Het verschil tussen reputatie en imago

Wat is het verschil tussen imago en reputatie?

Imago
Imago betreft het beeld dat het algemene publiek heeft ten aanzien van uw organisatie. Het imago roept beelden of associaties op zonder dat er sprake is van feitelijke ervaring met uw organisatie. Marketing – en public relations strategieën zijn erop gericht het imago positief te beïnvloeden.

Reputatie
De reputatie van een bedrijf is een optelsom van ervaringen van personen en instanties die feitelijk een relatie hebben met uw organisatie. De reputatie van uw organisatie heeft meer impact en kan alleen worden beïnvloed door langdurig de reputatiekenmerken van uw organisatie van binnenuit te versterken. Niet alleen door de directie of het bestuur, maar door bedrijfsbreed waar te maken waar de organisatie voor staat.

Reputatiemodel (curve)

Reputatie is niet te koop, dit moet je langzaam opbouwen. Het is het duurzaamste verdienmodel. Een goede reputatie zorgt ervoor dat je ook fouten kan maken, als je maar helder en open communiceert” Mildred Hofkes, reputatieadviseur en oprichter Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM)


>> Klik hier voor meer informatie over reputatiemanagement