Nieuwsbrief maart 2014: Reputatie verbeteren kan alleen van binnenuit

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van NieuwBestuur of Bureau Hofkes Reputatiemanagement
View this email in your browser
Reputatie verbeteren kan alleen van binnenuit
“Business is leading the debate for change” stelde Michael Stewart, president & CEO Edelman Europe afgelopen donderdag 6 maart tijdens het Edelman Trust Barometer Event 2014 in Amsterdam. De verantwoordelijkheid voor het herstel van vertrouwen in de economie ligt bij de bestuurders en de beslissingen van binnenuit.

 

Eyeopener in Davos
Stewart vertelde zijn publiek in Amsterdam dat hem dit jaar iets bijzonders was opgevallen tijdens het World Economic Forum dat eind januari heeft plaatsgevonden. Iets dat zich nog niet eerder zo nadrukkelijk had geopenbaard tijdens de jaarlijkse meeting in Davos tussen wereldleiders, internationale bestuurders en beslissers. Steeds meer bestuurders spreken zich openlijk uit over hun eigen verantwoordelijkheid om in actie te komen en het vertrouwen te herstellen richting het publiek. ‘Distrust will lead to an economic disaster’Klik hier voor Michael Stewart in gesprek met Paul Polman op Davos (2,50 minuut).

 

Steeds meer bestuurders spreken zich openlijk uit over hun eigen verantwoordelijkheid om in actie te komen en het vertrouwen te herstellen richting het publiek.”Michael Stewart, CEO Edelman Europe

Vorige week publiceerde Berenschot de bevindingen van de Strategy Agenda 2014 voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook in deze studie onder 341 Nederlandse bestuurders is een opvallende trend waar te nemen. Meer dan een kwart van de Nederlandse bestuurders verwacht zich het komende jaar het meest bezig te houden met klantloyaliteit en het bewaken van de reputatie van de organisatie.

 

What ever you think you are..
Als reputatie en klantloyaliteit het nieuwe businessmodel is, dan is objectief reputatieonderzoek de nieuwe uitdaging voor iedere organisatie. Pas wanneer u daadwerkelijk weet hoe de buitenwereld tegen uw organisatie aankijkt en hoe het er voorstaat met uw reputatie vanuit verschillende stakeholderperspectieven, weet u ook wat uw bedrijf echt waard is.

 

De klant; van prooi naar partner
Bij het Nieuwe Besturen staat stakeholderdialoog en co-creatie met stakeholders centraal. Een klant wil niet langer een ‘prooi’ zijn, maar een partner. Dit eenvoudige principe geldt vandaag de dag meer dan ooit tevoren (zie de recente reputatie-case van ING in relatie tot het beschikbaar stellen van klantdata aan adverteerders).

 

Een gratis tip om in uw achterhoofd te houden bij iedere beslissing die u de komende weken neemt; “What ever you think you are, you are what people think you are”

 

Ik wens u veel bestuurlijke reflectie toe,

 

Mede namens het team van NieuwBestuur
Mildred Hofkes
Oprichter NieuwBestuur.nl en Bureau Hofkes Reputatiemanagement

Vertrouwen moet je (terug) verdienen
Het deskundige panel tijdens het Edelman Trust Event met v.l.n.r.: Peter Vandermeersch (Hoofdredacteur NRC Handelsblad), Paulette van Ommen (Corporate Responsibilty Advisor EY), Mildred Hofkes (oprichter platform NieuwBestuur.nl), Christine Boland (trendanalist). 

 

Op 6 maart vond de jaarlijkse presentatie van de Edelman Trust Barometer plaats in Amsterdam. Naar aanleiding van het schokkend lage vertrouwen van de Nederlandse bevolking in bedrijven en CEO’s, werd een panel samengesteld om de oplossing te zoeken voor deze vertrouwenskloof. NieuwBestuur was uitgenodigd om deel te nemen aan deze levendige paneldiscussie met de zaal.

 

De rol van de media
Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van het NRC Handelsblad zocht het antwoord bij zichzelf. Zo noemde hij: meer transparantie in de krant, vaker uitleggen dat je niet 100% zeker weet dat je de waarheid schrijft, ook durven toegeven wanneer je een fout maakt, en meer bewustzijn over de bijdrage van de journalist aan het wantrouwen door eenzijdige berichtgeving over schandalen.

 

CEO’s te kort op post
CEO’s willen wel bouwen aan vertrouwen door transparantie, bescherming van klantgegevens, respect voor de werknemers, integriteit en ethische normen, aldus Paulette van Ommen, Corporate Responsibility Advisor bij EY, maar blijven niet lang genoeg in hun functie om dit te verwezenlijken.

 

Spiegelfunctie afdeling communicatie
Mildred Hofkes stelde dat reputatie het nieuwe Businessmodel aan het worden is, waarbij de communicatieprofessional intern een belangrijke strategische rol heeft. Zij zijn de aangewezen professionals binnen de organisatie om factbased reputatieonderzoek van buiten naar binnen te laten doorklinken. De zaal vol communicatieprofessionals was het hier mee eens.
 
Op de stelling van Mildred Hofkes: ‘het is de verantwoordelijkheid van de communicatieafdeling om de signalen van de buitenwereld luid en duidelijk richting de boardroom te vertalen‘, antwoordde maarliefst 78% met ‘ja’.

De uitslag van de stelling: ‘het is de verantwoordelijkheid van de communicatieafdeling om de signalen van de buitenwereld luid en duidelijk richting de boardroom te vertalen’.

Schaduwkabinet overhandigt groeiagenda aan minister Kamp met belangrijke ambities op bestuurlijke vernieuwing
Een delegatie van het Schaduwkabinet met v.l.n.r.: Benno Leeser (Schaduwminister van Familiezaken), Rob de Wijk (Schaduwminister Veiligheid & Justitie), Peter Paul de Vries (Schaduwminister van Financien), Henk Kamp (minister Economische Zaken), Hans Biesheuvel (Schaduwminister-president) en Mirjam Bink (Schaduwminister van Organisatie & Communicatie) 

 

Op 7 maart bood het Schaduwkabinet officieel de Groeiagenda van het Schaduwkabinet aan aan Minister Kamp van Economische Zaken. De Schaduwministers willen de hand uitsteken naar het kabinet om samen te werken aan een duidelijke visie en een consistent beleid zodat ondernemers ervoor kunnen zorgen dat de economie en de werkgelegenheid groeien. Minister Kamp toonde zich namens het kabinet zeer positief over de Groeiagenda.

 

Als Schaduwminister van Bestuurlijke Vernieuwing zet Mildred Hofkes namens het Schaduwkabinet twee belangrijke ambities neer in de Groeiagenda:

 

  • Creëer een transparante nieuwe overlegeconomie, losgekoppeld van de oude instituties en belangenverenigingen.
  • Kom als overheid met een duidelijk overkoepelend landsbelang met heldere richtinggevende doelstellingen en voer daar vervolgens consistent beleid op.

 

De volledige groeiagenda is hier te lezen.

De Denen als voorbeeld
“Vaak wordt Denemarken genoemd als lichtend voorbeeld. De Deense economie draait lekker. Daar hebben ze naast een zeer charismatische vrouwelijke minister-president Helle Thorning-Schmidt, een duidelijk overkoepelend landsbelang geformuleerd gericht op duurzaamheid. Dit leidt weer tot heldere richtinggevende doelstellingen die daaraan zijn gekoppeld. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en dat werkt goed. De blauwdruk voor deze succesformule van economische groei ligt ook voor Nederland binnen handbereik.”
Mildred Hofkes, schaduwminister van Bestuurlijke Vernieuwing in de Groeiagenda


7 april – De Bestuurskamer van de Toekomst

De eerste serie van de Bestuurskamer van de Toekomst® is in februari 2014 succesvol van start gegaan. Met maximaal 12 bestuurders en bestuursadviseurs wordt in een vertrouwelijke setting de volgende stap naar het Nieuwe Besturen besproken. Met openhartige reflectie van een topbestuurder wordt het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance doorlopen.

Deelnemer werkcollege ‘Bestuurskamer van de Toekomst’ met Henk Breukink
Ik was blij met de bevestiging van de koers die we met de directie van onze organisatie zijn in gegaan en ook prettig om een beetje bevestiging van mijn eigen functioneren en onzekerheden terug te zien. Ook fijn om te horen dat dit proces met pijn en hobbels wordt doorlopen, dat ervaren we zelf des te meer.”

Deelnemer werkcollege ‘Bestuurskamer van de Toekomst’
“Deze workshop is voor mij zeker geslaagd geweest, want ik ben hierdoor een ambassadeur geworden voor het Nieuwe Besturen binnen mijn organisatie”

Van elkaar leren in een vertrouwelijke setting
Wilt u ook met gelijkgestemden het Nieuwe Bestuursmodel verkennen? En de handvatten krijgen om als ambassadeur voor het Nieuwe Besturen op te treden binnen uw organisatie?Op 7 april is Harry van Dorenmalen (CEO IBM Nederland) aanwezig als ervaringsdeskundige om te reflecteren op het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance. Wees er wel snel bij, er zijn nog maar 2 plaatsen beschikbaar en vol = vol.Klik hier voor meer informatie en inschrijven voor het werkcollege van maandag 7 april.
7 april ‘De Bestuurskamer van de Toekomst’

  • Aantal deelnemers: maximaal 12 (open inschrijving)
  • Unieke opzet: sectorbreed leren van elkaar in een vertrouwelijke setting
  • Datum: maandag 7 april 17:00 uur – 21:00 uur met Harry van Dorenmalen, CEO IBM Nederland (nog slechts 2 plaatsen beschikbaar)
  • Doelgroep: Bestuurders, Hoger Management en Bestuursadviseurs
  • Locatie: de Glazen Bestuurskamer, Grote Markt 21, Haarlem
  • Prijs: € 395,– (excl. BTW) inclusief diner, studiemateriaal en persoonlijke intake reputatiecase

 

Klik hier voor meer informatie en inschrijven


Nieuwe reeks Bestuurstafel Burgemeesters van start
Het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters is in 2011-2012 gestart met de eerste succesvolle reeks van de Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters. Vanaf april 2014 wordt deze reeks in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters voor de derde keer georganiseerd.Foto: Sara Bosman en Barbara Nanninga, de vaste trainers van NieuwBestuur
Reputatiemanagement voor burgemeesters
Door de bestuurlijke decentralisatie is de positie van de burgemeester nog belangrijker geworden. De burgemeester krijgt meer bestuurlijke verantwoordelijkheden en wordt daarmee nog zichtbaarder. Reputatiemanagement vormt een onmisbaar onderdeel van het strategische beleid van een moderne gemeente. Voor burgemeesters in het transparantie tijdperk is de kennis over reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen een belangrijk onderdeel geworden. Deze kennis wordt vertaald in de driedaagse opleiding ‘de Nieuwe Bestuurstafel voor Burgemeesters’.

 

Lees hier meer over de Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters.

NieuwBestuur in de media

“Er is sterke behoefte aan nieuwe overlegmodellen”

10 maart, CommunicatieonlineHoe de Commprof kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen Naar aanleiding van het Edelman Trust Event

11 maart, Adformatie, onhandig staaltje oud besturen van de ING, het gebruik van big data naar het volgende level en de reflectie van BHRM daarop.

11 maart, FD, Het crisisdiner, column in het FD door Marco Groot,
financieel analist NieuwBestuur Roadshow


Voor in de agenda
7 april, Bestuurskamer van de Toekomst, 17:00 – 21:00 uur, Haarlem

Vanaf 31 maartNieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht (maandagreeks)
Vanaf 10 aprilNieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht (donderdagreeks)Vanaf 14 mei, Nieuwe Bestuurstafel BurgemeestersKlik hier voor meer informatie over de Nieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht
Klik hier voor meer informatie over de Bestuurskamer van de Toekomst

Copyright © *|2014|*, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@nieuwbestuur.nl
NieuwBestuur
Office ‘de Kerk’
Ridderstraat 29
2011 RR Haarlem

unsubscribe from this list    update subscription preferences