Persbericht: NieuweBestuursmodel Governance

on-balans-voor-groei-long

Reactie op de conclusies Commissie Halsema ‘Goed Bestuur’

Gedragscodes helpen niet, vertrouwen ontstaat van binnen

 

Gedragscodes waaraan bestuurders moeten voldoen, helpen niet tegen wangedrag, concludeert Commissie Halsema vandaag. De commissie vindt het wezenlijk dat er een open cultuur komt, waar bestuurders met elkaar en belanghebbenden een ‘lastig gesprek’ aangaan over gedrag.

 

Het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance

 

Als reactie op Commissie Halsema presenteert het onafhankelijke platform NieuwBestuur “het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance”, Het model staat garant voor een heldere en transparante manier van aansturen van een organisatie, met als belangrijkste doel het opbouwen van vertrouwen van binnenuit. Dit nieuwe bestuursmodel is niet ontstaan op voordracht van de politiek, maar is de afgelopen 4 jaar ontwikkeld door het samenvoegen van de beste voorbeelden van goed bestuur uit de praktijk.

 

Governance codes uit Den Haag niet de oplossing

Mildred Hofkes, ondernemer en initiatiefnemer van het onafhankelijke platform Nieuwbestuur heeft in  samenwerking met een groot aantal organisaties het nieuwe governance model vormgegeven. “Iedereen zoekt naar een oplossing voor het vertrouwensprobleem. De afgelopen jaren zijn er vele dikke rapporten gepresenteerd met aanbevelingen over het verbeteren van ‘governance’. Vaak bedacht door politieke commissies zoals Wijffels, de Monitoring Commissie of de commissie de Wit van de code Banken. De kranten staan echter nog steeds vol met voorbeelden van onbehoorlijk bestuur. Halsema concludeert dat tunnelvisie, vriendjespolitiek en het groepsdenken van bestuurders leidt tot slecht bestuur. Gedragscodes die van buitenaf worden opgelegd blijken die cultuur niet te veranderen. Het moet van binnenuit komen”, aldus Hofkes.

 

Doekle Terpstra reflecteert op het Nieuwe Bestuursmodel

Op 28 november presenteert Mildred Hofkes, In het bijzijn van 100 bestuurders het nieuwe Governance model tijdens het 4de Nationale Reputatie Congres.  Bestuurders als Doekle Terpstra (onderwijs bestuurder en lid commissie Halsema), Anke Huizenga (zorgbestuurder ‘care’) , Wouter van Ewijk (oud lid RvB Vumc zorgbestuurder ‘cure’), Marco Groot (oud topbankier ‘finance’), Volkert Engelsman (CEO Foodsector), Astrid Joosten (media persoonlijkheid) en Christine Boland (internationale  awardwinning trend watcher) reflecteren op het Nieuwe bestuursmodel.

 

Kern is elkaar de juiste vragen durven voor te leggen

Het belangrijkste onderscheidend vermogen van het Nieuwe Bestuursmodel is dat het model eenvoudig te begrijpen is, de boodschap voor iedereen helder is, en bovenal meteen toepasbaar. Het inhuren van dure externe consultants en ‘veranderadviseurs’ is niet nodig. Organisaties kunnen met het nieuwe model in de hand direct van binnenuit aan de slag door elkaar de juiste vragen voor te leggen.

 

Hofkes stelt: “Wanneer je ‘governance model” googled krijg je 63 miljoen hits. Toch is binnen Nederland het governance beleid van ondernemingen de afgelopen jaren nauwelijks verbeterd. Terwijl juist dáár de sleutel ligt op weg naar economisch herstel. Consumentenvertrouwen begint bij goed bestuur.”

 

Haarlem, 11 september 2013

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie neemt u contact op met NieuwBestuur, Suzan Heijne den Bak via

06 – 41 79 86 22 of per mail info@nieuwbestuur.nl  / www.nieuwbestuur.nl