Oorlog in de bestuurskamers tussen de korte en langetermijnbelangen

Verkiezingsbelofte politieke partijen vergroening economie niet waar te maken

Onderzoek van Bureau Hofkes onder 80 bestuurders en future leaders (toekomstige leaders) Oorlog in de bestuurskamer tussen korte en langetermijnbelangen

Tien jaar onderzoek van 2009 – 2020 onder 80 bestuurders naar de toon aan de top wijst uit dat de huidige bestuurders de transitie naar een circulaire en inclusieve economie niet gaan waarmaken. De progressie van de afgelopen tien jaar is minimaal en de bestuurskamers zijn te weinig ververst voor een overtuigende toekomstbestendige en ‘groene’ agenda. Langetermijndoelen zoals investeren in verduurzaming, innovaties en inclusie krijgen door de druk van de financiële markten nauwelijks kans. Bestuurders tonen zich weinig optimistisch dat dit de komende jaren radicaal verandert. Volgens hen is slechts 20-25% van de huidige bestuurders intrinsiek gemotiveerd om te verduurzamen. Ruim driekwart van de bestuurders niet. De verkiezingsbelofte van politieke partijen om de economie te verduurzamen is kansloos als de bestuurskamers niet meebewegen. Dit concludeert het Haarlemse onderzoeksbureau Bureau Hofkes na 80 interviews met topbestuurders en jonge aankomende bestuurders (future leaders).

Bureau Hofkes voert sinds 2009 in opdracht van het platform NieuwBestuur een doorlopende cultuurstudie uit onder bestuurders naar de verduurzaming van de toon aan de top. Het 4de onderzoek van 2020 is uitgevoerd in samenwerking met dr. Miriam Staal van WIJ_perspectief. Het nationale reputatieonderzoek Toon aan de Top is gestart in 2009, het 2d avond plaats in 2014, het 3de in 2018 en het vierde onderzoek vond plaats eind 2020. Aanvullend dit jaar is dat naast huidige leiders ook toekomstige leiders met leiderschapsambities zijn meegenomen in het onderzoek. De veertig jonge leiders (50% vrouw en 50% man) zijn onder de 30 jaar en volgen een trainee-programma of zijn werkzaam als young professional. Zij kijken met een frisse blik naar de huidige toon aan de top binnen hun eigen organisatie.

Eerdere publicaties over het onderzoek Toon aan de Top

In de bedrijfstop klinken mooie woorden over duurzaamheid, de daden blijven uit

2021 4de Nationaal Reputatie onderzoek toon aan de top door Bureau Hofkes. Artikel Trouw 12 Maart 2021

Topmanager te star voor vergroening

2018 – 3ste Nationaal Reputatie onderzoek toon aan de top door Bureau Hofkes Artikel Voorpagina Dagblad Trouw 19 december 2018

CEO’s ontsnappen met praatjes

2009 – 1ste Nationaal Reputatie onderzoek toon aan de top door Bureau Hofkes Artikel Financieel Dagblad 24 september 2009

Nieuwe type leider komt in boardroom maar niet aan de bal

2014 2ste Nationaal Reputatie onderzoek toon aan de top door Bureau Hofkes Artikel Financieel Dagblad (FD) 8 september 2014

Podcast met Jan Peter Balkenende over Toon aan de Top (2018)