Kennisplatform toekomstbestendig besturen

Future Proof Governance® (FPG) Boardroom – programma

Nieuwbestuur is gestart met het Future Proof Governance® (FPG) Boardroom – programma. Het FPG-programma is speciaal ontwikkeld om de duurzaamheidstransitie te versnellen door de effectiviteit van de besluitvorming te verbeteren.

Het FPG-programma is de afgelopen 15 jaar ontwikkeld aan de hand van duizenden interviews met stakeholders, met reflectie en inbreng van bestuurders, Future Leaders en wetenschappers van onder meer de TU Delft en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Met het FPG-programma zetten bestuurskamers  actief in op een nieuwe bestuurscultuur gericht op langetermijnwaardecreatie, stakeholdergovernance, transparante rapportage van Brede Welvaart-indicatoren en een plek aan de bestuurstafel voor jongeren (Future Leaders).

The Future is Yours | Let’s rock together

Generatietoets – Op 14 september 2022 gingen wij op expeditie met Future Leaders en Port of Amsterdam tijdens de EXPEDITION “The future is yours, Let’s rock together!”. Aanwezig waren Future Leaders van andere organisaties die wilden leren over hoe de YoungBoard een antwoord kan zijn op de generatietoets en op generatiegerechtigheid.

Mildred Hofkes (oprichter NieuwBestuur)  ging in gesprek met CEO Koen Overtoom en Liaison Officer Linda van Waveren (Port of Amsterdam) en NieuwBestuur coach Mariëtte Alblas over Future Proof Governance en hoe zij dit hebben geïntegreerd in hun organisatie. tevens komen Future Leaders die ervaring hebben met de YoungBoard aan het woord.

Wij nemen je graag mee in een impressie van deze expeditie!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ruim 2.000 vernieuwers gingen je al voor!

Circel of Circular Leadership

Wij geloven in toekomstbewust besturen

NieuwBestuur is het kennisplatform dat nieuwe governance modellen ontwikkelt op weg naar een duurzame en inclusieve toekomst.

Toekomstbestendig Besturen (Future Proof Governance)  bestaat uit 5 kernthema’s:

  1. Stakeholdergovernance: Het succesvol toepassen van  het stakeholdergovernance-model door objectief en structureel stakeholderonderzoek uit te voeren (openstaan voor signalen van buiten naar binnen, verbinden en transparant verantwoording afleggen);
  2. Intentie is circulair en duurzaam leiderschap:  De ‘toon aan de top’ is circulair, inclusief en intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een duurzame& inclusieve wereld; de toon is echt en oprecht; Er is ruimte voor het ‘ongezegde’ binnen de bestuurskamer en voor de (stakeholder) signalen van buiten af.
  3. ‘Cognitieve diversiteit’ aan de bestuurstafel:  de verschillende stemmen binnen en buiten de organisatie zijn vertegenwoordigd in de bestuurskamer, geen monocultuur maar juist een brede blik op de besluitvorming;
  4. Future Leaders/ Verbinding tussen generaties: Het bestuur staat open voor de input van het toekomstige leiderschap binnen de organisatie (structurele dialoog tussen bestuur & young professionals), De stem van de toekomst wordt gehoord bij de besluitvorming van nu.
  5. Transparante verantwoording van de ESG-score: Maatschappelijke vraagstukken zoals verduurzaming en inclusiviteit en stakeholdergovernance zijn op een geloofwaardige manier verankerd in de strategie van de organisatie. De doelen van de organisatie zijn meetbaar en inzichtelijk terug te vinden in het jaarverslag en op de website onder de ESG-scores.

Nieuws

De kracht van scheppende taal

Maandag 20 juni 2022 | door Mildred Hofkes Afgelopen zondag,…

Bestuurskamers; organiseer je eigen tegenspraak!

Mariette Alblas Trainer bij NieuwBestuur “Organiseer je eigen…

Taal en de Toon aan de Top

Wat verfrissend; 3 vrouwelijke topeconomen, Ester Barendregt,…

MET JONGEREN WORDT BESTUUR SNEL TOEKOMSTBESTENDIG

Luister naar de visie van Mildred Hofkes (oprichter Bureau Hofkes en NieuwBestuur) over het belang van de stem van stakeholders en jongeren in de bestuurskamers. Met Nikki Trip voor Fondsnieuws.

Hofkes: “Reputatie wordt in de bestuurskamer van bedrijven en beleggingsinstellingen vaak alleen vanuit het perspectief van risicomanagement bekeken. Maar dat is een gemiste kans. Besluiten en beleid zouden juist gedragen moeten worden vanuit stakeholders in brede zin

Meer weten? Beluister de podcast:

Hoe kunnen wij je helpen?

Start najaar 2022

Collegereeks (6 bijeenkomsten) ‘toekomstbewust besturen’

In het voorjaar van 2022 starten we weer met de succesvolle (online) collegereeks  gericht op Future Proof Governance®. Iedere maand wordt één van de de vijf kernthema’s van Toekomstbestendig Besturen (Future Proof Governance) behandeld. De reeks eindigt met een praktijkcase waarbij de deelnemers de toekomstbestendigheid van hun eigen organisatie doorlichten. Deelnemers zijn senior manager, directielid,  bestuurder of toezichthouder en opereren op strategisch niveau.

Na de Collegereeks ‘toekomstbewust besturen’ weten deelnemers:

  • Hoe het stakeholdergovernance model (het Rijnlandmodel) op strategisch bestuursniveau moet worden ingezet om optimaal draagvlak te creëren;
  • Wat de vaardigheden zijn die passen bij circulair leiderschap en welke (persoonlijke) leiderschapsvraagstukken daarbij passen;
  • Wat diversiteit en inclusie in de praktijk betekent voor een bestuur en voor de besluitvorming;
  • Hoe bestuurders het contact met de jonge generatie zowel intern als extern structureel vorm kan geven;
  • Op welke manier een hoge ESG-score en Future Proof Governance zorgt voor meer (aandeelhouders)waarde en een Brede Welvaart binnen en buiten de organisatie
Verbeteren van interne jongerenparticipatie

Start najaar 2022

‘In the Arena’: de stem van de toekomst verdient een plek aan bestuurstafel

De betrokkenheid van jongeren geeft dynamiek binnen bedrijven en vormt een aanjager voor innovaties en duurzaamheid. Hoe komt het dan toch dat zoveel jonge professionals zich (nog) niet gehoord voelen binnen hun eigen organisatie?

Met het speciale NieuwBestuursevent ‘Get into the Arena’ organiseren wij een dynamische bijeenkomst binnen jullie organisatie  waarbij het huidige leiderschap (current governance) wordt uitgedaagd en zich verbindt aan het toekomstige leiderschap (future leaders).

De uitkomsten zijn overweldigend, en leiden tot blijvende vruchtbare verbindingen. Geschikt voor iedere organisatie die voorbij de mooie woorden wil komen, richting concrete daden.

Terugkijken: Talkshow toekomstbewust besturen

Ter gelegenheid van 10 jaar NieuwBestuur presenteerde Mildred Hofkes de talkshow  ‘The Future of Governance’ vanuit de duurzame impact hub Oceans in Haarlem. Luister naar het eerlijke gesprek over de kwaliteit van bestuur met aansprekende gasten als Bram Schot (RvC Shell en oud-topman Audi/Volkswagengroep) en Jan Peter Balkenende en Future Leaders zoals Werner Schouten (de nieuwe generatie) over de bestuursmodellen van de toekomst. Ook werden de meest recente inzichten gepresenteerd van het 4de Nationale Reputatieonderzoek naar de ‘toon aan de top’ 2020.

Heb je het event gemist? Bekijk dan de video en leer over de 25%-75% regel over succesvolle transities aan de top.

Vanaf najaar 2022

Bijeenkomst NieuwBestuur Future Leadership Netwerk

NieuwBestuur bouwt aan een netwerk van Future Leaders. Dit zijn jonge ambitieuze young-professionals onder de 35 die willen leren over het leiderschap van de toekomst.

In het voorjaar van 2022 (na de lockdown beperkingen) starten wij de Future Leaders bijeenkomsten vanuit de duurzame innovatiehub Oceans in Haarlem. Als Future Leader ben je iedere laatste donderdag van de maand welkom vanaf 16.00 uur voor inspiratie en een borrel met andere Future Leaders.  In samenwerking met organisaties als Dopper, Great Place To Work en NieuwBestuur werken we aan de ’empowerment’ van de nieuwe generaties leiders (Future leaders) richting een duurzame, inclusieve en lange termijn gerichte governance-modellen.

Ben jij een ambitieuze young-professional en wil jij je aansluiten bij het NieuwBestuur Future Leadership Netwerk? Meld je hier aan door een mail te sturen aan info@nieuwbestuur.nl  

Wat is Future Proof Governance (FPG)?

Van transactioneel naar relationeel besturen

De basis van het Future Proof Governance gedachtegoed draait om de transitie van transactioneel besturen naar relationeel besturen. De kracht van relationeel besturen richt zich op het creëren van draagvlak. Dit in tegenstelling tot transactioneel besturen, waarbij een organisatie primair gericht is op het eigen korte termijn belang en winstmaximalisatie voor de organisatie en haar aandeelhouders. Milieuschade en maatschappelijk belangen worden in het tansactionele model niet meegenomen. Dit leidt geregeld tot afbreuk van (maatschappelijk) draagvlak en grote reputatieschade. Voorbeelden hiervan zijn de Shell klimaatzaak, de Diesel-fraude  van de VW-groep, en de witwasfraudezaken bij ING en Abn Amro.

Met relationeel besturen richt een organisatie zich nadrukkelijk op het verbinden met de buitenwereld en het bouwen aan draagvlak.  Stakeholders, medewerkers en toekomstige generaties krijgen een plaats binnen het bestuursmodel. Door deze stemmen te horen en vroegtijdig mee te nemen in de besluitvorming, ontstaat meer verbinding en betrokkenheid. Hiermee neemt het draagvlak voor de organisatie toe en de kans op weerstand, reputatieschade en financiele risico’s af.

Het Future Proof Governance programma van NieuwBestuur is gestart om bedrijven en organisaties te helpen bij een succesvolle transitie van transactioneel naar relationeel besturen.

Uitleg  Stakeholdergovernance Model

In deze video legt Mildred Hofkes (founder van Bureau Hofkes stakeholder onderzoek en NieuwBestuur) het stakeholdergovernancemodel uit. Wat is de relatie tussen duurzaamheid en inclusief besturen en het stakeholdermodel?

De uitleg komt uit de opname van het webinar “Is het stakeholdermodel de weg naar een open bestuurscultuur? En wat levert dit  je op als organisatie” De complete registratie van het volledige webinar kijk je via deze link.

NieuwBestuur in gesprek met…

In gesprek met Anita Tamming

De feminiene kant van leiderschap

NieuwBestuur in gesprek met Anita Tamming: "Het vermogen tot zelfonderzoek en reflectie speelt een sleutelrol bij leiderschap"
In gesprek met Bram Schot

Je moet snel zijn

NieuwBestuur in gesprek met Bram Schot: "Als CEO moet je tussen de mensen staan en ze verbinden."
In gesprek met Mariette Hamer

Doorbreek de monocultuur

NieuwBestuur gaat met Mariëtte Hamer in gesprek over toekomstgericht leiderschap.

Mildred Hofkes heeft een boek geschreven. Bestel het hier!

The Future of Governance, hoe bestuur ik mijn bedrijf toekomstbewust

Bestel nu het nieuwste publicatie van Mildred Hofkes (founder NieuwBestuur)

The Future of Governance, hoe bestuur ik mijn bedrijf toekomstbewust!

In deze publicatie neemt Mildred Hofkes je mee door twaalf jaar onderzoek naar toekomstbestendig besturen. Met de inbreng van vele bestuurders, Future Leaders en met de laatste inzichten op het gebied van Future Proof Governance.  Duurzaamheid, inclusiviteit en stakeholderbetrokkenheid zijn urgente kernwaarden op iedere bestuursagenda. De inzichten van Mildred Hofkes geven heldere aanknopingspunten om vandaag nog te beginnen met toekomstbestendig besturen!

Boekrecensie *****

Ik ben met veel plezier jullie publicatie aan het lezen. Wat een mooi onderzoek, en helder beschreven. Het geeft ook goede aanknopingspunten voor de gedachtenvorming over “de onderneming van de toekomst”. Ik neem dat zeker mee in mijn toezichthoudende rollen.

Ellen Soerjatin, toezichthouder

Het boek is verkrijgbaar als Ebook of in hardcopy

Agenda

DatumEvenement
Najaar 2021Start Future Proof Governance® (FPG) Boardroom – programma
14-09-2022Future Leadership Festival

10 jaar Nieuwbestuur,
een decennium onderzoek naar
de ‘toon aan de top’ in Nederland

bekijk hier de video met de tijdlijn van 2010-2020