Wil je op de hoogte blijven over Circulair Leiderschap en Toekomstbestendig Besturen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Stakeholdermanagement volgens de Methode Hofkes ®

De nieuwe economie vraagt om nieuwe organisatievormen.

De maatschappij beweegt van een lineaire naar een circulaire economie. Dit betekent meer aandacht voor duurzaamheid, inclusiviteit en het opbouwen van stakeholderrelaties. Het stakeholdermodel is daarbij leidend. Want sterke stakeholderrelaties levert draagvlak op succesvolle partnerschappen. Klik hier voor voorbeelden van het succesvol stakeholdermanagement uitgevoerd door Bureau Hofkes Research & Management (BHRM)

STAKEHOLDER – REPUTATIEMODEL: VAN ZENDEN NAAR ONTVANGEN

Veel organisaties staan op “zenden”. Zo missen zij belangrijke signalen vanuit de buitenwereld (blauwe lijn). De Methode Hofkes® gaat uit van het perspectief van de ‘ontvanger’ (groene lijn). Want uw stakeholders zijn immers de belangrijkste ontvangers van uw diensten. Wat ervaren zij wanneer ze in contact staan met uw organisatie? Welk gedrag nemen zij waar? Hoe willen ze zich aan uw organisatie verbinden? En hoe willen zij samen met u co-creeren? Met de Methode Hofkes® krijgt u antwoord op deze belangrijke vragen.

De kracht van goed onderzoek is goed luisteren Bij veel klassieke methoden van onderzoek (marktonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek etc.) zijn vragenlijsten opgesteld vanuit de zender. Hierdoor gaat veel informatie verloren.

Bij de Methode Hofkes® start uw stakeholder-reputatieonderzoek vanuit de ontvanger. Door onze unieke manier van luisteren, ontvangt uw organisatie waardevolle inzichten met ‘de blik van buiten naar binnen’. Klik hier voor uw eigen stakeholderonderzoek.

SCORE BHRM REPUTATIEBAROMETER®

Middels de Methode Hofkes® krijgt de organisatie inzicht in de stakeholderwaarde per stakeholdergroep. Deze waarde wordt vertaald naar een score op de Reputatiebarometer®. Hierdoor ziet de de organisatie of ze op de goede weg is. Tevens dient de score als KPI (Key Performance Indicator) op het sturingsdashboard van het bestuur.

Door jaarlijks vervolgonderzoek krijgt de organisatie inzicht in hoeverre de score is verbeterd of verslechterd. Zo blijft uw stakeholder dashboard up-to-date!

ONDERSCHEIDENDE WERKWIJZE VAN BUREAU HOFKES

 • De Methode Hofkes® is een succesvol strategisch beleidsinstrument op bestuursniveau. Klik hier om te zien wat Bureau Hofkes voor uw organisatie kan betekenen.
 • Het Stakeholdermodel is onmisbaar is bij toekomstgericht besturen (Future Proof Governance).
 • De Methode Hofkes® geeft helder inzicht in de kwaliteit van uw totale stakeholderveld.
 • Door jaarlijkse vervolgmetingen houdt u middels het stakeholder dashboard vinger aan de pols bij uw externe stakeholder netwerk.
 • In de analyse worden álle stakeholdergroepen en hun kenmerken overzichtelijk in kaart gebracht.
 • De score op de Reputatiebarometer® vormt een vaste KPI op uw sturingsdashboard.
 • U krijgt inzicht per stakeholdergroep in de kwaliteit van de relatie (krachten en blinde vlekken).
 • Met concrete verbeteradviezen voor de korte en lange termijn.
 • Onze onderzoeksmethode wordt voor u op maat gemaakt. U beslist zelf welke stakeholdergroepen u wilt betrekken bij het onderzoek.
 • Wij werken met telefonische interviews i.p.v. online enquêtes. Door deze manier van interviewen geeft de respondent input en feedback in zijn eigen woorden. Dit is essentieel voor een goede verbinding.
 • Kenmerkend voor de Methode Hofkes is de hoge respons en hoge waardering vanuit de deelnemers aan het onderzoek.

Download brochure over
de Methode Hofkes

Brochure stakeholderonderzoek volgens de Methode Hofkes

Als organisatie kies je voor stakeholder-belangen, door te luisteren naar de signalen van jouw stakeholders en die te verbinden aan je eigen strategie. Zo ontwikkel je als organisatie een sterk stakeholdernetwerk met draagvlak voor de lange termijn en betere business deals. Lees alles over de Methode Hofkes in onze informatieve brochure.

Bekijk hier het webinar met de aansprekende voorbeelden aan de hand van de stakeholder Methode Hofkes: