Nieuwsbrief februari 2014: De bestuurlijke lakmoesproef van Wiebe Draijer (voorzitter SER)

De bestuurlijke lakmoesproef van Wiebe Draijer (voorzitter SER)
Het beroemde Nederlandse bestuursmodel; ‘het poldermodel’ is aan vernieuwing toe. Wil het maatschappelijke debat over hoe de BV Nederland de komende jaren zijn geld gaat verdienen succesvol zijn, dan is een breed en open maatschappelijk debat nodig. Dit stelt Wiebe Draijer (voorzitter SER) onlangs in het FD van 7 februari. Hij spreekt zelfs over ‘de lakmoesproef’ voor het Nederlandse bestuurlijke overlegmodel.
Wiebe Draijer reflecteert op het Nieuwe Bestuursmodel tijdens het 4e Nationale Reputatie Congres op 28 november 2013
We zijn bezig met zaken als beter boekhouden, beter toezicht. Maar we moeten grotere stappen zetten. Mijn hoop is dat Nederland weer een gidsland zal zijn op het gebied van bestuurlijke vernieuwing.” 
Wiebe Draijer (voorzitter SER) tijdens het 4e Nationale Reputatie Congres
Wiebe Draijer richt zich met zijn uitspraken op bestuurlijke vernieuwing op nationaal niveau. NieuwBestuur streeft er naar die bestuurlijke vernieuwing te bestendigen op organisatieniveau, bij de kopgroep onder individuele organisaties.

 

Het Nieuwe Bestuursmodel, bestuurlijke vernieuwing op organisatie-niveau
Tijdens het 4e Nationale Reputatie Congres op 28 november jl, werden de drie principes van Het Nieuwe Besturen toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden van bestuurlijke vernieuwing in de praktijk:

 • Op governance-niveau: van korte termijn- naar lange termijn-gerichtheid
 • Op organisatie-niveau: het toevoegen van waarde voor àlle stakeholders
 • Op resultaat-niveau: een duurzaam verdienmodel.

Mensen zijn de belangrijkste stakeholders
Vergeet daarbij vooral de medewerkers niet als belangrijke stakeholders, benadrukte
Wiebe Draijer, tijdens het 4e Nationale Reputatie Congres.

“Een bestuurder moet zijn mensen niet simpelweg vragen in een medewerkertevredenheidsonderzoek: ben je tevreden? Maar: wat vind je van de richting die het bedrijf opgaat? Kun je je daarin vinden? En: wat zie je de bestuurders van jouw organisatie daadwerkelijk doen? Dat soort vragen impliceert reflectie op het eigen handelen van de bestuurders. De antwoorden op die vragen hebben veel meer voorspellende waarde over de toekomstige gezondheid van de organisatie dan de laatste maandcijfers.
Wiebe Draijer, voorzitter SER tijdens het 4e Nationale Reputatie Congres
Schaduwkabinet presenteert eigen groeiagenda

Het Schaduwkabinet van Hans Biesheuvel, waar ik als minister van bestuurlijke vernieuwing onderdeel van uitmaak, presenteerde 4 februari haar eigen groeiagenda. Het Schaduwkabinet functioneert als een ‘adviesorgaan’ voor het huidige Kabinet. In het voorjaar van 2014 staat een ontmoeting tussen beide teams op de agenda.

 

Tot slot, op 4 februari was NieuwBestuur te gast op de Nationale Dag van het Commissariaat. Tijdens deze dag werd zichtbaar wat ‘bestuurlijke vernieuwing’ in de praktijk inhoud. Verderop in deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Want we kunnen eindeloos praten over bestuurlijke vernieuwing, uiteindelijk zijn de echte bestuurlijke helden de bestuurders die het doen!

 

Veel leesplezier,mede namens het team van NieuwBestuur
Mildred Hofkes
Oprichter NieuwBestuur.nl en Bureau Hofkes Reputatiemanagement

 

Succesvolle start NieuwBestuur Roadshow tijdens de Dag van het Commissariaat
Op 4 februari 2014 vond tijdens de Dag van het Commissariaat de eerste NieuwBestuur Roadshow plaats. Tijdens deze verdiepingssessie in het Nieuwe Besturen, wordt hetNieuwe Bestuursmodel voor Governance ingevuld door middel van een ‘best practise’ uit de praktijk. Dankzij deze formule is het Nieuwe Bestuursmodel niet zomaar een ‘theoretische model’, maar wordt er met ervaringen van bestuurlijk Nederland invulling gegeven aan hoe het model voor bestuurders concreet toepasbaar is in de praktijk.
Een zaal vol commissarissen luistert aandachtig tijdens de NieuwBestuur Roadshow over het Nieuwe Bestuursmodel

 

Zonder wrijving geen glans, het Nieuwe Besturen kan niet zonder het Nieuwe Toezichthouden
De Nationale Dag voor het Commissariaat 2014, die werd geleid door futuroloog Tony Bosma, startte met een presentatie van het Nieuwe Besturen door Mildred Hofkes, oprichter van het platform NieuwBestuur.

 

Van praten, naar doen!
Veel bestuurders en toezichthouders praten over verandering, maar in de praktijk zijn deze veranderingen voor de stakeholders nog te weinig zichtbaar. Recent liet de Edelman Trust Barometer 2014 zien dat het vertrouwen in de bestuurlijke elite in Nederland inmiddels gedaald is naar 8%. Een historisch dieptepunt in 14 jaar tijd.

 

Hofkes hield haar toehoorders voor dat slechts 1% van de bestuurders en toezichthouders die nu hun nek uitsteken om hun organisaties kantelen, naar meer transparantie en duurzame verdienmodellen een beweging op gang kunnen brengen die heel bestuurlijk Nederland kantelt en innoveert.

Mildred Hofkes: “Moedige bestuurders durven uit de bestaande kaders te stappen, toezichthouders spelen daarbij een essentiële rol door hen vertrouwen te schenken.”

 

Druk bezochte praktijkcase van het Nieuwe Besturen
Niet langer praten, maar doen is het motto van NieuwBestuur. Hoe ziet dat er uit in de praktijk? Tijdens de zeer druk bezochte NieuwBestuur Roadshow ‘NieuwBestuur ontmoet het Nieuwe Toezichthouden’ werd zichtbaar hoe belangrijk het is dat Nieuwe Bestuurders worden vertrouwd en gesteund door hun Toezichthouders. Alleen zo kan innovatie en vernieuwing een echte kans maken, niet alleen bij de voorbeeld case van ouderenzorg instelling ZuidOostZorg, maar bij iedere organisatie.
Anke Huizenga (Bestuursvoorzitter ZuidOostZorg), Everhardus Togtema (Voorzitter Raad van Toezicht ZuidOostZorg) en Norbert de Melker (directeur NKCC) tijdens de Roadshow NieuwBestuur op de Dag van het Commissariaat

 

Vertrouwen en bestuurlijke moed in de praktijk
De NieuwBestuur Roadshow gaf, door een boeiende inkijk in de praktijk, een duidelijk beeld van wat met het begrip het Nieuwe Besturen bedoeld wordt. Bestuurder Anke Huizinga en RvT-voorzitter Everhardus Togtema van ZuidOostZorg (een grote zorginstelling in Friesland), kwamen tijdens deze sessie aan het woord. Zij vertelden openhartig over de weg die zij bewandeld hebben bij het kantelen van hun organisatie richting Het Nieuwe Besturen. Zo werd ZuidOostzorg aangepast aan de manier hoe ouderen zorg en wonen (in de toekomst) gebruiken.

 

Nieuwe Bestuurder Anke Huizenga volgde daarbij de drie principes van het Nieuwe Besturen:
1. De kwaliteit van governance,
2. Focus op de continuïteit van de organisatie en,
3. Een duurzaam verdienmodel.
Deze beweging veroorzaakte ‘hitte-momenten’ zowel intern als extern, waarbij het spanningsveld tussen bestuur en toezicht zichtbaar werd. Haar voorzitter van de Raad van Toezicht Everhardus Togtema bleef haar steunen vanuit vertrouwen. En niet zonder resultaat.
“Op het moment dat je als Raad van Toezicht beslist dat de organisatie moet kantelen en je hiervoor een Nieuwe Bestuurder zoekt die hier een goed idee over heeft, dan is het daarna een kwestie van vertrouwen.”Everhardus Togtema, voormalig voorzitter Raad van Toezicht ZuidOostZorg

De dynamiek van het Nieuwe Besturen in de bestuurskamer


Uitgelicht: Nederlands Kenniscentrum voor Commissarissen en Toezichthouders (NKCC) en NieuwBestuur beklinken samenwerking

Mildred Hofkes, oprichter NieuwBestuur en Norbert de Melker, directeur van het Nederlands Kenniscentrum voor Commissarissen en Toezichthouders (NKCC)

 

Het Nieuwe Besturen kan niet zonder het Nieuwe Toezichthouden
De ‘Dag van het Commissariaat’ is voor NieuwBestuur en het NKCC de aftrap naar een nieuwe samenwerking waarbij het Nieuwe Besturen het Nieuwe Toezicht ontmoet. In maart 2014 start NieuwBestuur met een nieuwe reeks van de Nieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht. Deze editie is samen met het NKCC exclusief ontwikkeld voor Toezichthouders en Commissarissen. De Nieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht is een kwalitatief hoogstaande driedaagse opleiding voor toezichthouders.

Wilt u meer inzicht in de belangrijke rol van Toezichthouders bij het implementeren van het Nieuwe Besturen? Klik hier voor meer informatie over de Nieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht

Bestuurskamer van de Toekomst

De Glazen Bestuurskamer aan de Grote Markt in Haarlem, locatie van de Bestuurskamer van de Toekomst
Wilt u ook op een laagdrempelige manier kennismaken met het Nieuwe Besturen? Schrijf u nu in voor het werkcollege: “De Bestuurskamer van de Toekomst”

 • Aantal deelnemers: maximaal 12 (open inschrijving)
 • Unieke opzet: sectorbreed leren van elkaar in een vertrouwelijke setting
 • Datum: 17 februari (VOL) 17:00 uur – 21:00 uur
 • Vanwege succes 2 nieuwe data: 10 maart 2014 én 2 april 2014
 • Tijd: 17:00 uur – 21:00 uur (inclusief borrel en diner)
 • Doelgroep: Bestuurders, Hoger Management en Bestuursadviseurs
 • Locatie: de Glazen Bestuurskamer, Grote Markt 21, Haarlem
 • Prijs: € 395,– (excl. BTW) inclusief diner, studiemateriaal en persoonlijke intake reputatiecase

Ruimte voor maximaal 12 deelnemers.

Wacht niet te lang met inschrijven want vol = vol.
Klik hier voor meer informatie en inschrijven


 

In de media
“Er is sterke behoefte aan nieuwe overlegmodellen”


 

Voor in de agenda
17 februariBestuurskamer van de Toekomst, 17:00 – 21:00 uur, Haarlem VOL
6 maartEdelman Trust Event, deelname NieuwBestuur aan discussiepanel over het gebrek aan vertrouwen in de boardroom
10 maart, Bestuurskamer van de Toekomst, 17:00 – 21:00 uur, Haarlem
2 april, Bestuurskamer van de Toekomst, 17:00 – 21:00 uur, Haarlem

Vanaf 31 maartNieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht (maandagreeks)
Vanaf 10 aprilNieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht (donderdagreeks)Vanaf 14 mei, Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters
Klik hier voor meer informatie over de Nieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht
Klik hier voor meer informatie over de Bestuurskamer van de Toekomst
 


 

 

 

 

 

Copyright © *|2014|*, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@nieuwbestuur.nl
NieuwBestuur
Office ‘de Kerk’
Ridderstraat 29
2011 RR Haarlem

unsubscribe from this list    update subscription preferences