De toegevoegde waarde van Integrated Reporting binnen het Nieuwe Besturen

on-balans-voor-groei-longIntegrated Reporting en ‘Added Value’ als antwoord op de toenemende roep op transparantie vanuit de samenleving. Bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij het herstel van vertrouwen.

De jaarlijkse beproeving

Het is eind januari en vele bedrijven zullen zich bewust zijn van de deadlines voor het afronden van dat jaarlijkse euvel: het jaarverslag. Voor de meesten is dit een rapportage zonder einde, waarbij het lastig is de rode draad in zicht te houden. Daar komt bovenop dat allen een invulling proberen te geven aan transparantie, wat veelal resulteert in een nόg langer rapport. Aan deze checklist van eisen waaraan het jaarverslag moet voldoen, is inmiddels een nieuw element toegevoegd. Naast de verslaggeving van de financiële aspecten van het bedrijf, is nu ook een sterke vraag naar de opname van de non-financiële waarden in het jaarverslag.

 

Het nut van non-financials

Non-financiële waarden? Wat zijn deze dan en waarom zou dit toegevoegd worden aan een verslag dat dikwijls de honderd pagina’s overschrijdt?
Het antwoord is simpel: een bedrijf bestaat niet alleen uit winst en aandeelhouders, zo illustreert het globaal gedragen fenomeen Occupy.  Als men één gedeelde noemer voor de reden van deze protesten zou geven, dan zou de term ‘added-value’ ofwel toegevoegde waarde een goede zijn. Het versterkte geluid en de verharde toon van de maatschappij echoot slechts één vraag: Hoe kan het dat de banken fouten maken, maar het alléén de maatschappij is die er drastisch op achteruit gaat? De maat is vol en “we are the 99%” wordt door steeds meer burgers herkend: er is een grote vraag naar de added-value die bedrijven moeten leveren aan de maatschappij. Deze moeten inzichtelijk gemaakt worden: het is te makkelijk om in 2011 allerlei beloften te maken, waar in 2012 nooit meer over gerept wordt. Aan het begin van een jaarverslag of op de website een missie plaatsen, is niet langer voldoende. Men wil precies weten hoe die missie uitgevoerd zal worden en bovenal wat daarvan de resultaten zijn. Men wil meer zien dan alleen verantwoording voor financiële resultaten; ook de niet-financiële doelen die gesteld zijn, moeten inzichtelijk gemaakt worden (zie afb. 1). Hiervoor is Integrated Reporting in het leven geroepen; een integrale manier van verslagleggen waarbij naast financiële waarden ook de non financiële waarden worden gekoppeld aan de strategie, gemeten en vooral ook: er wordt verantwoording voor afgelegd.

 

Terug naar de missie, de legitimiteit van de organisatie

Deze ontwikkeling betreft verantwoording, maakt een perfecte fit met het Nieuwe Besturen, waarbij men vanuit de missie openstaat voor signalen, verbinding maakt met de stakeholders en via wederkerigheid perfect inspeelt op de added-value waar onder de stakeholders behoefte aan is. Belangrijk bij het verantwoorden voor non-financiële waarden, is dat een bedrijf weer terugkeert naar de missie, datgene dat het bestaan van het bedrijf legitimeert, de why-factor. Vaak is deze missie gekoppeld aan stakeholders, zoals klanten en werknemers. Door deze weer centraal te stellen in de strategie en daadwerkelijk te bedenken hoe je als bedrijf toegevoegde waarde voor hen bent, ontsnap je aan een gevaarlijke valkuil. Vaak wordt in jaarverslagen een maximum van beloften gedaan maar komt er weinig van terecht. Door terug te gaan naar de kern en opnieuw te achterhalen wat jouw stakeholders van je willen, vermijd je de mooi-weer-show waar de verscherpte consument  doorheen prikt, en ga je in dialoog met de stakeholder. Alhoewel Integrated Reporting veel houvast geeft bij het maken van goed geïntegreerd rapport, wordt één belangrijk element veelvuldig vergeten. Het is geen checklist van compliance regels en benchmarks, maar draait juist om je eigen unieke verhaal: stel altijd je missie en je stakeholders centraal en bepaal welke compliance regels hierin passen. Als elke key point indicator transparant en toetsbaar terug te koppelen is aan de missie, dan bouw je werkelijk aan de brug tussen de organisatie en de maatschappij.