Vertrouwen moet je (terug) verdienen

panel trust event

Naar aanleiding van het schokkend lage vertrouwen van de Nederlandse bevolking in bedrijven en CEO’s, werd op 6 maart tijdens het Edelman Trust Event 2014 een panel samengesteld om de oplossing te zoeken voor deze vertrouwenskloof. NieuwBestuur was uitgenodigd om deel te nemen aan deze levendige paneldiscussie met de zaal samen met onder andere Peter Vandermeersch (hoofdredacteur NRC) en Michael Stewart (CEO Edelman Europe).

 

“Business is leading the debate for change” stelde Michael Stewart, president & CEO Edelman Europe tijdens het Edelman Trust Event 2014 in Amsterdam. De verantwoordelijkheid voor het herstel van vertrouwen in de economie ligt bij de bestuurders en de beslissingen van binnenuit. 

Eyeopener in Davos

Stewart vertelde zijn publiek in Amsterdam dat hem dit jaar iets bijzonders was opgevallen tijdens het World Economic Forum dat eind januari heeft plaatsgevonden. Iets dat zich nog niet eerder zo nadrukkelijk had geopenbaard tijdens de jaarlijkse meeting in Davos tussen wereldleiders, internationale bestuurders en beslissers. Steeds meer bestuurders spreken zich openlijk uit over hun eigen verantwoordelijkheid om in actie te komen en het vertrouwen te herstellen richting het publiek. ’Distrust will lead to an economic disaster’.

 

Klik hier voor Michael Stewart in gesprek met Paul Polman op Davos (2,50 minuut).

 

Vorige week publiceerde Berenschot de bevindingen van de Strategy Agenda 2014 voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook in deze studie onder 341 Nederlandse bestuurders is een opvallende trend waar te nemen. Meer dan een kwart van de Nederlandse bestuurders verwacht zich het komende jaar het meest bezig te houden met klantloyaliteit en het bewaken van de reputatie van de organisatie.

 

De rol van de media

Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van het NRC Handelsblad zocht het antwoord bij zichzelf. Zo noemde hij: meer transparantie in de krant, vaker uitleggen dat je niet 100% zeker weet dat je de waarheid schrijft, ook durven toegeven wanneer je een fout maakt, en meer bewustzijn over de bijdrage van de journalist aan het wantrouwen door eenzijdige berichtgeving over schandalen.

 

CEO’s te kort op post

CEO’s willen wel bouwen aan vertrouwen door transparantie, bescherming van klantgegevens, respect voor de werknemers, integriteit en ethische normen, aldus Paulette van Ommen, Corporate Responsibility Advisor bij EY, maar blijven niet lang genoeg in hun functie om dit te verwezenlijken.

 

Spiegelfunctie afdeling communicatie

Mildred Hofkes stelde dat reputatie het nieuwe Businessmodel aan het worden is, waarbij de communicatieprofessional intern een belangrijke strategische rol heeft. Zij zijn de aangewezen professionals binnen de organisatie om factbased reputatieonderzoek van buiten naar binnen te laten doorklinken. De zaal vol communicatieprofessionals was het hier mee eens.

 

Op de stelling van Mildred Hofkes: ‘het is de verantwoordelijkheid van de communicatieafdeling om de signalen van de buitenwereld luid en duidelijk richting de boardroom te vertalen‘, antwoordde maarliefst 78% met ‘ja’.

 

De uitslag van de stelling: 'het is de verantwoordelijkheid van de communicatieafdeling om de signalen van de buitenwereld luid en duidelijk richting de boardroom te vertalen'.

De uitslag van de stelling: ‘het is de verantwoordelijkheid van de communicatieafdeling om de signalen van de buitenwereld luid en duidelijk richting de boardroom te vertalen’.

What ever you think you are..

Als reputatie en klantloyaliteit het nieuwe businessmodel is, dan is objectief reputatieonderzoek de nieuwe uitdaging voor iedere organisatie. Pas wanneer u daadwerkelijk weet hoe de buitenwereld tegen uw organisatie aankijkt en hoe het er voorstaat met uw reputatie vanuit verschillende stakeholderperspectieven, weet u ook wat uw bedrijf echt waard is.

 

De klant; van prooi naar partner

Bij het Nieuwe Besturen staat stakeholderdialoog en co-creatie met stakeholders centraal. Een klant wil niet langer een ‘prooi’ zijn, maar een partner. Dit eenvoudige principe geldt vandaag de dag meer dan ooit tevoren (zie de recente reputatie-case van ING in relatie tot het beschikbaar stellen van klantdata aan adverteerders).