Succesvolle start NieuwBestuur Roadshow

IMG_3435 resized

Op 4 februari vond de ‘Dag van het Commissariaat’ plaats, georganiseerd door het Nederlands Kennicentrum voor Commissarissen en Toezichthouders. NieuwBestuur was aanwezig om onder andere één van de verdiepingssessies te verzorgen met de NieuwBestuur Roadshow.
 

Foto: Anke Huizenga (Bestuursvoorzitter ZuidOostZorg), Everhardus Togtema (Voorzitter Raad van Toezicht ZuidOostZorg) en Norbert de Melker (directeur NKCC) tijdens de Roadshow NieuwBestuur op de Dag van het Commissariaat

 

Op 4 februari 2014 vond tijdens de Dag van het Commissariaat de eerste NieuwBestuur Roadshow plaats. Tijdens deze verdiepingssessie in het Nieuwe Besturen, wordt het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance ingevuld door middel van een ‘best practise’ uit de praktijk. Dankzij deze formule is het Nieuwe Bestuursmodel niet zomaar een ‘theoretische model’, maar wordt er met ervaringen van bestuurlijk Nederland invulling gegeven aan het model in de praktijk.

 

Zonder wrijving geen glans, het Nieuwe Besturen kan niet zonder het Nieuwe Toezichthouden

De Nationale Dag voor het Commissariaat 2014, die werd geleid door futuroloog Tony Bosma, startte met een presentatie van het Nieuwe Besturen door Mildred Hofkes, oprichter van het platform NieuwBestuur.

 

Het Nieuwe Besturen steunt op drie principes:

  • Op governance niveau: van korte termijn- naar lange termijn-gerichtheid
  • Op organisatieniveau: het toevoegen van waarde voor àlle stakeholders
  • Op resultaatniveau: een duurzaam verdienmodel.

 

Van praten, naar doen!

Veel bestuurders en toezichthouders praten over verandering, maar in de praktijk zijn deze veranderingen voor de stakeholders nog te weinig zichtbaar. Recent liet de Edelman Trust Barometer 2014 zien dat het vertrouwen in de bestuurlijke elite in Nederland inmiddels gedaald is naar 8%. Een historisch dieptepunt in 14 jaar tijd.

 

Hofkes hield haar toehoorders voor dat slechts 1% van de bestuurders en toezichthouders die nu hun nek uitsteken om hun organisaties kantelen, naar meer transparantie en duurzame verdienmodellen er een beweging op gang kunnen brengen die heel bestuurlijk Nederland kantelt en innoveert.

 

Mildred Hofkes: "Moedige bestuurders durven uit de bestaande kaders te stappen, toezichthouders spelen daarbij een essentiële rol door hen vertrouwen te schenken."

Mildred Hofkes: “Moedige bestuurders durven uit de bestaande kaders te stappen, toezichthouders spelen daarbij een essentiële rol door hen vertrouwen te schenken.”

Druk bezochte praktijkcase van het Nieuwe Besturen

Niet langer praten, maar doen is het motto van NieuwBestuur. Hoe ziet dat er uit in de praktijk?

Tijdens de zeer druk bezochte verdiepingssessie NieuwBestuur ontmoet het Nieuwe Toezichthouden’ werd zichtbaar hoe belangrijk het is dat Nieuwe Bestuurders worden vertrouwd en gesteund door hun Toezichthouders. Alleen zo kan innovatie en vernieuwing een echte kans maken, niet alleen bij de voorbeeld case van ouderenzorg instelling ZuidOostZorg, maar bij iedere organisatie.

 

“Moedige bestuurders durven uit de bestaande kaders te stappen, toezichthouders spelen daarbij een essentiële rol door deze bestuurders vertrouwen te schenken”

Mildred Hofkes, oprichter NieuwBestuur

 

Vertrouwen en bestuurlijke moed

De verdiepingssessie gaf, door een boeiende inkijk in de praktijk, een duidelijk beeld van wat met het begrip het Nieuwe Besturen bedoeld wordt. Bestuurder Anke Huizinga en RvT-voorzitter Everhardus Togtema van ZuidOostZorg (een grote zorginstelling in Friesland), kwamen tijdens deze sessie aan het woord. Zij vertelden openhartig over de weg die zij bewandeld hebben bij het kantelen van hun organisatie richting Het Nieuwe Besturen. Zo werd ZuidOostzorg aangepast aan de manier hoe ouderen zorg en wonen (in de toekomst) gebruiken.

 

Anke Huizenga volgde daarbij de drie principes van het Nieuwe Besturen:

1. De kwaliteit van governance,

2. Focus op de continuïteit van de organisatie en,

3. Een duurzaam verdienmodel.

 

“De Raad van Toezicht is mij blijven steunen, ook op de moeilijke momenten met problemen zonder directe oplossingen.”

Anke Huizenga, bestuursvoorzitter ZuidOostZorg

 

Het kantelen van de organisatie ging niet zonder slag of stoot. Daarbij werd intensief overlegd en gewerkt met stakeholders, zoals medewerkers, zorginstanties en de ouderen zelf, in een jarenlange strijd om die ommezwaai mogelijk te maken. Dankzij goede samenwerking tussen bestuurder en RvT konden tegenwerking door artsen, publieke reputatieschade en personele problemen overwonnen worden.

 

“Toezichthouden gaat om vertrouwen. Zonder vertrouwen tussen de bestuurder en Raad van Toezicht kan een organisatie nooit succesvol zijn, ook niet financieel.”

Everhardus Togtema, voormalig voorzitter Raad van Toezicht ZuidOostZorg

 

De NieuwBestuur Roadshow ook voor u

Wilt u binnen uw organisatie of tijdens uw event ook meer inzicht geven in het Nieuwe Besturen in de praktijk? Neem contact met ons op voor meer informatie via 023-528 10 40 of info@nieuwbestuur.nl.