NieuwBestuur bestaat 10 jaar, de bestuursmodellen van de toekomst

In 2010, midden in de financiële crisis, richtten we het platform NieuwBestuur op. Doel was de zoektocht naar nieuwe bestuursmodellen. Want als het financiële model niet langer leidend is, wat dan wel? In dit filmpje laten we onze zoektocht zien van 2009 tot en met nu. De tijdlijn laat geeft een mooi inzicht hoe de  ‘toon aan de top’ zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld.

 

Rapportage Change Inc Magazine

Bestuurders willen het anders doen, maar hoe? Interview Mildred Hofkes in Change Inc Magazine

Op 11 december verschijnt het magazine CHANGE-INC van Duurzaambedrijfsleven.nl. als bijlage bij Het Financieele Dagblad. Mildred Hofkes werd daarin geïnterviewd over ‘toekomstbestendig leiderschap’. Het platform  heeft als doelstelling om te laten zien hoe mensen en bedrijven de toekomsteconomie vandaag al vormgeven.  In deze eerste gedrukte uitgave staat het artikel: Bestuurders willen het wel anders doen, maar weten niet hoe. Journalisten Rianne Lachmeijer en Eva Segaar interviewden voor dit artikel Mildred Hofkes over hoe je een bedrijf toekomstbewust moet besturen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting: of lees de tekst via deze link https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/future-leadership/35263/nieuw-leiderschap

Artikel Bestuurders willen het wel anders doen, maar weten niet hoe. 1/2

 

Artikel Bestuurders willen het wel anders doen, maar weten niet hoe. 2/2

De genade van falend leiderschap

Waarom durven bestuurders zich niet kwetsbaar op te stellen?

Sinds 2009 doen wij onderzoeksbureau Hofkes onderzoek naar de gewenste Toon aan de Top. In oktober 2020 hebben we dit onderzoek voor de 4de keer uitgevoerd. Wij vroegen 40 topbestuurders hoe het komt het dat bestuurders falen in hun ambitie om te verduurzamen en inclusief te besturen? En wat kunnen wij daar van leren? Want ook bestuurders zijn net mensen. Graag delen wij op 11 december 2020 tijdens een live-online event de onderzoeksresultaten van het 4de nationale onderzoek naar de ‘toon aan de top’.

Hierbij alvast een tipje van de sluier….

Waarom bestuurders falen richting verduurzaming en inclusiviteit? 

 1. De angst is groter dan de moed, 75% van de bestuurders laat zich leiden door een ‘beperkende mindset’ en handelt in de waan van de dag
 2. De omstandigheden de schuld geven. Het ontbreekt aan wetten en regels. Bestuurders hebben het idee dat er geen gelijk speelveld is, dus waarom zouden zij als enige wel het goede doen?
 3. Te weinig zelfvertrouwen om te handelen vanuit intrinsieke motivatie. Als je nooit nadenkt over wat jij echt vindt van de opwarming van de aarde, dan weet je ook niet waar jij echt voor staat.
 4. Je groter maken, dan je je in werkelijkheid bent. Bluffende bestuurders komen op grote schaal voor. Bestuurders roepen naar buiten toe dat ze per 2030 klimaatneutraal gaan worden, maar hebben van binnenuit geen idee waar dat over gaat of hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen.
 5. Het gevoel hebben als bestuurder dat je op kwestbaarheid wordt afgerekend. Kwetsbaarheid wordt niet beloond, denken veel bestuurders. Het tegendeel is waar. Vooral jonge mensen snakken naar kwestbaarheid van hun leiders. Alleen zo kunnen zij zich aan hen binden en hen vertrouwen. Stoere praat is uit, het eerlijke verhaal is in!
Na onze succesvolle NieuwBestuur podcastreeksDutch circulair Leadership” gaan we in het nieuwe jaar 2021 van start met de podcastserie “de genade van falend leiderschap’. In deze nieuwe reeks proberen we een antwoord te vinden op de vraag waarom bestuurders zich niet kwetsbaar op durven te stellen en welke gevolgen dit heeft.
Podcast terugluisteren?

Interesse in het thema ‘de toon aan de top’ en toekomstbestendig leiderschap? Luister hier de reactie van Jan Peter Balkenende terug op de resultaten van het 3de nationale onderzoek 2018 onder 80 topbestuurders.

Tips over inspirerende bestuurders als gast voor onze podcast?

Mail ons via info@nieuwbestuur.nl

Optimist

De 15 jarige zoektocht naar goed bestuur

Mildred Hofkes

Mildred Hofkes

Al in 2006 richtte Mildred Hofkes haar eigen bureau op, gespecialiseerd in strategisch stakeholder-reputatieonderzoek. Als basis hiervoor gebruikte ze het model dat ze zelf ontwikkelde voor haar afstudeerscriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen en dat met een 9 werd gewaardeerd. Het doel omschrijft ze als ‘de stem van de buitenwereld naar binnen halen bij bedrijven’. Want  bestuurders mogen beter leren luisteren.

Startpunt van Hofkes’ zoektocht naar goed bestuur was de val van Lehman Brothers in 2008, met de wereldwijde crisis tot gevolg. ‘Wat is goed leiderschap en wie bepaalt dat?’, luidde de vraag die haar bijna dagelijks bezighield. Ze herinnert het zich als de dag van gisteren: ‘Aan het begin van de financiële crisis was winst dominant. Toen Lehman Brothers onderuitging bleek dat er in de kern van het bedrijf weinig overbleef. De winst- en verliesrekening als basis voor bonussen, werkte kennelijk niet. Al die mooie, met marmer beklede kantoren bleken een lege huls. Dat was voor mij de aanleiding om in 2009 het platform NieuwBestuur op te richten.’

Leiders zijn zo weinig aangehaakt

In datzelfde jaar startte ze een onderzoek onder de Volkskrant Top 200 meest invloedrijke bestuurders van Nederland naar de gewenste en de werkelijke toon aan de top. ‘Wat mij dreef: ik was al sinds 2006 met mijn onderzoeksbureau BHRM bezig met stakeholderonderzoek, het in kaart brengen van de meningen binnen het ecosysteem van een organisatie, het perspectief van de ontvangers. De bestuurders uit het onderzoek lieten merken dat er een verschil bestond tussen wat ze dagelijks ervaarden (voornamelijk zenden) en wat ze het liefst zouden willen zien. De realiteit was dat binnen de bestuurskamer de focus lag op kortetermijnwinst, dat er weinig risico werd genomen, dat men intern gericht was en dat bestuurders weinig zichtbaar en aanspreekbaar waren in het publieke debat. Terwijl er door hen zelf juist een sterke behoefte werd geconstateerd aan een heldere visie op duurzaamheid, daadkracht, verbinding, maatschappelijke betrokkenheid en het vermogen tot zelfreflectie; alles wat in de betere managementboeken wordt genoemd. Hier zag ik een enorme kloof. En dat terwijl er wel degelijk verbinding mogelijk was én is tussen “intern en extern”.’

Themanummer ‘Leiderschap & Richting’ The Optimist aug. 2020
Cover van The OptimistDit bericht is voor het eerst gepubliceerd in tijdschrift The Optimist juli/augustus 2020.  Boordevol inspiratie en handvatten om ook jouw organisatie de goede richting op te krijgen. Meer gericht op stakeholderwaarde, circulair leiderschap en toekomstbestendig besturen. Boudewijn Poelmann (bestuur Goede Doelen Loterijen) vertelt in dit nummer openhartig hoe hij de toekomst ziet. Andere geïnterviewden zijn: Bram Schot (oud Audi-topman), Mariette Hamer (SER), Jan Peter Balkenende, Koen Overtoom (CEO Havenbedrijf Amsterdam) en Anita Tamming (Lab Voor Leiders). De uitgave kan je via onderstaande link gratis downloaden in PDF-formaat.Download het themanummer

 

Balans aan de top

Het is inmiddels meer dan tien jaar geleden dat deze kloof voor het eerst zichtbaar werd. Waren er dan geen leiders die verandering wilden? ‘Ze waren er wel, de bestuurders met een nieuwe mindset, die los wilden komen van het systeem van kortetermijnresultaat. Maar het waren er weinig, en ze kwamen moeilijk aan de bal. De bestaande manier van werken was te dominant, de systematiek bleek te sterk.’

Hofkes herhaalde haar onderzoek in 2014. Het Financieele Dagblad wijdde er twee pagina’s aan. Eind 2018 voerde ze het onderzoek nogmaals uit en dat haalde zelfs de voorpagina van dagblad Trouw. Na al die jaren onderzoek is Hofkes’ conclusie dat we op zoek moeten naar, wat zij noemt, ‘vitale governancesystemen’. In gewone mensentaal: manieren van besturen die levensvatbaar zijn in een groter geheel, waarbij je de waarde van de buitenwereld, van alle stakeholders, meeneemt in de besluitvorming die binnen organisaties plaatsvindt. Wie beschouwt zij als de  stakeholders waar rekening mee gehouden zou moeten worden? ‘Dat zijn niet alleen de aandeelhouders, maar ook de medewerkers, niet te vergeten: de toekomstige medewerkers, klanten, leveranciers, overheden, strategische partners. Zo ontstaat er een veel breder “dashboard” voor bestuurders om hun koers mee te bepalen. Dit betekent een verandering van besturingsfilosofie doordat stakeholderwaarde wordt meegenomen.’

Tijdens de financiële crisis werden banken als ING en ABNAMRO gered door de staat, maar dat weerhield de topbestuurders er niet van om door te gaan met het bestaande bonusbeleid. ‘Daar ontstond toen enorme commotie over, en terecht’, herinnert Hofkes zich. ‘Nu zien we iets vergelijkbaars bij KLM en Booking.com. Ook nu vragen we ons af waarom er eerst een storm van kritiek moet komen vanuit de samenleving en vervolgens vanuit de politiek voordat bestuurders beseffen dat ze niet goed bezig zijn. We verbazen ons erover dat leiders zo weinig zijn aangehaakt bij de maatschappij, hun belangrijkste stakeholder.’

De huidige coronacrisis legt dit, naast allerlei andere gevoeligheden, bloot en maakt dingen zichtbaar. Dat geeft een kans voor verandering. Volgens Hofkes is er niet alleen dringend behoefte aan meer zelfreflectie, maar ook aan balans in de top. Maar balans tussen wat? ‘Tussen feminiene en masculiene eigenschappen. Dat betekent niet perse dat er per direct evenveel vrouwen als mannen in de bestuurskamers moeten plaatsnemen, maar wel dat de feminiene en masculiene kwaliteiten in evenwicht horen te zijn. De masculiene kant kenmerkt zich door daadkracht en het stellen van doelen. De feminiene kant focust op verbinding en samenwerking. De combinatie van deze twee krachten in de bestuurskamers levert een toekomstbestending governancemodel op. Dat is de verandering die nodig is.’

Toekomstgericht

Er is sprake van een veranderende tijdgeest; met een aanstaande klimaatcrisis, de energietransitie, steeds meer trends die gericht zijn op de verantwoordelijkheid van bedrijven, en de realisatie dat in tijden van crisis zaken anders geregeld kunnen worden. Dat vraagt om een nieuw soort leiderschap. ‘Noem het circulair leiderschap, ofwel: toekomstgericht besturen, kunnen inspireren, sturen op vertrouwen, fysiek zichtbaar en aanspreekbaar zijn, rekening houden met stakeholders bij het maken van keuzes, waardecreatie in plaats van winstmaximalisatie nastreven’, meent Hofkes, die alles in het werk stelt om deze overtuiging te verspreiden. Sinds 2011 organiseerde ze vijf keer het Nationale Reputatie Congres, waarbij de zoektocht naar de waarde van goed stakeholdermanagement centraal stond.

Sinds juni 2018 maakt ze maandelijks een podcastreeks op New Business radio met de veelzeggende titel ‘Circulair Leiderschap, op zoek naar het nieuwe besturen binnen een circulaire economie.’ In november 2019 was ze initiatiefnemer van de Dutch Circular Leadership Conference, om inzicht te krijgen in het leiderschap dat nodig is voor de circulaire toekomst. ‘Mij bekroop het gevoel dat er nu wel genoeg is gepraat over goed bestuur en leiderschap, laten we overgaan tot actie’, bekent Hofkes. ‘Waar zitten de goede voorbeelden?

Wie doen het al goed? Welke bestuurders leiden in de richting van systeemverandering? Het jaar 2020 is wat mij betreft niet alleen een coronacrisisjaar, maar ook de start van het decennium van actie. En de kracht zit ‘m in het meetbaar maken van het succes. Stakeholderwaarde is daar een kernfactor in, de oriëntatie “van buiten naar binnen”. Niet voor niets was het kernthema van het World Economic Forum in Davos begin dit jaar stakeholder capitalism. Geloof me, het stakeholdermodel wordt leidend in de komende jaren, in en na de crisis.’

Visualisatie
VisualisatieMildred Hofkes’ zoektocht naar goed leiderschap startte in 2010 met de oprichting van het platform NieuwBestuur. Vanaf de eerste dag is visueel strateeg Dennis Luijer betrokken bij de ontwikkeling van het gedachtegoed. Zijn tekeningen maken het abstracte visueel. Want het ‘Nieuwe Besturen’ gaat veel meer over creëren, zien en voelen (rechterhersenhelft) dan rationeel bedenken (linkerhersenhelft).

Tekst: Brian de Mello

Dit bericht is voor het eerst gepubliceerd in tijdschrift The Optimist juli/augustus 2020. Dit nummer is op vrijdag 19 juni feestelijk overhandigd. Klik op een van onderstaande foto’s van een impressie van deze overhandiging.

The optimist

Nieuwbestuur gasthoofdredacteur themanummer van The Optimist

Het toonaangevende tijdschrift The Optimist publiceert op 19 juni 2020 het themanummer Leiderschap & Richting. Mildred Hofkes van NieuwBestuur is gasthoofdredacteur. De vraag die centraal staat in dit nummer: “De coronacrisis heeft een drastische impact op ons dagelijks leven. Iedereen wordt geconfronteerd met een andere manier van werken en leven. Wordt het nooit meer hetzelfde? Gaan we van onzekerheid naar blijvende systeemverandering? Kortom, hoe gaan we om met de nieuwe werkelijkheid en wie gaan de kar trekken?”

NieuwBestuur optimist

Mildred Hofkes vraagt o.a. aan de volgende bestuurders/leiders hoe ze de gekantelde realiteit van vandaag zien. Hoe kunnen we het goede behouden van wat we nu ervaren?

 • Boudewijn Poelman – oprichter Goede Doelen Loterijen en lid RvB Novamedia
 • Koen Overtoom – CEO Port of Amsterdam
 • Mariette Hamer – voorzitter Sociaal Economische Raad (SER)
 • Jan Peter Balkenende – voormalig premier, hoogleraar en senior adviseur EY
 • Bram Schot – voormalig CEO Audi en voormlaig bestuurslid Volkswagen Group
 • Anita Tamming – oprichter LAB voor leiders, auteur van De leider ben je zelf
Kennemer Business Zakennetwerk

Mildred Hofkes te gast bij Kennemer Business Zakennetwerk

Primair winstgedreven bedrijven hebben geen bestaansrecht meer, het stakeholdermodel is leidend geworden”.

Interview met Mildred Hofkes (Bureau Hofkes en NieuwBestuur) over Nieuw ondernemen & Het Nieuwe Besturen.

Interview van Rob Wieleman in de serie van 20 thema-interviews voor ondernemers, bedrijven en werkgevers.
Een initiatief van Kennemer Business zakennetwerk in samenwerking met Pixel Universe studio’s.

Paul van Liempt

Live interview met Mildred Hofkes door Paul van Liempt

OVER LEIDERSCHAP & RICHTING, IN DE REEKS CORONA-KEUKENCAST

Nu de intelligente lock-down langzaam wat losser raakt, kunnen we ook weer vooruit kijken… naar het leiderschap & de richting NA de corona-crisis. Want duidelijk wordt dat de focus binnen de bestuurskamers aan het veranderen is. Van efficientie, winstdenken en primair gericht op financien, gaat het nu veel meer over maatschappelijke waarde creëren en het stakeholdermodel.

Kernvraag : wat is toekomstgericht besturen? Hoe geven we daar vorm aan?  Hoe werkt het stakeholdermodel? En welk leiderschapsprofiel past daarbij? Ik sprak erover met Paul van Liempt en David Vermeulen (CEO Inner Circle) in de Corona Keukencast.

Toekomst gericht besturen oftewel Het Nieuwe Besturen bestaat volgens Mildred Hofkes uit 3 belangrijke pijlers:

 1. Een besturingsfilosofie gericht op het stakeholdermodel
 2. Leiderschapskwaliteiten zoals ‘open staan voor signalen’, ‘verbinding maken’ en zelfreflectie zijn kernwaarden
 3. Een vitaal intern governance systeem, robuust en gericht op partnerschappen zowel externe als intern

Toekomstbestendigheid MBO Amersfoort zichtbaar door stakeholderonderzoek en start movement Dutch Circular Leadership

De start van de Dutch Circular Leadership movement!

In deze nieuwsbrief:

Goede toekomstbestendigheid van onderwijsinstelling MBO-Amersfoort 
Stakeholder-draagvlak in kaart gebracht door METHODE HOFKES

De start van de Dutch Circular Leadership movement
Bezoek aan Minister Kaag, het Position Paper en de terugblik met foto’s 

Podcast Circular Leadership voor bij de kerstboom 
Beluister alle podcast met Current & Future Leaders in de kerstvakantie

 


Jan Peter Balkenende tijdens de Dutch Circular Leadership Conference in gesprek met Astrid Joosten.

 

“Kwaliteit van samenleven zal in toenemende mate worden bepaald door de uitvoering van de Sustainable Development Goals. Circulair leiderschap is in dat kader niet alleen wenselijk, maar hoogst noodzakelijk.” 

 

 

 


Goede toekomstbestendigheid van onderwijsinstelling MBO Amersfoort
Stakeholder-draagvlak in kaart gebracht d.m.v. METHODE HOFKES

Toekomstbestendigheid, hoe laat je dat zien? 

MBO Amersfoort is een innovatieve MBO instelling in het midden van het land die voorop loopt in praktijkonderwijs. Zij wilden weten of hun innovatieve onderwijsmethode voldoende draagvlak heeft bij bedrijven en samenwerkingspartners.

Meten is weten: Bureau Hofkes heeft voor MBO-Amersfoort een strategisch stakeholderonderzoek uitgevoerd onder 130 stakeholders. Door de persoonlijke benadering, waarbij de stakeholders centraal staan, is een hoge kwaliteit van data verzekerd.

De resultaten van het onderzoek zijn overzichtelijk samengevoegd in de BHRM StakeholderScoreCard. Lees hier meer over de Methode Hofkes

BHRM Stakeholder ScoreCard voor MBO-Amersfoort

 

 

 


De start van de Dutch Circular Leadership movement

Bezoek aan Minister Kaag, het Position Papier en foto’s

De Dutch Circular Leadership Conference vond plaats op 28 november op initiatief van NieuwBestuur. Met 120 CEO’s, bestuurders, future leaders en thought leaders kwamen we een dag samen om de de principes van Circulair Leiderschap vast te stellen.

Het position paper met de ‘9 Guiding Principles of Circular Leadership’ zijn op 4 december 2019 aan het kabinet gepresenteerd. Minister Sigrid Kaag nam het position paper uit handen van Mildred Hofkes (initiatiefnemer) en Sander Veenendaal (kernteam) en Future Leaders Maxime Weidema en Abel Koentjes ontvangen

Klik hier position paper: ‘9 guiding principles of Circular Leadership


Podcast voor bij de open haard!

Inspirerende gesprekken met bestuurders over circulair leiderschap!
Met onder meer Frans van Houten (CEO Philips), Feike Sijbesma (CEO DSM) en Klaas van Egmond  (hoogleraar) in gesprek met Future Leader Maarten Labots (jong klimaatbeweging).

Luister ze alle 15!

Wij zijn benieuwd welke gesprekken er rondom de open haard ontstaan n.a.v. deze podcasts.

Podcast gemist? Beluister ze hier allemaal!

NieuwBestuur is mede mogelijk gemaakt door
Bureau Hofkes strategisch stakeholderonderzoek

Wij wensen jullie een heel succesvol 2020 toe in
goede gezondheid en met veel geluk!