Paul van Liempt

Live interview met Mildred Hofkes door Paul van Liempt

OVER LEIDERSCHAP & RICHTING, IN DE REEKS CORONA-KEUKENCAST

Nu de intelligente lock-down langzaam wat losser raakt, kunnen we ook weer vooruit kijken… naar het leiderschap & de richting NA de corona-crisis. Want duidelijk wordt dat de focus binnen de bestuurskamers aan het veranderen is. Van efficientie, winstdenken en primair gericht op financien, gaat het nu veel meer over maatschappelijke waarde creëren en het stakeholdermodel.

Kernvraag : wat is toekomstgericht besturen? Hoe geven we daar vorm aan?  Hoe werkt het stakeholdermodel? En welk leiderschapsprofiel past daarbij? Ik sprak erover met Paul van Liempt en David Vermeulen (CEO Inner Circle) in de Corona Keukencast.

Toekomst gericht besturen oftewel Het Nieuwe Besturen bestaat volgens Mildred Hofkes uit 3 belangrijke pijlers:

  1. Een besturingsfilosofie gericht op het stakeholdermodel
  2. Leiderschapskwaliteiten zoals ‘open staan voor signalen’, ‘verbinding maken’ en zelfreflectie zijn kernwaarden
  3. Een vitaal intern governance systeem, robuust en gericht op partnerschappen zowel externe als intern