Uw reputatie bepaalt uw positie

Lees de 7 reputatietips!

De verkiezingscampagnes zijn in volle gang. Op 15 maart weten we meer over de toon van ons land voor de komende jaren. Een ding is al duidelijk geworden: besturen wordt moeilijker. Het maatschappelijke sentiment lijkt ongrijpbaar. En bestuurders missen op steeds grotere schaal aansluiting bij de burgers, zo lijkt het.

Om verbinding aan te gaan is een andere taal nodig. Een taal die uitgaat van ‘de ontvanger’. Dat klinkt logisch. Maar veel bestuurders staan nog op ‘zenden’. Ze missen daarbij belangrijke signalen vanuit de ontvangers, en zetten zichzelf en hun organisatie daarmee buitenspel.

Welke positie neemt u in bij uw ontvangers?

Niet alleen de maatschappij is flink in beweging. Ook uw speelveld verandert ten opzichte van uw stakeholders en relaties. Nieuwe posities worden ingenomen. Relaties verwateren en belangen verschuiven in razend tempo.

Van zender naar ontvanger

Tien jaar reputatieonderzoek en stakeholderanalyse hebben ons veel inzicht gebracht in het opzetten van succesvol stakeholderbeleid. Wij weten inmiddels goed wat wel werkt en wat niet. Zo kennen we ‘best practices’ bij grote organisaties, maar ook bij MKB bedrijven, non-profit organisaties en verenigingen.

De valkuil van interne aannames

Voor alle organisatie geldt hetzelfde. Iedere organisatie is sterk afhankelijk van haar omgeving. De buitenwereld bepaalt het succes. Toch zitten interne aannames organisaties vaak lelijk in de weg. Bestuurders denken te weten hoe de buitenwereld hen ziet, maar in de praktijk pakt dit (altijd) anders uit.
Wat u hiervan kunt leren is dat het essentieel is voor iedere organisatie om de stakeholders helder in kaart te hebben. En dan vooral vanuit het perspectief van de ontvangers. Hoe u dat kan doen, daar vindt u in deze nieuwsbrief het antwoord op.

Want de reputatie van uw organisatie krijgt u van uw stakeholders toebedeeld.
En zonder goede positie, staat u al snel buitenspel…

Ik wens u veel input vanuit uw ontvangers toe,
Met hartelijke groet,

Mildred Hofkes
Oprichter NieuwBestuur.nl en
Bureau Hofkes Reputatiemanagement