Kennisplatform toekomstbestendig besturen

Netwerkbijeenkomst – YoungBoards & toekomstbestendig besturen – 28 maart 2023

Koop hier je ticket voor bijeenkomst op 28 maart 2023

NieuwBestuur organiseert op 28 maart 2023 in samenwerking met Oceans Haarlem de derde Netwerk bijeenkomst over toekomstbestendig besturen ‘Power to the YoungBoards’. Dit event is speciaal voor Current Leaders & Future Leaders.

Future Leaders zijn ambitieuze jonge professionals tussen de circa 25-en 35 jaar, die willen leren hoe ze meer invloed kunnen uitoefenen op toekomstbestendige besluitvorming binnen hun eigen organisatie en binnen de maatschappij. Toekomstbestendige besluitvorming gaat over impact op klimaatverandering, sociaal beleid en transparant bestuur.

Maar ook Current Leaders zijn van harte welkom om te leren hoe zij meer draagvlak kunnen creëren onder de nieuwe generatie en toekomstbestendig besturen toepassen in de praktijk. Samen gaan we de dialoog aan!

LET OP! Maximaal 25 deelnemers: NieuwBestuur vindt het belangrijk om tijdens het event goed met elkaar te kunnen verbinden, daarom is er plaats voor maximaal 25 deelnemers. Wil je graag aanwezig zijn? Koop dan snel hier je ticket!

Koop hier je ticket voor bijeenkomst op 28 maart 2023

WAT IS TOEKOMSTBESTENDIGE BESLUITVORMING – Duurzame en inclusieve impact!

Bedrijven krijgen allemaal te maken met nieuwe wet- en regelgeving. De nieuwe Europese standaard voor rapporteren #CSRD en #ESRS gaan over het inzichtelijk maken welke impact je maakt als organisatie op mens, natuur en omgeving.

Toekomstbestendige besluitvorming gaat over het realiseren van de duurzame en inclusieve ESG-doelen. Daarbij moet je denken aan Ecologische doelen, zoals een positieve impact hebben op duurzaamheid en biodiversiteit. Aan Sociale doelen, zoals kansengelijkheid, eerlijke betaling en een positieve impact hebben op inclusief en eerlijk zaken doen. En aan doelen op het gebied van Governance, oftewel toekomstbestendige besluitvorming zoals transparant bestuur, open staan voor de signalen vanuit de buitenwereld, generatiegerechtigheid en wat het betekent om als bestuur ‘future proof’ te zijn.

PROGRAMMA OP 28 MAART: WAT MAG JE VERWACHTEN?

Doel van de bijeenkomst op 28 maart 2023 is Current & Future Leaders gezamenlijk inspireren, verbinden en inzichten meegeven over de kracht van de stem van jongeren binnen toekomstbestendige besluitvorming.

 • Programma: inloop vanaf 15.00 uur – start om 15.30 uur (na afloop ben je van harte welkom voor een borrel plus een hapje in Mama Gaia)
 • We bespreken de kernpunten en de impact Toekomstbestendig Besturen – Future Proof Governance (en laten inspirerende voorbeelden zien!)
 • We vertellen je meer over de ‘Bestuurswende’ van groei naar draagvlak.
 • We laten zien hoe je een YoungBoard opricht en succesvol een plek geeft als slijpsteen bij besluitvormingsprocessen (en hoe je dat kan verbinden aan bijvoorbeeld de generatietoets en meer draagvlak onder jongeren)
 • Voel je gehoord en onderdeel van een uniek netwerk van ambitieuze professionals met vitale toekomst-energie!
 • Leer van inspirerende voorbeelden hoe je als Current Leaders YoungBoards invloed kan laten uitoefenen op de thema’s als ESG-criteria.
 • Ontmoet bijzondere mensen die met dezelfde vraagstukken rondlopen als jij, en ontdek hoe je samen de antwoorden kan vinden
 • Krijg als eerste toegang (en met korting) tot de Academy for Future Proof Governance – (lancering na de zomer van 2023)

Kortom, beleef een inspirerende en fijne middag met interessante mensen, gratis (vegan) hapjes en drankjes in het beste restaurant van Haarlem: Mama Gaia!

Kijk hieronder voor een impressie van het event!

Platform voor huidige en toekomstige leiders

NieuwBestuur is een onafhankelijk kennis- en onderzoeksplatform voor toekomstbestendig besturen. Met het Future Proof Governance programma helpt NieuwBestuur organisaties om van binnenuit de ‘bestuurswende’ in te zetten van groei naar draagvlak. Dit doen wij middels het trainen van de #youngboard als ‘stem van de toekomst’.

Daarnaast (niet onbelangrijk!) trainen wij de leden van het bestuur/directie in hun vermogen tot horizontaal leiderschap. Zo leren de bestuurders/directieleden om echt ruimte te maken voor de stemmen van buiten en het ‘ongezegde’. Daarnaast helpen wij organisaties met het inrichten van hun dubbele materialiteitsanalyse (zowel inside out als outside in) en de de inrichting van hun stakeholderdialoog met alle relevante stakeholdergroepen (klanten, leveranciers, medewerkers, financierders, maatschappelijke organisaties etc). Tot slot kijken we naar transparant bestuur, naar de manier hoe de organisatie rapporteert aan de  maatschappij en of dit in lijn is met #CSRD en ESRS-structuur (de nieuwe Europese rapportage standaarden voor toekomstbestendig bestuur).

NieuwBestuur is opgericht in 2010 voor Current Leaders en Future Leaders. NieuwBestuur bouwt aan een community door Current Leaders te verbinden met Future Leaders en hen samen te brengen middels programma’s, evenementen en congressen. In 2023 starten we met de Academy voor Future Proof Governance om bestuurders en aankomenden bestuurders te helpen met toekomstbestendig besturen.

Toekomstbestendig leiderschap- Nieuwbestuur helpt organisaties met het Future Proof Governance-programma® (FPG) op weg naar toekomstbestendig besturen. Toekomstbestendige besluitvorming begint aan de bestuurstafel. Met een focus op langetermijnwaardecreatie, gevoed door de stemmen van de toekomst (YoungBoard), de stemmen van buiten (stakeholders) en de stemmen van de maatschappij (draagvlak). Het FPG-programma is speciaal ontworpen om de duurzaamheidstransitie te versnellen en de inclusiviteit van besluiten te verbeteren. Tijdens het FPG-programma leert de organisatie een nieuwe taal die past bij toekomstbestendige besluitvorming. Ofwel, hoe wordt het besluitvormingsproces toekomst-inclusief?

Van groei naar draagvlak – Het FPG-programma richt zich op het verbeteren van het draagvlak van de organisatie bij de stakeholders,  bij de maatschappij en bij toekomstige generaties. Het FPG-programa is de afgelopen 15 jaar ontwikkeld aan de hand van onderzoek onder honderden bestuurders, jongeren, stakeholders, belanghebbenden en thoughtleaders.

YoungBoard– Met het FPG-programma zetten bestuurskamers actief in op de ‘bestuurswende’ met een nieuwe bestuurscultuur en een nieuwe taal. Woorden als duurzaamheid, diversiteit, inclusief besturen, generatietoets en transparante rapportage krijgen taal en een betekenisvol verhaal.

Toekomstbestendige besluitvorming- Directies die bezig zijn met toekomstbestendige besluitvorming zijn herkenbaar aan een goed functionerende #YoungBoard, aan een wederkerige stakeholderdialoog en aan transparante verslaglegging over de impact die de organisatie heeft op klimaatverandering, op sociale vraagstukken en op goed bestuur (ESG).  Bestuurders weten van binnenuit betekenis te geven aan de nieuwe taal die past bij toekomstbestendige besluitvorming.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ruim 2.000 vernieuwers gingen je al voor!

Circel of Circular Leadership

Wij geloven in toekomstbewust besturen

NieuwBestuur is het kennisplatform dat nieuwe besluitvormingsmodellen ontwikkelt op weg naar een duurzame en inclusieve toekomst.

Het gedachtegoed van toekomstbestendig besturen (Future Proof Governance) sluit naadloos aan bij de verschillende  Governance Code voor Goed Bestuur , die binnen Nederlandse organisaties gehanteerd worden.

Nieuws

Alle organisaties met de ‘billen bloot’ – met nieuwe Europese wet- en regelgeving

Blog 14 maart 2023 Door: Mildred Hofkes, bestuursadviseur…

De Bestuurswende: van groei naar draagvlak

Met ons kennisplatform NieuwBestuur houden we ons sinds 2010…

Podcast met Mildred Hofkes, oprichter NieuwBestuur over toekomstbestendig besturen

In podcast van 14 december van The Value Society gaat Judy Schnitger…

MET JONGEREN WORDT BESTUUR SNEL TOEKOMSTBESTENDIG

Luister naar de visie van Mildred Hofkes (oprichter Bureau Hofkes en NieuwBestuur) over het belang van de stem van stakeholders en jongeren in de bestuurskamers. Met Nikki Trip voor Fondsnieuws.

Hofkes: “Reputatie wordt in de bestuurskamer van bedrijven en beleggingsinstellingen vaak alleen vanuit het perspectief van risicomanagement bekeken. Maar dat is een gemiste kans. Besluiten en beleid zouden juist gedragen moeten worden vanuit stakeholders in brede zin

Meer weten? Beluister de podcast:

Hoe kunnen wij je helpen?

Start voorjaar 2023 Academy

Collegereeks (6 bijeenkomsten) ‘toekomstbestendig besturen’

In het voorjaar van 2023 starten we weer met de succesvolle (online) collegereeks gericht op Future Proof Governance®. Iedere maand wordt één van de de vijf kernthema’s van Toekomstbestendig Besturen (Future Proof Governance) behandeld (zie hierboven). De reeks eindigt met een praktijkcase waarbij de deelnemers de toekomstbestendigheid van hun eigen organisatie doorlichten. Deelnemers zijn senior manager, directielid,  bestuurder of toezichthouder en opereren op strategisch niveau.

Na de Collegereeks ‘toekomstbestendig besturen’ weten deelnemers:

 • Hoe het bestuur het contact met de jonge generatie zowel intern als extern structureel vorm kan geven;
 • Hoe het stakeholdergovernance model op strategisch bestuursniveau moet worden ingezet om optimaal draagvlak te creëren zowel binnen als buiten de organisatie;
 • Wat de vaardigheden zijn die passen bij circulair leiderschap en welke (persoonlijke) leiderschapsvraagstukken daarbij op tafel komen;
 • Wat duurzaamheid, diversiteit en inclusie in de praktijk betekent voor een bestuur en voor de besluitvorming;
 • Op welke manier CSRD, de generatietoets, langetermijnwaardecreatie, de ESG-score en het MVO beleid een plaats krijgt binnen het governance model van Future Proof Governance en hoe daarover te rapporteren op het Dashboard Brede Welvaart.
Verbeteren van interne jongerenparticipatie

Start najaar 2022

‘Expeditie:The Future is Yours!: de stem van de toekomst verdient een plek aan bestuurstafel

De betrokkenheid van jongeren geeft dynamiek binnen bedrijven en vormt een aanjager voor innovaties en duurzaamheid. Hoe komt het dan toch dat zoveel jonge professionals zich (nog) niet gehoord voelen binnen hun eigen organisatie?

Het NieuwBestuurs Event ‘Expeditie: The Future is Yours’  vormt een dynamische bijeenkomst waarbij het huidige leiderschap (current governance) wordt uitgedaagd en zich verbindt aan het toekomstige leiderschap (future leaders).

Juist door met elkaar het eerlijke gesprek aan te gaan in de ‘circle of influence’ komt het ‘ongezegde’ naar boven. De NieuwBestuur expeditie “The Future is Yours’ is geschikt voor iedere organisatie die voorbij de mooie woorden wil komen, richting concrete daden op het gebied van duurzaamheid, sociaal beleid en goed bestuur.

Terugkijken: Talkshow toekomstbewust besturen met JP Balkenende en Future Leaders

Ter gelegenheid van 10 jaar NieuwBestuur presenteerde Mildred Hofkes de talkshow  ‘The Future of Governance’ vanuit de duurzame impact hub Oceans in Haarlem. Luister naar het eerlijke gesprek over de kwaliteit van bestuur met aansprekende gasten als Bram Schot (RvC Shell en oud-topman Audi/Volkswagengroep) en Jan Peter Balkenende en Future Leaders zoals Werner Schouten (de nieuwe generatie) over de bestuursmodellen van de toekomst. Ook werden de meest recente inzichten gepresenteerd van het 4de Nationale Reputatieonderzoek naar de ‘toon aan de top’ 2020.

Heb je het event gemist? Bekijk dan de video en leer over de 25%-75% regel over succesvolle transities aan de top.

NieuwBestuur Youngboard Netwerk

Vanaf najaar 2022

Bijeenkomst NieuwBestuur YoungBoard Netwerk

NieuwBestuur bouwt aan een netwerk van YoungBoards en Future Leaders. Dit zijn jonge moreel ambitieuze young-professionals tussen de 25 en 35 jaar die willen leren van en over het leiderschap van de toekomst.

Vanaf het najaar van 2022 starten wij met de Future Leaders bijeenkomsten vanuit de duurzame café-restaurant Mama Gaia in Haarlem.  Vanuit het platform NieuwBestuur werken we aan de ’empowerment’ van de nieuwe generaties leiders (Future leaders) richting een duurzame, inclusieve en toekomstbestendige planeet. Als Future Leader ben je iedere laatste maandag van de maand welkom vanaf 16.00 uur voor inspiratiesessies en een borrel met andere Future Leaders.

Ben jij een moreel ambitieuze young-professional en wil jij je aansluiten bij het NieuwBestuur Future Leaders Netwerk? Je bent van harte welkom! Meld je hier aan voor een intakegesprek door een mail te sturen aan info@nieuwbestuur.nl 

De eerst volgende bijeenkomst is maandag 28 november 2022. Aanmelden is verplicht!

Uitleg  Stakeholdergovernance Model

In deze video legt Mildred Hofkes (founder van Bureau Hofkes stakeholder onderzoek en NieuwBestuur) het stakeholdergovernancemodel uit. Wat is de relatie tussen duurzaamheid en inclusief besturen en het stakeholdermodel?

De uitleg komt uit de opname van het webinar “Is het stakeholdermodel de weg naar een open bestuurscultuur? En wat levert dit  je op als organisatie” De complete registratie van het volledige webinar kijk je via deze link.

NieuwBestuur in gesprek met…

In gesprek met Anita Tamming

De feminiene kant van leiderschap

NieuwBestuur in gesprek met Anita Tamming: "Het vermogen tot zelfonderzoek en reflectie speelt een sleutelrol bij leiderschap"
In gesprek met Bram Schot

Je moet snel zijn

NieuwBestuur in gesprek met Bram Schot: "Als CEO moet je tussen de mensen staan en ze verbinden."
In gesprek met Mariette Hamer

Doorbreek de monocultuur

NieuwBestuur gaat met Mariëtte Hamer in gesprek over toekomstgericht leiderschap.

Meer leren over Toekomstbewust Besturen?

Bestel nu het nieuwste publicatie van Mildred Hofkes (founder NieuwBestuur)

The Future of Governance, hoe bestuur ik mijn bedrijf toekomstbewust

The Future of Governance, hoe bestuur ik mijn bedrijf toekomstbewust!

In deze publicatie neemt Mildred Hofkes je mee door twaalf jaar onderzoek naar toekomstbestendig besturen. Met de inbreng van vele bestuurders, Future Leaders en met de laatste inzichten op het gebied van Future Proof Governance.  Duurzaamheid, inclusiviteit en stakeholderbetrokkenheid zijn urgente kernwaarden op iedere bestuursagenda. De inzichten van Mildred Hofkes geven heldere aanknopingspunten om vandaag nog te beginnen met toekomstbestendig besturen!

Boekrecensie *****

Ik ben met veel plezier jullie publicatie aan het lezen. Wat een mooi onderzoek, en helder beschreven. Het geeft ook goede aanknopingspunten voor de gedachtenvorming over “de onderneming van de toekomst”. Ik neem dat zeker mee in mijn toezichthoudende rollen.

Ellen Soerjatin, toezichthouder

Het boek is verkrijgbaar als Ebook of in hardcopy

Agenda

DatumEvenement
dinsdag 28 maart 2023Circle of Influence voor Future en Current Leaders

Koop hier je tickets https://www.eventbrite.nl/e/tickets-28-maart-2023-nieuwbestuur-event-youngboards-future-governance-esg-553043226177

10 jaar Nieuwbestuur,
een decennium onderzoek naar
de ‘toon aan de top’ in Nederland

bekijk hier de video met de tijdlijn van 2010-2020