Finance

Het Nieuwe Besturen binnen de financiële sector

finance

De financiële sector bevindt zich sinds 2008 in een dynamische omgeving. De verschillende crises die we doormaken, hebben hun weerslag gehad op het vertrouwen van de consument. Het vertrouwen in de financiële sector is wereldwijd geschaad. Ook in Nederland stapelen de negatieve voorbeelden zich op, met als meest recente ontwikkeling – na de ABN Amro en Fortis – nu ook de nationalisering van de SNS bank.

 

Grote afstand tussen de financiële sector en haar stakeholders

Bovenstaande ontwikkelingen hebben een wissel getrokken op de maatschappij. Het vertrouwen is weg en de afstand tussen de financiële sector en haar belanghebbenden is vergroot, in plaats van verkleind. Op verschillende manieren wordt door de sector gewerkt om deze verstoorde balans te herstellen, maar het blijkt een zware kluif de consument hierin mee te krijgen.

 

Externe instrumenten zoals het AFM Klantendashboard zijn niet duurzaam. De wezenlijke veranderingen moeten van binnenuit komen, gesteund door de top. Niet alleen in woord, maar ook in daad.” 

Theodor Kockelkoren, Raad van Bestuur AFM.

 

De weg omhoog, met Het Nieuwe Besturen

De enige weg naar vertrouwen is het starten van een tweezijdige open dialoog. De verwerking van de dialoog naar toegevoegde waarde voor de stakeholder, is hierbij de vervolgstap. Het vertrouwen moet blijken uit goed gedrag, in plaats van wat nu vaak wordt ervaren als ‘loze beloftes’. Hier ligt de komende tijd een belangrijke taak voor de bestuurders van financiële instellingen. NieuwBestuur helpt bestuurders met een vernieuwende visie op de waarde van stakeholdervalue.

 

Finance en NieuwBestuur

Voor de financiële sector heeft NieuwBestuur verschillende mogelijkheden om de sector te koppelen met het Nieuwe Besturen.

 

 • Nieuwe Bestuurstafel FinanceVia de Nieuwe Bestuurstafels wordt gebouwd aan een netwerk per sector. Binnen een bestuurstafel worden topbestuurders samengebracht en worden reputatievraagstukken behandeld. Voor een impressie van de bestuurstafels, klik hier.

 

 • Seminar: NieuwBestuur meets Finance at SeasideIn samenwerking met de Baak organiseert NieuwBestuur specifieke seminars over het Nieuwe Besturen. Afgelopen november 2012 heeft NieuwBestuur een seminar voor de financiële branche georganiseerd: “Van wantrouwen naar vertrouwen in de financiële sector”. Klik hier voor ons laatste seminar.

 

 • Eendaagse introductietraining NieuwBestuur voor FinanceTijdens deze training gaat u met verschillende bestuurders uit uw sector of organisatie in dialoog over strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen. Voor meer informatie over de training, klik hier.

 

 • Individueel coachingstraject voor financiële bestuurdersIn het coachingstraject biedt NieuwBestuur begeleiding op maat voor openbare bestuurders die het Nieuwe Besturen willen vormgeven binnen hun eigen organisatie. Voor meer informatie, klik hier.

 

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot de financiële sector? Neem dan contact op met Valentina Djoemai via info@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

 

Een andere sector?

NieuwBestuur gelooft in het principe “building the bridge as you walk on it”. Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen binnen uw eigen sector? Kijk voor meer informatie bij een andere sector.

 


GERELATEERDE ITEMS

[column size=”1-3″]nrc2-5-tSeminar ‘van wantrouwen naar vertrouwen in de financiële sector[/column]
[column size=”1-3″]TheodorvoorpaginaNieuwBestuur in gesprek met.. Theodor Kockelkoren[/column]
[column size=”1-3″ last=”1″]Screen Shot 2013-02-27 at 1.49.18 PMDe belevenis die financieel advies heet (onder pers) fonds, oktober 2012[/column]

Bouw

Het Nieuwe Besturen binnen de bouw

bouw

Er wordt de laatste jaren in toenemende mate gesproken over de reputatie van bouworganisaties. Deze discussie in de bouw is op gang gekomen na de reputatieschandalen rondom de bouwfraude in 2001. Was reputatie in de bouw in het begin defensief ingesteld, inmiddels is dit omgedraaid naar het besef dat een goede reputatie ook veel positieve effecten kan hebben.

 

Wat is de waarde van een goede reputatie in de bouwsector?

Iedere bouwbestuurder weet: om succesvol te kunnen zijn, ben je afhankelijk van duurzame relaties, met zowel interne als externe groepen. Zonder bijvoorbeeld financiers, afnemers en medewerkers kunt u als organisatie niet overleven. En deze interne en externe stakeholders prefereren samen te werken met organisaties die ze waarderen.

Recent reputatieonderzoek van Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM) binnen de bouw heeft uitgewezen dat er een positieve trend van transparantie gaande is vanuit de aannemers naar opdrachtgevers toe.

Aannemers met een goede reputatie :

 • Kennen meer herhalingsverkoop
 • Krijgen een groter marktaandeel
 • Hebben gemotiveerde en betrokken medewerkers
 • Staan positiever in de media
 • Hebben een groter onderscheidend vermogen (goed eigen bedrijfsverhaal)
 • behalen betere (financiële) resultaten

Samengevat: Hoe sterker de reputatie van een bouworganisatie, hoe groter de orderportefeuille.

 

Hoe werkt u als bouwbestuurder aan reputatiemanagement?

Reputatiemanagement binnen de bouw omvat meer dan PR of communicatie, het is een duurzaam kwaliteitsprogramma aangestuurd vanuit het topmanagement naar alle geledingen binnen een organisatie om het onderscheidend vermogen te versterken. Toon uw successen en wees accountable: zorg dat u op het niveau van de Raad van Bestuur en richting opdrachtgevers kunt uitleggen wat de effecten zijn van uw inspanningen om duurzame relaties tot stand te brengen.

De Nieuwe Bestuurstafel Bouw: voor bouwbestuurders die willen leren om over te gaan op extern relatiebeheer dat transparant en wederkerig is.

 

Bouwsector en NieuwBestuur

Voor de bouw heeft NieuwBestuur verschillende mogelijkheden om de sector te koppelen met het Nieuwe Besturen.

 

 • Nieuwe Bestuurstafel BouwVia de Nieuwe Bestuurstafels wordt gebouwd aan een netwerk per sector. Binnen een bestuurstafel worden topbestuurders samengebracht en worden reputatievraagstukken behandeld. Voor een impressie van de bestuurstafels, klik hier.

 

 • Seminar: NieuwBestuur meets de Bouw at SeasideIn samenwerking met de Baak organiseert NieuwBestuur specifieke seminars over het Nieuwe Besturen. De seminars zijn interactief en worden hoog gewaardeerd. Voor een impressie, klik hier.

 

 • Eendaagse introductietraining NieuwBestuur voor de bouwsectorTijdens deze training gaat u met verschillende bestuurders uit uw sector of organisatie in dialoog over strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen. Voor meer informatie over de training, klik hier.

 

 • Individueel coachingstraject voor bestuurders in de bouwIn het coachingstraject biedt NieuwBestuur begeleiding op maat voor openbare bestuurders die het Nieuwe Besturen willen vormgeven binnen hun eigen organisatie. Voor meer informatie, klik hier.

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot de bouwsector? Neem dan contact op met Suzan Heijne den Bak via info@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

 

Een andere sector?

NieuwBestuur gelooft in het principe “building the bridge as you walk on it”. Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen binnen uw eigen sector? Kijk voor meer informatie bij een andere sector.

 

Zorg

Het Nieuwe Besturen binnen de zorg

zorg

De zorgsector heeft te maken met een aantal snel veranderende invloeden, waaronder de noodzaak tot fusies, de marktwerking die sinds 2005 in gang is gezet en snel veranderende wetgeving. Daarnaast is de zorg een sector die gemakkelijk reputatieschade ondervindt. Het gesteggel over de salarissen en bonussen van specialisten en topbestuurders, de invloed van de media op reputatievraagstukken rond de kwaliteit van de zorg en de toenemende regels hebben geleid tot wantrouwen en ongenoegen, aldus Wouter van Ewijk.

NieuwBestuur: Cure & Care

NieuwBestuur werkt samen met Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM) en heeft via onderzoek veel data vergaard over de zorg en haar stakeholders. Hierbij wordt de scheiding tussen ‘Cure’ en ‘Care’ aangehouden. Ook in de seminars organiseert NieuwBestuur voor beide categorieën aparte programma’s.

 

Hoe ga je om met signalen die je krijgt (voorafgegaan door hoe zorg je ervoor dát je ze krijgt)?  Een andere vraag die me bezighoudt is: hoe maken we het niet te “soft” c.q. hoe doseer je je kwetsbaarheid omdat je bijvoorbeeld ook daadkracht wilt tonen?”

Zorgbestuurder Nieuwe Bestuurstafel

 

Zorgsector en NieuwBestuur

Voor de zorgsector biedt NieuwBestuur verschillende activiteiten die de sector koppelen met het Nieuwe Besturen.

 

  • Nieuwe Bestuurstafel Zorg

Via de Nieuwe Bestuurstafels wordt gebouwd aan een netwerk per sector. Binnen een bestuurstafel worden topbestuurders samengebracht en reputatievraagstukken behandeld. Voor een impressie van de bestuurstafels, klik hier.

 

  • Seminar: NieuwBestuur meets Zorg at Seaside

In samenwerking met de Baak organiseert NieuwBestuur specifieke seminars over het Nieuwe Besturen. Voor zowel de Cure als Care zijn er seminars. De seminars zijn interactief en worden hoog gewaardeerd. Klik hier voor een impressie.

 

  • Eendaagse introductietraining NieuwBestuur voor de Zorg

Tijdens deze training gaat u met verschillende bestuurders uit uw sector of organisatie in dialoog over strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen. Voor meer informatie over de training, klik hier.

 

  • Individueel coachingstraject Zorgbestuurders

In het coachingstraject biedt NieuwBestuur begeleiding op maat voor zorgbestuurders die het Nieuwe Besturen willen vormgeven binnen hun eigen organisatie. Voor meer informatie, klik hier.

 

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot de zorgsector? Neem dan contact op met Suzan Heijne den Bak via info@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

 

Een andere sector?

NieuwBestuur gelooft in het principe “building the bridge as you walk on it”. Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen binnen uw eigen sector? Kijk voor meer informatie bij een andere sector.

 

Overzicht

Per sector organiseert NieuwBestuur activiteiten die sectorspecifiek aansluiten op de context en externe factoren die van belang zijn. Iedere sector heeft namelijk zijn eigen reputatievraagstuk. Met de sectorspecifieke activiteiten die NieuwBestuur organiseert, faciliteren wij een vertrouwelijke omgeving waarin openhartig kan worden gesproken met vakgenoten.

NieuwBestuur biedt op twee manieren de mogelijkheid tot verdieping en het delen van kennis voor professionals, namelijk via bestuurstafels en via de seminars. Nieuw Bestuur werkt samen met Bureau Hofkes Reputatie Management (BHRM) en heeft dankzij de vele onderzoeken binnen elke sector, een databank opgebouwd met unieke kennis over reputatie vraagstukken.

Platform NieuwBestuur sectoren

Reputatieverantwoording verhoogt kwaliteit jaarverslag

on-balans-voor-groei-long

 

 

 

 

 

 

 

Waarom wachten op uitgewerkte ‘integrated reporting’ standaarden onwenselijk is.
Door: Chris Roelen (gastblogger)

Lees meer

Why companies should worry less about their reputations

Schumpeter-longWhat’s in a name?
Why companies should worry less about their reputations.

Je moet niet hard hoeven te werken om een goede reputatie te krijgen, je moet je reputatie zijn.

Written by Schumpeter
Lees meer

Van wantrouwen naar vertrouwen in de financiële sector

MG_0261-longdatum: woensdag 7 november 2012
locatie: Noordwijk, bij de Baak Seaside.
 
Een bijzonder actueel seminar georganiseerd door NieuwBestuur in samenwerking met de Baak.

Lees meer

De volgende stap

Al lange tijd geloof ik dat complementair talent een voorwaarde is voor vernieuwing. Zo heb ik dat gelukkig nu ook zelf gevonden bij mijn nieuwe compagnon. Mildred Hofkes is zeer sterk in het benaderen van organisaties om ze van buiten naar binnen te leren kijken. Ze weet reputatie te meten en daarmee bedrijven inzicht te geven over de perceptie van klanten, medewerkers of anderen ten aanzien van uw bedrijf. Die waarde is steeds belangerijker geworden. We hebben elkaar gevonden op ons thema Het Nieuwe Besturen en zijn daar allebei op onze eigen manier al geruime tijd mee bezig. Onze opvattingen werden versterkt door de media van de afgelopen jaren.

De tijd is nu rijp geworden voor de volgende stap. Bestuurlijk Nederland dient zich nu aan. De rol van de traditionele bestuurder is aan verandering onderhevig. Ofschoon de complexiteit van organisaties toeneemt is de nieuwe rol van bestuurders hierin boeiend en dynamisch. We leven in een facinerende tijd met veel verandering in de lucht. In de combinatie van bestuurlijke vernieuwing met die van werkinnovatie (Het Nieuwe Werken) zit de sleutel tot patroondoorbrekende vooruitgang. Het is geen geheim meer noch een verassing. Iedereen voelt of weet dat het in de lucht zit. De één is er aan toe, een ander verzet zich nog. Maar het lijkt een kwestie van tijd. De jaren die volgen zullen in het teken staan van Het Nieuwe Besturen.

Wij kijken er naar uit deze vernieuwing in het zadel te helpen en in de praktijk te brengen. Daartoe zijn we hard aan het werk met onze uiteenlopende proposities die dit nieuwe thema gaat helpen manifesteren.

Jorn Fokkens

Het 2e Nationale Reputatie Congres

2enrc-artikeldatum: 24 maart 2011
locatie: Westergasfabriek in Amsterdam
 
Het thema van 2011 was Het Nieuwe Besturen. Bij Het Nieuwe Besturen gaat het om de blik van buiten naar binnen.
 
Lees meer

Het 1ste Nationale Reputatie Congres

Jeroen Smitdatum: donderdag 18 maart 2010
locatie: De Hermitage aan de Amstel te Amsterdam
 
Lees meer