Wil je op de hoogte blijven over Circulair Leiderschap en Toekomstbestendig Besturen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Alles over Corporate Governance en Toekomst Bestendig Besturen

Toekomst Bestendig Besturen is een vast onderdeel van de Corporate Governance Code. De Nederlandse Corporate Governance Code (Code) geeft een richtsnoer aan (beursgenoteerde) organisaties voor effectieve samenwerking en bestuur. Governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap en over toezicht en verantwoording van een organisatie (groot of klein).

De kern van deGovernance  Code draait om een strategie voor lange termijn waardecreatie. In het bestuursverslag (een vast onderdeel van de jaarrekening) worden bestuurders geacht een toelichting te geven op de lange termijn waardecreatie en op de strategie ter realisatie daarvan.

NieuwBestuur pleit voor het opnemen in het bestuursverslag van een verplichte paragraaf over stakeholderparticipatie en de wijze van organiseren van interne jongerenparticipatie.

Zie hiervoor ook

Corporate Governance