Nieuwsbrief november 2014: Staatssecretaris van Rijn’s persoonlijke reputatie-issue

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van NieuwBestuur of Bureau Hofkes Reputatiemanagement
View this email in your browser
Staatssecretaris van Rijn’s persoonlijke reputatie-issue
Vandaag werd bekend dat de dappere 82-jarige Ben Oude Nijhuis, aanjager van het debat over de afbrokkelende kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland, is overleden aan een hersenbloeding. 
 
Nationaal nieuws
Eerder deze maand werd hij nationaal nieuws samen met zijn buurman Joop van Rijn. De twee bejaarde mannen stelden in het AD de kwaliteit van een zorginstelling in Den Haag aan de kaak, waar hun beider dementerende vrouwen worden verpleegd. Ben Oude Nijhuis ging die avond bij Pauw openlijk het debat aan met staatssecretaris van Rijn over de afkalvende reputatie van de ouderenzorg. Wat dit debat extra beladen maakte was dat de moeder van staatssecretaris van Rijn in dezelfde zorginstelling wordt verpleegd en dat zijn vader mede aanjager was van het debat. Dat plaatste de bestuurder van Rijn voor een moreel dilemma. 
 

Nieuw Bestuursmodel binnen de zorg actueel
Uit de impact van het debat is duidelijk dat er grote behoefte is aan duiding van de toekomst van de zorg. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. Zowel binnen de ouderenzorg als binnen de ziekenhuizen staan reputaties onder druk. De roep om nieuwe bestuursmodellen wordt luider en luider. De bestuurders binnen de zorg zijn aan zet.

 

Van wantrouwen naar vertrouwen
Tijdens het 4e Nationale Reputatie Congres interviewde Astrid Joosten voormalig bestuurslid van het VUmc; Wouter van Ewijk. Hij stelde toen:

“Als wij in de gezondheidszorg zouden ophouden met de door angst gedreven en defensieve manier van leidinggeven, rapporteren en controleren, zou dat een revolutie zijn. Sterker nog, als we zouden ophouden met al die op wantrouwen gestoelde en door incidenten gedreven maatregelen en bureaucratie, zouden bezuinigingen in de zorg overbodig zijn.”

 
Is de prikkelende stelling niet alleen maar actueler geworden, en in hoeverre is dit statement niet ook van toepassing binnen andere sectoren? Denk en praat mee tijdens onze bijeenkomst ‘Bestuurskamer van de Toekomst’ op 8 december met Wouter van Ewijk. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Met hartelijke groet,
Mede namens het team van NieuwBestuur
Mildred Hofkes


Het Nieuwe Bestuursmodel actueel binnen de zorg

 

In de eerste fase van het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance, staat de kwaliteit het bestuur en de ‘toon aan de top’ centraal. Deze wordt bepaald door de samenstelling van het bestuur, de positionering in de maatschappij en de wijze van aansturing van de organisatie.Wouter van Ewijk (voormalig lid RvB VUmc) maakte in 2012 van dichtbij mee wat de ‘toon aan de top’ en reputatieschade betekent voor een bestuur en de impact daarvan op de organisatie.Lees hier het interview dat NieuwBestuur eerder had met Wouter van Ewijk in de interviewreeks NieuwBestuur in gesprek met…
Wouter van Ewijk te gast op 8 decemberWouter van Ewijk maakte persoonlijk mee wat reputatieschade betekent voor een bestuur en de impact daarvan op de organisatie. Tijdens het werkcollege ‘de Bestuurskamer van de Toekomst’ op 8 december geeft hij openhartig inzicht in zijn ‘lessons learned’ aan de hand van de principes van het Nieuwe Besturen.

“We hebben de conflicten die er bij het VUmc waren feitelijk gedoogd. Ik denk dat we een conflict vermijdend bestuur waren.”
Achteraf bezien had hij harder willen ingrijpen en meer op zijn intuïtie moeten afgaan, vindt hij zelf. Hoe is het met hem gegaan na het reputatieschandaal bij het VUmc? Welke andere inzichten gebruikt hij nu in zijn werkzaamheden als bestuurder?
 

Wouter van Ewijk in gesprek met Astrid Joosten tijdens het 4e Nationale Reputatie Congres
Wilt u aanwezig zijn op 8 december? Er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar en vol=vol. Schrijf u hier in!

 Werkcollege ‘De Bestuurskamer van de Toekomst’
 8 december 2014 van 17:00 uur tot 21:00 uur met Wouter van Ewijk (Voormalig RvB VUmc) & Mildred HofkesThema 8 december: Reputatiemanagement als bestuursmodel; sturen op reputatieverbetering van binnenuit + de 3 basisprincipes van het Nieuwe Bestuursmodel

 • Aantal deelnemers: maximaal 10 (open inschrijving)
 • Doelgroep: Bestuurders, Hoger Management en Bestuursadviseurs
 • Unieke opzet: sectorbreed leren van elkaar in een vertrouwelijke setting
 • Eerstvolgende college: maandagavond 8 december 17:00 uur – 21:00 uur
 • Begeleiding: Wouter van Ewijk, Voormalige RvB VUmc & huidig voorzitter RvB Forensische Zorgspecialisten en Mildred Hofkes (onderzoeker reputatie & oprichter NieuwBestuur)
 • Locatie: de Glazen Bestuurskamer, Centrum Haarlem
 • Vertrouwelijke setting: chatham house rules
 • Inschrijving: deelname geschiedt op basis van binnenkomst (maximaal 10 plaatsen beschikbaar per werkcollege)

                             


Wie een goede reputatie heeft, heeft de toekomst
Reputatie artsen en ziekenhuizen in 2015 bepalend voor keuze consument
Online ontstaan betrouwbare vergelijkingssites waar klanten en patiënten elkaar infomeren over de kwaliteit van de zorg. ZorgkaartNederland.nl is bijvoorbeeld een website van de patiëntenfederatie NPCF waarop zorgverleners en zorgaanbieders door patiënten gewaardeerd kunnen worden. ZorgkaartNederland.nl helpt patiënten bij het vinden van een dokter/hulpverlener of zorgaanbieder die bij hem of haar past.Op dit moment zijn het enkel nog de consumenten die dankbaar gebruik maken van de ervaringen van andere klanten. Zullen de zorgverzekeringen in de toekomst bij hun keuze voor een zorgaanbieder ook gaan kijken naar de klantervaring van de organisatie in plaats van alleen naar de meest aantrekkelijke financiële keuze? De tijd dat reputatie zwaarder weegt dan de financiële prestaties van een organisatie komt steeds dichterbij!

Terugblik op bevlogen bijeenkomst ‘De Bestuurskamer van de Toekomst’ van 10 november over ‘Chief Brandjesblussers’ en reputatie als strategie
Op 10 november kwam een inspirerende groep professionals bijeen in de Glazen Bestuurskamer in Haarlem om samen te spreken over het belang van reputatiemanagement in de boardroom. Onder leiding van ervaringsdeskundige Pim Mol (directeur corporate affairs bij de Rabobank) en Mildred Hofkes (onderzoeker en oprichter NieuwBestuur) kwam deze zeer betrokken groep tot nieuwe inzichten. Reputatiemanagement wordt bij veel organisaties nog ingericht als ‘brandweer’, om ‘brandjes te blussen’ in crisissituaties, meestal als het al te laat is. Dit moet volgens deze groep zo snel mogelijk gaan kantelen richting het gericht plaatsen van rookmelders binnen de bestuurskamer.
Pim Mol tijdens de Bestuurskamer van de Toekomst in dialoog over de reputatie van de Rabobank en de hele financiële sector
Deelnemers van de Bestuurskamer van de Toekomst tijdens het diner in gesprek over reputatiemanagement op boardroomniveau
 

Reputatieschade, wat nu?
Hoe belangrijk is reputatie voor een organisatie? Moet reputatiemanagement een vaste plaats krijgen binnen de bestuurskamer? Hoe zet je de geloofwaardigheid van een bedrijf neer na reputatieschade? Dit zijn een paar vragen waar op 10 november stevig over werd gediscussieerd tijdens de Bestuurskamer van de Toekomst. Een van de deelnemers omschrijft beeldend hoe organisaties reputatieschade kunnen voorkomen door het plaatsen van rookmelders tijdens beslismomenten. Op het moment dat er grote risico’s ontstaan voor reputatieschade, komen organisaties hier intern vaak te laat achter. Als reactie wordt de ‘brandweer’ (crisiscommunicatie) ingeschakeld om de inmiddels uit de hand gelopen brand te blussen en te redden wat er nog te redden valt. Achteraf wordt pas duidelijk hoe groot de schade is. De grote vraag is; hoe blijven we dit voor?
 
Na het theoretisch kader van Mildred Hofkes en de toelichting van Pim Mol kregen de deelnemers de opdracht om na te gaan denken over het brandgevaar en de rookmelders in hun eigen organisatie. In groepjes werd heftig gediscussieerd en gebrainstormd.

“Iedereen is wel bezig met zijn persoonlijke reputatie, maar waarom dan niet ook voor de reputatie van het bedrijf?”
Wilt u zelf deelnemen aan de Bestuurskamer van de Toekomst? De eerst volgende bijeenkomst wordt georganiseerd op 8 december 2014 met als gastspreker Wouter van Ewijk. Schrijf u nu in!

NieuwBestuur in de media
Reputatiemanagement krijgt een steeds nadrukkelijkere rol binnen de bestuurskamer. Bij de zoektocht naar nieuwe bestuurders spelen competenties als openstaan voor signalen uit de omgeving, verbinding kunnen maken en het vermogen tot zelfreflectie een belangrijke rol.Luister hier naar wat executive searcher Patrick Westerburger hier over te zeggen heeft tijdens het BNR programma ‘Zakendoen met.. ‘
De internationale zoektocht naar Nieuwe Bestuurders is begonnenUit het netwerk van NieuwBestuur: Patrick Westerburger, Managing Partner Hagoort & Partners Executive Search en sinds kort President van de internationale IRC Executive Board was op 14 oktober te gast bij BNR programma Zakendoen met.. Hij sprak daar uitvoerig over de zoektocht naar ‘Nieuwe Bestuurders’ en het belang van reputatiemanagement binnen het executive search vak.

Klik hier om het geluidsfragment te beluisteren.


Voor in de agenda
Bestuurskamer van de Toekomst

 • maandagavond 8 december 2014, met Wouter van Ewijk, Voorzitter Raad van Bestuur Forensische Zorgspecialisten hier inschrijven
 • maandagavond 16 februari 2015
 • maandagavond 9 maart 2015
 • maandagavond 13 april 2015

 
Nieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht (VOL)
21 & 22 januari 2015 en 4 maart 2015
Klik hier voor meer informatie
 
NieuwBestuur zoekt trainers!
Geïnteresseerd? Meld je aan vóór 26 november 2014 via info@nieuwbestuur.nl
Klik hier voor meer informatie
 
Intervisiedag Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters
9 februari 2015
Locatie: Landgoed de Horst, Driebergen
Klik hier voor meer informatie

Copyright © *|2014|*, All rights reserved.Our mailing address is:
info@nieuwbestuur.nl
NieuwBestuur
Office ‘de Kerk’
Ridderstraat 29
2011 RR Haarlem

unsubscribe from this list    update subscription preferences