Bestuurders, ga aan de slag met het ‘ongezegde”

Bestuuders ga aan de slag

Om moedeloos van te worden; op 17 januari 2022 in het FD het artikel van Pieter Couwenbergh over het zoveelste onderzoek dat aantoont dat de ‘bazen van grote bedrijven’ niet weten hoe ze de klimaatdoelen moeten omzetten in concrete daden. “Het is geen onwil, maar onmacht…’ stellen ze. De lijst met smoesjes is oneindig lang.

Natuurlijk weten die CEO’s WEL hoe het moet, maar daarvoor zullen ze eerst met zichzelf en elkaar aan de bak moeten, namelijk het ongemak toelaten van het ‘ongezegde’.

Doorlopend onderzoek naar de toon aan de top

Sinds 2009 voert ons onderzoeksbureau Bureau Hofkes onderzoek uit onder CEO’s naar de ‘toon aan de top’. Hieronder tref je de headlines aan van die publicaties door de jaren heen. Opmerkelijk om te zien is dat al in 2009 de conclusie was dat CEO’s wegkomen met sociaal wenselijke praatjes… het gebrek aan discussie smoort de werkelijke veranderingen in de top. Iedereen wil vooral aardig gevonden worden in de bestuurskamer, en elkaar het niet te moeilijk maken. Maar dat is toch niet waar besturen om draait, en al helemaal niet in crisistijd (want dat is het).

Het ‘ongezegde’ op de bestuursagenda

Mijns inziens gaat het inderdaad om onmacht bij bestuurders… namelijk het ‘ongezegde’ komt niet op tafel. De stem van buiten (de stakeholders) en de stem van jongere generaties komt niet voor op de bestuursagenda. De primaire focus in de besluitvorming blijft liggen op de financiële prestaties van de organisaties. Het moeilijke gesprek wordt niet gevoerd. Tja, dan verandert de dynamiek aan de top ook niet.

Future Proof Governance – programma

Sinds dit jaar zijn wij gestart om met onze kennis van 15 jaar onderzoek om te zetten in een bestuursprogramma Future Proof Governance. Met dit programma helpen we bestuurskamers met het verbreden van hun bestuurlijke dashboard. Onder meer door de stakeholders en de jongeren een stem te geven aan de bestuurstafel. Zo krijgt het ‘ongezegde; een plek op de bestuursagenda. En dat is super inspirerend! Via onze nieuwsbrief kunnen jullie dit programma volgen en de lessons learned.

Headlines 10 jaar onderzoek naar veranderkracht bestuurskamers

Hieronder tref je de headlines aan van onze onderzoeken naar de ‘toon aan de top’ van 2009, 2014, 2018 en 2020.

  • 2009 FD 24 september : ‘CEO’s ontsnappen met praatjes, sociaal wenselijke uitlatingen en gebrek aan discussie smoren verandering in de top’
  • 2014 FD 8 september : Nieuw type leider komt in baardroom maar niet aan de bal, bestuurlijke elite vindt zichzelf te kortschieren, veranderen lukt niet uit nauwelijks.
  • 2018 Voorpagina Trouw, 19 december “Topmanager te star voor vergroening, ideale, flexibele topbestuurders kunnen de circulaire economie stimuleren. Maar ze zijn er niet.
  • 2021 Trouw, 12 maart “In de top klinken mooie woorden, topbestuurders van bedrijven en overheden hebben weinig daadkracht als het over vergroening gaat.”