Het Nieuwe Vertrouwen, de nieuwe uitdaging voor leiders

vertrouwen

Het bouwen aan vertrouwen is de nieuwe uitdaging voor elke leider. De tijd waarin het maken van beloftes voldoende was is over, de publieke opinie houdt elke belofte nauwlettend in de gaten en is pas tevreden wanneer deze is uitgevoerd.

Door: Hannie Wiering

Het Nieuwe Vertrouwen

Vorige week vergaderde de Europese Commissie. Na 24 uur moeizaam onderhandelen lag er een begrotingsakkoord.
Eurocommissaris mevrouw Neelie Kroes vertelt in haar column in het FD hoezeer ze had uitgekeken ‘naar een budget dat voor de komende zeven jaar ambitie had uitgestraald’. Maar helaas, ‘er is in de eerste plaats gesproken over de hoogte van de begroting’.

 

Je vormt een gemeenschap omdat je een gezamenlijke droom of ambitie hebt waar je je voor wilt inzetten. Bij de Europese Gemeenschap is dit vrede, veiligheid en vooruitgang. Er is niets leukers dan met elkaar waarde toe te voegen. Het plezier en de voldoening zit in het gezamenlijk verwezenlijken van de ambitie. Je draagt graag je steentje bij, omdat je belang hecht aan een veilige en welvarende samenleving. Er is verantwoordelijkheid en er is vertrouwen want iedereen streeft hetzelfde doel na.

 

Hoe kan het dan gebeuren dat dit zo naar de achtergrond is verschoven? Dit gebeurt wanneer je je gezamenlijke doel vervangt voor individuele doelen. Het gezamenlijk belang maakt plaats voor eigen belang. Ieder verovert zijn eigen deel. De ander overwinnen door de grootste, de beste en de sterkste te willen zijn. Zo verandert ‘met elkaar’ in ‘tegen elkaar’.
De verbinding is verbroken.
Dag vertrouwen en hallo wantrouwen.

 

Mevrouw Neelie Kroes heeft gelijk. Het is een platte, vlakke benadering wanneer regeringsleiders zich beperken tot de hoogte van het budget. Er zit geen dimensie in. Omdat er geen hoger of dieper doel is, krijg je een budget ‘zonder ambitie’.
De oorspronkelijke ambitie van groei en stabiliteit is verschoven naar platte cijfers voor eigengewin, van zo weinig mogelijk bijdragen om met zo veel mogelijk terug te komen, in de vorm van subsidie of in de vorm van korting.

 

De tekorten in onze samenleving zijn ontstaan door een eenzijdige focus op eigengewin en zelfverrijking. Dit ging ten koste van het vertrouwen.
We zullen het individuele niveau moeten overstijgen om het gemeenschappelijke belang weer te te gaan zien. Dat is het nieuwe doel en een uitdaging voor het leiderschap. Het vraagt verder durven gaan dan cijfers, voor een resultaat met potentie dat toekomst heeft. Dit maakt het leiderschap veel leuker en inspirerender. Goed willen doen voor de samenleving waar we zelf deel van uit maken. Je bijdrage willen leveren en zien dat deze er toe doet. Dat genereert bevlogenheid en plezier waarbij we weer met elkaar verbonden zijn. Dan is vertrouwen geen theoretisch concept meer. Het zit er bij ingebakken als een vanzelfsprekendheid. Dat is het nieuwe vertrouwen.

 
[color-box color=”grey”]

GASTBLOGGER: HANNIE WIERING

<Foto hannieHannie Wiering is oprichtster van Wiering LIFEDESIGN, inspirator en realisator van Het Nieuwe Werken.

 

Hannie heeft andragogie gestudeerd (Rijks Universiteit Leiden, Sociale Wetenschappen), training NLP, coaching en The Work. De kunst van het veranderen is haar specialiteit. Noodzakelijk bij Het Nieuwe Werken, je bent meer dan je functie: Het is je werkstijl.
[/color-box]