Help! zijn we wel groen genoeg?

‘Zijn we wel groen genoeg?’ Dit is momenteel de meeste gestelde vraag in bestuurskamers. De nieuwe Europese rapportage regels #CSRD voor transparant bestuur, dwingen bestuurders om naar zichzelf te kijken. In feite gaan de nieuwe CSRD regels over de kwaliteit van het duurzaamheidsbeleid en het bestuur, over de G dus binnen de ESG.

Blind vlekken 
Nieuwbestuur adviseert bedrijven bij de ontwikkeling van een succesvolle impact en duurzaamheidsstrategie. Dit doen wij door middel van externe stakeholderdialoog, door dialoog met interne medewerkers en jongeren (YoungBoard) en door de dialoog met de maatschappij te ondersteunen. Zo halen we voor onze klanten op welke verwachten en ervaringen er leven bij de buitenwereld en binnen de organisatie, en bieden inzicht in de blinde vlekken binnen het huidige bestuursmodel.

De stem van de maatschappij roert zich: Bedrijven opereren met teveel blinde vlekken. De Maatschappij roert zich en reputatieschade ligt op de loer als bedrijven zich ‘groener’ voordoen dan ze zijn.  In januari 2024 maakte Milieudefensie bekent een klimaatrechtzaak aan te spannen tegen ING. Eerder stond Milieudefensie al tegenover Shell. In die rechtzaak oordeelde de rechter drie jaar geleden dat Shell de CO2-uitstoot die veroorzaakt werd door hun bedrijfsactiviteiten sneller moet terugdringen. Deze uitspraak heeft een enorme impact gehad in de bestuurskamers in Nederland. Bedrijven zagen dat een groot bedrijf als Shell gedwongen werd om een andere koers te gaan varen. Zo brak duurzaamheid als kernthema door op het allerhoogste niveau.

Futureproof Governance is de G in ESG Shell slaagde er volgens de rechter niet in om een geloofwaardige langetermijnstrategie uit te stippelen en uit te voeren die gericht is op eerbiediging van de mensenrechten en zorg voor het milieu. En Shell is niet de enige; in de praktijk zie je nog nauwelijks dat het effect van de klimaatverandering en sociale ongelijkheid wordt meegenomen in de rapportage en de verantwoording van het management. Een geloofwaardig duurzaamheidsbeleid gaat langs de as van de G in ESG; de G van Good Governance, oftewel Goed Bestuur. En dat gaat over de verantwoordelijkheid die bestuurders dragen voor de continuïteit van de organisatie; het topmanagement is primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de duurzame langetermijnstrategie.

Open dialoog Met Futureproof Governance sturen bedrijven aan op een open dialoog met hun stakeholders, met hun (jonge) medewerkers en met de maatschappij. Het Deense olie- en aardgasbedrijf koos er op die manier voor om een toekomstbestendig duurzaamheidsbeleid te voeren en zich het afgelopen decenium om te vormen van een fossiel bedrijf naar een bedrijf dat vooral duurzame energie levert aan haar klanten. Het kan dus wel!

Meer weten over de ‘hoe’ vraag van een succesvol duurzaamheidsbeleid? Klik hier en sluit je 26 maart vanaf 15.00 uur aan bij onze succesvolle event Circle of Influence. Leer alles over Futureproof Governance & YoungBoards