Het Nationale Reputatieonderzoek onder topbestuurders 2014

on-balans-voor-groei10

Op 8 september 2014 publiceerde Bureau Hofkes de belangrijkste bevindingen uit het Nationale Reputatieonderzoek onder topbestuurders 2014 in het Financieele Dagblad. Het Nationale Reputatie onderzoek vormt een vijfjaarlijkse studie van Bureau Hofkes naar de toon aan de top binnen de Nederlandse bestuurskamers.

Het nationale Reputatieonderzoek onder de Bestuurlijke Elite 2014

Het Nationale Reputatieonderzoek 2014 onder de bestuurlijke elite wijst uit dat het gedrag in de bestuurskamer de afgelopen vijf jaar nauwelijks veranderd is en dat bestuurders dit gebrek aan vernieuwing zien als een rem op de economische groei. De kritische media, de mondige consument en de angst voor reputatieschade hebben geleid tot meer behoudend en risicomijdend gedrag. Hierdoor vindt er in Nederland te weinig innovatie plaats die juist nodig is voor economische vooruitgang.

 

Nationaal Reputatieonderzoek 2009
Nationaal Reputatieonderzoek 2014
2009, het Financieele Dagblad over het Nationale Reputatieonderzoek 2009; topbestuurders durven elkaar niet aan te spreken op ongewenst gedrag
2014; het Financieele Dagblad over het Nationale Reputatieonderzoek 2014; ondanks de wens van 5 jaar geleden om te veranderen, is dit niet gebeurd.

Het Nationale Reputatieonderzoek is een vijfjaarlijkse studie naar de cultuur in de bestuurskamer, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM). Klik hier voor het persbericht.

Wilt u weten of uw een klassieke of nieuwe bestuursstijl heeft?

 

De reactie van onze kennispartners op het reputatieonderzoek

De kern van het rapport concludeert dat de oriëntatie van bestuurders moet gaan over veranderen. Het gaat hierbij om een bewustwordingsslag tussen bestuurders onderling en tussen bestuurders en de maatschappij. Bij uitstek is dit een thema waarover bestuurders onderling in gesprek kunnen gaan.

We hebben verschillende maatschappelijke sectoren gevraagd hun visie op de onderzoeksresultaten  van het Nationale Reputatie onderzoek 2014 te geven.

  • Kennis en opleidingscentrum de Baak, over de rol van managementopleidingen bij het debat over de toon aan de top
  • Beroepsvereniging NCD (Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen) over de individuele verantwoordelijkheid van beroepscommissarissen en bestuurders
  • Communicatieadviesbureau Edelman PR Worldwide als reactie op de jaarlijks Trustbarometer, die het vertrouwen meet tussen bestuurders en het publiek
  • Executive Searchbureau Hagoort & Partners/ IRC Global Executive Search Partners, over de rol van executive searchers bij de samenstelling van de bestuurskamer
  • Platform NieuwBestuur, die het debat in Nederland faciliteert rondom het  Het Nieuwe Besturen door congressen, seminars en opleidingen te verzorgen rondom dit thema.

De visie vanuit beroepscommissarissen en bestuurders namens het NCD

“Goed gekwalificeerde en responsieve toezichthouders en bestuurders nodig zijn die op een juiste wijze verantwoording afleggen aan stakeholders en maatschappij als geheel. Het gaat hierbij om het onderling vaststellen van de minimale kwalificaties voor persoonlijke vaardigheden en gedragscomponenten die nodig zijn voor een goede bestuurscultuur. 

Lees meer>>>

De visie vanuit managementopleidingen namens de Baak

Het reputatieonderzoek vraagt terecht aandacht voor de verandering van het gedrag. Intrinsieke motivatie blijkt extra belangrijk als we overwegen op welk niveau leren nodig is om daadwerkelijke verbetering te bewerkstelligen.”

Lees meer>>> 

De visie vanuit executive searchers namens Hagoort & Partners Executive Search

“Het is zorgelijk dat de ‘sense of urgency’ lijkt te ontbreken terwijl bijna driekwart van de ondervraagde bestuurders aangeeft dat een nieuwe toon aan de top economisch relevant is. Nu handelen is daarom essentieel. Vooral omdat we weten dat het veel tijd kost om verloren vertrouwen terug te winnen.”

Lees meer>>>

 De visie vanuit communicatieadvies namens Edelman

“Bestuurders trekken zich terug en laten advocaten en communicatiemanagers het woord voeren. Dit heeft negatieve effecten op de transparantie, het aangaan van relaties met stakeholders, het openstaan voor signalen en het leggen van verbindingen. Bovendien wordt de visie niet met de nodige trots en zekerheid uitgedragen. Het is dus hoog tijd voor verandering.”

Lees meer>>>

De visie vanuit changemanagement voor bestuurders namens NieuwBestuur

Nederland zou op het gebied van het Nieuwe Besturen een gidsland kunnen zijn, omdat de Nederlandse handelsgeest en flexibiliteit van denken van nature in ons zit. Misschien dat niet iedereen kan veranderen, maar de bewustwording kan ook tot een verandering van rollen leiden, waarbij de nieuwe bestuurders een grotere invloed zouden kunnen krijgen t.o.v. de klassieke bestuurders.”

Lees meer>>>

Agendapunten voor de bestuurskamer van de toekomst

Om een verandering te bewerkstelligen is allereerst een bewustwordingsslag nodig. Hiervoor is het belangrijk te weten wat voor soort bestuurder u zelf bent. Waar loopt u tegenaan bij uzelf en waar loopt u tegenaan bij andere bestuurders? Hierbij is het zeer van belang dat u stilstaat bij de invloed die u heeft op het vertrouwen en de reputatie van uw bedrijf en uw sector. Wilt u direct aan de slag? Wij organiseren in samenwerking met platform NieuwBestuur maandelijks het werkcollege ‘de Bestuurskamer van de Toekomst’. Tijdens dit werkcollege presenteren wij de tien agendapunten voor bestuurlijke vernieuwing en maken die toepasbaar voor binnen uw organisatie. Klik hier voor meer informatie over de Bestuurskamer van de Toekomst.