Nieuwsbrief december 2018: Topmanager te star voor vergroening

  • Resultaten bekend onderzoek Bureau Hofkes naar ‘de toon aan de top’. Lees hier de
    publicatie in Dagblad Trouw (voorpagina).
  • LIVE reflectie van Jan-Peter Balkenende op resultaten onderzoek. Beluister hier de podcast
    van Jan Peter Balkenende “De knop in denken moet echt om, want zo kan het niet langer.”

Bestuurders met lange termijn visie kunnen circulaire economie stimuleren. Maar ze zijn er niet!

Om echt een slag te maken naar een groene, circulaire economie, moet er een nieuw type bestuurder plaatsnemen in de bestuurszetel. Dat zeggen Nederlandse topbestuurders over zichzelf en hun collega’s. De huidige bestuurders zijn te veel gericht op korte termijn winst, ze vermijden risico’s en hebben te weinig contact met de buitenwereld. Daardoor blijft het maatschappelijke wantrouwen in bestuurders bestaan en komt de omslag naar een circulaire economie geen stap dichterbij.

Dat concludeert het Haarlemse Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM) op basis van telefonische interviews met tachtig van de vierhonderd belangrijkste Nederlandse bestuurders en commissarissen uit het bedrijfsleven en de publieke sector.

Lees hier het persbericht.

De LIVE uitzending van 18 november 2018 met reflectie op het rapport ‘toon aan de top’ met Jan Peter Balkenende en Mildred Hofkes (BHRM).

Beluister hier de radio uitzending

Het circulaire besturen gaat over het besturen van de toekomst.

Schrijf u in voor Dutch Davos op 28 november 2019!