Nieuwsbrief september 2014: Dromen over de Bestuurskamer van de Toekomst

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van NieuwBestuur of Bureau Hofkes Reputatiemanagement
View this email in your browser
Dromen over de Bestuurskamer van de Toekomst
Dromen over de bestuurskamer van de toekomst begint met dromen over een nieuwe toon aan de top. Een toon die aanstuurt op innovatie, verbinding maken met de buitenwereld en een circulaire, duurzame economie. Sommige mensen hopen dat deze toon vanzelf door zal gaan klinken in de bestuurskamers. Kunnen we daar wel op vertrouwen, of blijft het slechts bij dromen? Vooralsnog zijn de signalen niet erg hoopgevend.
 
Nieuwe Bestuurders komen nauwelijks aan de bal
De financiële crisis heeft niet de gewenste cultuurverandering aan de top gebracht. Nog altijd erkennen bestuurders dat zij te veel op directe winst sturen, onvoldoende verbinding maken met de buitenwereld en onvoldoende zelfreflectie vertonen. Begin september brachten we het tweede Nationale Reputatieonderzoek 2014 onder de bestuurlijke elite uit. Uit deze vijfjaarlijkse vervolgstudie onder 80 topbestuurders naar de toon aan de top blijkt dat er een groot verschil waarneembaar is tussen hetgewenste profiel van bestuurders en de huidige ervaring in de bestuurskamer. Het gewenste nieuwe leiderschap krijgt vooralsnog weinig voeten aan de grond in de huidige bestuurskamer. 
 
Tijd voor een nieuwe taal aan de top
Gedacht werd dat de crisis als katalysator zou fungeren voor bestuurlijke vernieuwing. In 2009 peilden wij voor het eerst onder de bestuurlijke top het door hen gewenste en daadwerkelijk ervaren profiel in de bestuurskamer. Bestuurders meenden toen dat een nieuw type leider hard nodig was; meer empathisch, dienstbaar, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor innovatie en diversiteit.
 
Vijf jaar later blijkt de toon aan de top echter nauwelijks te zijn veranderd. Angst voor reputatieschade en behoudend, risicomijdend gedrag in de bestuurskamer remmen momenteel de innovatie af die volgens de topbestuurders juist nodig is voor de economische vooruitgang in Nederland. Het is nu tijd voor moedige bestuurders die écht een andere taal durven te introduceren binnen hun bestuurskamer. De taal van vernieuwing en vooruitgang passend bij de snel veranderende tijdgeest.
 
Wakker worden!
Wakker worden, er is werk aan de winkel! Gelukkig is er een steeds grotere groep bestuurders die wakker is en die andere bestuurders en aankomende bestuurders ook wakker schudden. In deze nieuwsbrief kunt u met een aantal van deze inspirerende bestuurders kennismaken. Hopelijk doet u mee met deze trend voor bestuurlijke vernieuwing.
Samen maken we wel degelijk het verschil!
Met hartelijke groet,
Mede namens het team van NieuwBestuur
Mildred Hofkes


Nationaal Reputatieonderzoek onder topbestuurders

Op 8 september 2014 bracht Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM) het tweede Nationale Reputatieonderzoek 2014 onder de bestuurlijke elite uit. Uit deze vijfjaarlijkse vervolgstudie blijkt dat er een groot verschil waarneembaar is tussen het gewenste profiel van de bestuurder en de huidige ervaring in de bestuurskamer. Bestuurders schieten naar eigen zeggen tekort op de zogenaamde feminiene persoonskenmerken en de ‘nieuwe bestuurder’ zou eigenschappen moeten vertonen als zelfreflectie, innovatie stimuleren, visie hebben, risico’s durven nemen, verbinding maken en doorzettingsvermogen tonen. Angst voor reputatieschade en risicomijdend gedrag remmen volgens de topbestuurders innovatie af die juist hard nodig is voor de economische vooruitgang in Nederland.
Nationaal Reputatieonderzoek 2009
Nationaal Reputatieonderzoek 2014
2009, het Financieele Dagblad over het Nationale Reputatieonderzoek 2009; topbestuurders durven elkaar niet aan te spreken op ongewenst gedrag
2014; het Financieele Dagblad over het Nationale Reputatieonderzoek 2014; ondanks de wens van 5 jaar geleden om te veranderen, is dit niet gebeurd.
Vijf jaar later…

Het reputatieonderzoek legt pijnlijk bloot dat de topbestuurders een duidelijk verschil zien tussen de door henzelf gewenste toon en hun (negatieve) ervaring met de huidige dominante persoonskenmerken en competenties/gedrag in de bestuurskamer welke leiden tot de ‘huidige toon aan de top’.

Het reputatieonderzoek betreft een vijfjaarlijkse vervolgstudie op het eerdere reputatieonderzoek datBureau Hofkes heeft uitgevoerd in 2009. In 2009 bleek dat 67% van de bestuurders verwachte dat de ‘toon aan de top’ in de komend vijf jaar zou veranderen. Nu, vijf jaar later, geven bestuurders aan dat volgens hen te weinig is veranderd is aan de huidige toon aan de top.

 

Klassieke bestuursstijl versus nieuwe bestuursstijl,
Uit het onderzoek komen belangrijke nieuwe inzichten naar voren over het profiel van ‘goed bestuur’ in 2014 en de toon aan de top in de Nederlandse bestuurskamers. Hieruit hebben de onderzoekers onder meer twee bestuursstijlen weten te onderscheiden welke veel invloed hebben binnen de bestuurskamer van Nederland, de ‘klassieke bestuursstijl’ en de ‘nieuwe bestuursstijl’.

Klik hier voor meer informatie over het Nationale Reputatieonderzoek 2014

Respondent uit het Nationale Reputatieonderzoek onder 80 topbestuurders
“De maatschappij is veranderd maar de toon in de bestuurskamers is niet mee veranderd, daar leeft nog steeds de oude toon, bestuurders hebben geen antwoord op de veranderingen. Door de economische crisis is het nog duidelijker aan het licht gekomen dat bestuurders niet in staat zijn te veranderen, en dat is toch hard nodig om de concurrentiepositie te verbeteren. Nederlandse bestuurders zijn teveel met zichzelf bezig, kijken alleen in hun eigen kring en vergeten naar de omgeving te kijken.”

Wilt u zelf meedoen aan het Nieuwe Besturen? Leer in een interactief werkcollege de 10 agendapunten van deBestuurskamer van de Toekomst toe te passen

Er wordt veel geschreven over een ‘nieuwe toon’ aan de top. Maar hoe ziet die nieuwe cultuur in de bestuurskamer er uit? Welk bestuursprofiel en welke gedrag past daarbij? En welk bestuursmodel? In het voorjaar is onze succesvolle reeks werkcolleges ‘de Bestuurskamer van de Toekomst’ gestart. Wilt u zelf meedoen aan het Nieuwe Besturen? Schrijf u dan nu in voor één van de twee aankomende werkcolleges van de Bestuurskamer van de Toekomst.

Evidence based theorie
Uit de resultaten van het Nationale Reputatieonderzoek onder 80 topbestuurders is veel nieuwe relevante informatie gekomen over de gewenste toon aan de top. Tijdens dit werkcollege neemt onderzoekster Mildred Hofkes de resultaten van het onderzoek met u door, en koppelt deze aan het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance. Hierbij worden de 10 agendapunten geformuleerd die horen bij de nieuwe toon aan de top.

“Dit werkcollege is voor mij zeker geslaagd geweest, want ik ben hierdoor een ambassadeur geworden voor het Nieuwe Besturen binnen mijn organisatie” Deelnemer werkcollege ‘Bestuurskamer van de Toekomst’

Vertrouwelijke setting
Maximaal 12 deelnemers (bestuurders, aankomende bestuurders, bestuursadviseurs) delen in een vertrouwelijke setting hun eigen inzichten over bestuurlijke vernieuwing. Ieder werkcollege wordt ondersteund door een prominente topbestuurder die reflecteert op de praktijk. Na afloop van het werkcollege kunt u werken met de nieuwe taal die past bij het Nieuwe Besturen.
Schrijf u nu in!
Werkcollege ‘De Bestuurskamer van de Toekomst’

  • Aantal deelnemers: maximaal 12 (open inschrijving)
  • Doelgroep: Bestuurders, Hoger Management en Bestuursadviseurs
  • Unieke opzet: sectorbreed leren van elkaar in een vertrouwelijke setting
  • Begeleiding: prominente topbestuurders (praktijk) en Mildred Hofkes (theorie)
  • Eerstvolgende college: maandagavond 10 november 17:00 uur – 21:00 uur met Pim Mol, Directeur Communicatie & Corporate Affairs Rabobank
  • Locatie: de Glazen Bestuurskamer, Centrum Haarlem
  • Prijs: € 395,– (excl. BTW) inclusief diner, studiemateriaal, synopsis van het Nationale Reputatieonderzoek en persoonlijke intake
  • PE-punten: Voor het bijwonen van dit programma bestaat er een mogelijkheid om PE-punten te verkrijgen voor de verplichte permanente educatie.
  • Inschrijving: deelname geschiedt op basis van binnenkomst (maximaal 12 plaatsen beschikbaar per werkcollege)

Bijeenkomst 10 november 2014

Thema: Reputatiemanagement als bestuursmodel; sturen op reputatieverbetering van binnenuit

Met Pim Mol, Directeur Communicatie & Corporate Affairs Rabobank

Als gevolg van de reputatieschade na de Libor-affaire en de daarop volgende bestuurlijke crisis binnen de Rabobank werd Pim Mol aangesteld als eerste Nederlandse ‘chief reputation officer’ om de reputatie van de Rabobank te bewaken. Welke trends met betrekking tot het Nieuwe Besturen neemt hij waar binnen de financiële sector? Welke valkuilen ziet hij en hoe verhoudt zich dat tot de Bestuurskamer van de Toekomst?Klik hier voor direct inschrijven voor 10 november (beperkt aantal plaatsen, inschrijven geschiedt op basis van binnenkomst)
Bijeenkomst 8 december 2014
Thema: de positie van de Nieuwe Bestuurder en de impact van een ‘nieuwe taal’ aan de top
Met Ron Steenkuijl, Lid Raad van Bestuur & Commercieel Directeur Asito Groep
Ron Steenkuijl is commercieel directeur bij Asito en voorzitter van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en directeuren (NCD). Hij wordt gezien als een exponent van het nieuwe leiderschap met lak aan conventies en zelfs hippieachtige trekjes. Toch weet hij zich goed te handhaven binnen de traditionele bestuurlijke elite. Vanuit welke overtuiging opereert hij?Klik hier voor direct inschrijven voor 8 december (beperkt aantal plaatsen, inschrijven geschiedt op basis van binnenkomst)
Klik hier voor meer informatie en inschrijven voor de Bestuurskamer van de Toekomst
De club van hoge bomen met bestuurlijke moed; deze bestuurders zetten de trend!
Belang van de organisatie boven eigen belang“Partners die staan voor kwaliteit, integriteit en verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke rol, dat zijn de belangrijkste pijlers voor hetherstel van vertrouwen bij onze stakeholders: de Nederlandse samenleving, klanten en medewerkers. Wij zullen er alles aan doen om met vakkundige en gemotiveerde partners, directors en medewerkers KPMG terug te brengen naar de absolute top in Nederland.”
Jan Hommen, CEO KPMG
Kwetsbaarheid als kracht“Ik heb in de afgelopen 10 jaar als bondscoach en bij diverse clubs gewerkt en daarbij kwam met enige regelmaat spanning naar boven’, bekende Van Basten. ‘Daar ging ik niet op een fijne manier mee om, vond ik. Uiteindelijk moet je daar ook fair in zijn. Je wilt tenslotte ook op een prettige manier je werk kunnen doen. Ik ga ervan uit dat ik met een stapje terug en dus met minder verantwoordelijkheid meer van waarde kan zijn.”
Marco van Basten, voormalig topvoetballer & bondscoach Nederlands elftal, thans assistent-trainer AZ
Moed om eerlijk te zijnWat maakt dat een bedrijfsleider een methode van bedrijfsvoering die leidt tot veel betere resultaten links laat liggen, en blijft opteren voor de klassieke manier van werken? Antwoord: een gebrek aan moed. U leest het goed. Ik durf te beweren dat het overgrote deel van onze bedrijfsleiders niet moedig genoeg is om het geweer van schouder te veranderen. En dat heeft niets te maken met de geloofwaardigheid van de ‘nieuwe manier van werken’, maar wel met de angst die bedrijfsleiders hebben.
Bart de Bondt, voormalig CEO Verzekeringen ING Belgie
Bent u of kent u een bestuurder met bestuurlijke moed? En bent u niet bang om uw hoofd boven het maaiveld uit te steken? Laat het ons weten en wij nomineren u voor de club van hoge bomen met bestuurlijke moed.
NieuwBestuur in de media

Een nieuwe toon aan de top moet ons redden

brabants dagblad

Brabants Dagblad, 17 september 2014

Opiniestuk van Suzan Heijne den Bak en Mildred Hofkes in het Brabants Dagblad over de roep naar moedige bestuurders
Klik hier voor het artikel

Nieuw type leider komt in boardroom maar niet aan de bal 

logo fd

Het Financieele Dagblad, 8 september 2014

Artikel over het Nationale Reputatieonderzoek onder de Bestuurlijke Elite 2014 met reflecties van Jeroen de Haas (CEO Eneco) en Doekle Terpstra (Bestuursvoorzitter INholland)

Klik hier voor het artikel

Financiële crisis heeft niet geleid tot cultuurverandering bestuurskamersbnr

BNR Nieuwsradio, 8 september 2014

Mildred Hofkes op BNR Nieuwsradio in ‘Ochtendspits’ van Tom van ‘t Hek over het Nationale Reputatieonderzoek onder de Bestuurlijke Elite 2014 (3 minuten)

Klik hier voor het geluidsfragment

Graag meer Franssen Timmermans aan de top
logo telegraaf
Telegraaf, augustus 2014“We hebben meer Frans Timmermanssen nodig aan de top. Met zulke bestuurders komen we als land tenminste weer echt vooruit!”Klik hier voor de column van Mildred Hofkes in de Telegraaf
Voor in de agenda
Bestuurskamer van de Toekomst
10 november 2014, met Pim Mol, Directeur Corporate Affairs Rabobanhier inschrijven
8 december 2014, 
met Ron Steenkuijl, Commercieel Directeur Asito hier inschrijvenNieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht (besloten bijeenkomst)
21 & 22 januari 2015 en 4 maart 2015 

Nieuwe Bestuurstafel Executives (informatie op aanvraag, open inschrijving)
Driedaagse masteropleiding gericht op het Nieuwe Besturen voor executives
4 & 5 februari 2015 en 18 maart 2015
Locatie: Landgoed de Horst, Driebergen

 

Intervisiedag Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters (informatie op aanvraag)
9 februari 2015
Locatie: Landgoed de Horst, Driebergen

Copyright © *|2014|*, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@nieuwbestuur.nl
NieuwBestuur
Office ‘de Kerk’
Ridderstraat 29
2011 RR Haarlem

unsubscribe from this list    update subscription preferences