 jong talent (Future Leader) zich wil inzetten, kunnen helpen om binnen één jaar toekomstbestendig bestuurd te worden. Ons bestuursprogramma levert een versnelling op van de energietransitie en uiteindelijk van het bereiken van de klimaatdoelen van 2030.

GET INTO THE FUTURE PROOF ARENA!

Dus bestuurders, zorg voor vernieuwing van je aansturingsmotor. En wees onderdeel van de versnelling!

Vraag vandaag nog ons position paper ‘het into the Future Proof Arena’ aan, bespreek het programma intern en wordt onderdeel van het Future Proof Governance beweging.

 • Is het FPG-programma van toepassing op jullie organisatie? Vraag het position paper ‘Het Into The Arena’ aan via het onderstaande formulier!
 • Meer informatie Future Proof Governance (FPG) Boardroom

  Ja, ik ontvang graag meer informatie over het Future Proof Governance (FPG) Boardroom – programma.
 • Wil je periodiek onze nieuwsbrief ontvangen? Ruim 2.000 vernieuwers gingen je al voor!
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

* We gebruiken je gegevens alleen om contact met je op te nemen over het Future Proof Governance (FPG) Boardroom programma.

The Future of Governance, hoe bestuur ik mijn bedrijf toekomstbewust

Bestel nu het nieuwste boek van Mildred Hofkes (founder NieuwBestuur)

The Future of Governance, hoe bestuur ik mijn bedrijf toekomstbewust!

In dit boek neemt Mildred Hofkes je mee in haar zoektocht naar duurzame en inclusieve bestuursmodellen. Niet langer alleen maar op winst en rendement sturen maar juist op partnerschappen en stakeholderdraagvlak . De heldere inzichten over de huidige governancemodel geven aanknopingspunten waar organisaties kunnen beginnen .

Ik ben met veel plezier jullie publicatie “Hoe bestuur ik mijn bedrijf toekomstbewust” aan het lezen. Wat een mooi onderzoek, en helder beschreven. Het geeft ook goede aanknopingspunten voor de gedachtenvorming over “de onderneming van de toekomst”. Ik neem dat zeker mee in mijn toezichthoudende rollen.” – Ellen Soerjatin

Het boek is verkrijgbaar als Ebook of in hardcopy