Tag Archief van: NieuwBestuur

De Bestuurswende: van groei naar draagvlak

Met ons kennisplatform NieuwBestuur houden we ons sinds 2010 bezig met onderzoek naar toekomstbestendige bestuursmodellen. Wat is goed bestuur en waar herkennen we dat aan als maatschappij? Zeker de laatste tijd is die vraag zeer actueel. Bedrijven, medewerkers, investeerders maar ook maatschappelijke partijen vragen zich steeds vaker af wat houdt de ‘G” van Governance binnen de ESG-criteria nu precies in? Hoe worden bedrijven duurzaam en inclusief bestuurd en hoe komen toekomstbestendige besluiten tot stand?

Mijn ervaring is dat daar een openlijke ‘bestuurswende’ voor nodig is. Bij toekomstbestendig besturen gaat het om de sprong maken in denken van groei naar denken in draagvlak. En dat vraagt specifieke (nieuwe) vaardigheden van bestuurders en leiders. In dit artikel legt Mildred Hofkes, bestuursadviseur en oprichter van NieuwBestuur uit wat zij verstaat onder de ‘Bestuurswende’.

Wil je meer leren over toekomstbestendig besturen en de ‘bestuurswende’ , kom dan naar onze netwerkbijeenkomst over toekomstbestendig besturen op 31 januari 2023 vanaf 15.00 uur bij Oceans Haarlem. Koop hier je ticket!

Einde aan groei – het oude besturen is voorbij

De traditionele manier van besturen en besluitvormingsprocessen functioneren niet goed. Hoe actueel dat is geeft Kim Putters, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) begin januari 2023 aan in de Volkskrant; De plekken waar de traditionele macht wordt uitgeoefend, zijn aan verandering toe’ stelt Kim Putters. “Het maatschappelijke model dat zich richt op materiële groei loopt op zijn einde..’

Putters legt uit “Vroeger, als er iets geregeld moest worden, gingen de mensen die er toe deden vergaderen tot ze een ons wogen. Daar kwam dan wat uit, ze noemden het een akkoord, proostten erop en zeiden: we kunnen weer dóór! “Deze manier van besluitvorming werkt niet meer” stelt Kim Putters. ”De plekken waar de traditionele macht wordt uitgeoefend, het hele bestel zelfs, zijn aan verandering toe. We zitten aan het einde van een economisch en maatschappelijk model dat zich richt op materiele groei. Het zal duurzamer moeten. Gelijker. En we moeten heel anders gaan kijken naar organisaties en zeggenschap.”

 

Het begint allemaal bij draagvlak

Wat ik interessant vind aan de uitspraken van Kim Putters is dat hij zo duidelijk het einde van de ‘groeifocus’ benoemt in bestuurskamers. Ik voeg daar graag aan toe ‘van groei naar draagvlak’. Toekomstbestendig besturen draait in de kern om draagvlak creëren. Onder jonge mensen, zodat zij graag bij je komen werken. Onder belanghebbenden zoals milieuorganisaties en omwonenden, zodat zij geen rechtzaken beginnen tegen je, maar je juist publiekelijk ondersteunen, en door maatschappelijk draagvlak omdat je als organisatie de verbinding zoekt met de buitenwereld voor je ‘license to operate’.

 

Van groei naar draagvlak

Voor deze omslag is een andere manier van denken nodig in de bestuurskamer. Dat gaat niet zonder leercurve. Het mooiste is als bestuurders publiekelijk hun leercurve hierover delen, zodat de nieuwe inzichten over verduurzaming en inclusief besturen voor de buitenwereld betrouwbaar en geloofwaardig over komen.  Hoe dat werkt kon je goed zien eind vorig jaar bij premier Rutte. Rutte werd alom geprezen voor zijn excuus-toespraak voor het Nederlandse slavernij verleden. Wat daarbij vooral werd gewaardeerd is dat Rutte openlijk inzicht gaf in zijn persoonlijke leercurve.

De leercurve ‘ik had het mis’
Rutte zei “Ik dacht: de slavernij is een geschiedenis die ver achter ons ligt. Ik had het mis. Want eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu. In racistische stereotypen, in discriminerende patronen van uitsluiting, in sociale ongelijkheid. En om dat te doorbreken, moeten we ook het verleden open en eerlijk onder ogen zien.”
Rutte zegt in feite; ik zag het eerst zo, maar ik had het mis, want ik zag daarbij allerlei stemmen over het hoofd, waar ik niet naar geluisterd had, dat heb ik nu wel gedaan en nu zie ik het zo’

De Bestuurswende
In mijn werk als bestuursadviseur noem ik dat ‘de bestuurswende’. Het is een mooi proces als je ziet gebeuren dat bestuurders het inzicht krijgen dat hun perspectief niet het leidende perspectief is, maar dat er meer stemmen en inzichten van betekenis zijn.  Die bewustwording verloopt vaak langs 3 niveaus 1) het begint met bestuurders die open leren te staan voor stemmen van buitenaf, écht leren te luisteren naar andere perspectieven 2) vervolgens ook met die stemmen verbinding weten te maken (zodat er wederzijdse erkenning plaatsvindt) en 3) tot slot het vermogen tot zelfreflectie toepassen (‘ik had het mis’).

Informatiebijeenkomst over toekomstbestendig besturen  ‘Shoot for he Stars’ 31 januari 2023
Pas als je als bestuurder gaat inzien dat jouw kijk op zaken niet de norm is, en je daarvoor (openlijk) verantwoordelijk neemt, komt er ruimte voor anderen. Het resultaat is dat er besluiten tot stand komen met meer draagvlak bij grotere groepen. Dat noemen wij toekomstbestendig besturen!

Wil je meer leren over hoe je bestuurt vanuit draagvlak. kom op 31 januari 2023 naar onze netwerkbijeenkomst over toekomstbestendig besturen vanaf 15.00 uur bij Oceans in Haarlem. Koop hier je ticket 

#toekomstbestendig #besturen #leiderschap #bestuurswende

NieuwBestuur in NRC Next!

nrc-next-logo-

 

 

NieuwBestuur over ‘androgyne leiders’. Masculien en feminiem leiderschap gaan samen en zorgen voor de nieuwe lichting leiders. Gepubliceerd op 27 februari 2013

Lees meer

Openbaar Bestuur

Het Nieuwe Besturen binnen het Openbaar Bestuur

Sinds het huidige traditionele bestuursmodel, hebben zich een aantal grote ontwikkelingen voorgedaan op wereldniveau, waarvan de invloed zodanig groot is dat deze doorwerkt op onze maatschappij. Globalisatie, crises en het groeiend besef over het belang van duurzaamheid zijn slechts enkele voorbeelden. Dit heeft de vraag naar een nieuw bestuursmodel doen toenemen. Het traditionele model, waarbij vanuit cijfers, logica en top-down communicatie wordt gehandeld, voldoet niet langer en Bestuurders worden voor een uitdaging gezet. Steeds meer Bestuurders maken de stap tot het Nieuwe Besturen en staan niet langer boven de maatschappij, maar gaan de dialoog aan door midden in de samenleving te staan.

Openbaar Bestuur en het transparantietijdperk

De betrouwbaarheid en reputatie van de overheid wordt in grote mate bepaald door de openbare bestuurders: ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers. Burgers en externe partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat het uitvoerende orgaan van de overheid niet alleen effectief en efficiënt is, maar bovenal betrouwbaar en eerlijk. Zoals bij alle sectoren is het vertrouwen hierbij essentieel. Immers, de legitimiteit van de overheid staat op het spel, wanneer openbare bestuurders op niet-integere wijze handelen. In dit dynamische tijdperk, waarbij vele sectoren aangesproken worden op diep verankerd onjuist handelen, wordt van het openbaar bestuur des te meer integriteit alsmede een voorbeeldfunctie verwacht.

Bernt Schneiders, voormalig burgemeester Haarlem

Bernt Schneiders, voormalig burgemeester Haarlem

Een bestuurder moet zijn geloofwaardigheid opbouwen. Bestuurders worden steeds persoonlijker aangesproken. De buitenwereld neemt hun makkelijker de maat dan vroeger. Dat is een nieuwe dimensie in het besturen. De roep om transparantie neemt toe. Naast regels en toezicht is aandacht nodig voor persoonlijke integriteit en geloofwaardigheid.”

Bernt Schneiders, Voorzitter NGB, voormalig Burgemeester van Haarlem en deelnemer Training de Nieuwe Bestuurstafel

Openbaar Bestuur en het Stakeholderreputatiemodel

Het BHRM Stakeholderreputatiemodel biedt stevige handvaten voor openbare bestuurders om via dialoog en verbondenheid hun transparantie te waarborgen. Mede dankzij de toegang tot de unieke en relevante kennisbank van Bureau Hofkes Reputatiemanagement, kan NieuwBestuur openbare bestuurders gericht helpen bij actuele reputatievraagstukken die in hun sector spelen.

Mijn belangrijkste inzicht in het NieuwBesturen is dat we als burgemeesters wel denken dat we onze eigen feedback goed organiseren, maar dat we dat vaak vragen aan mensen die niet in de vrije positie verkeren om ongeremd feedback te geven. Voor oprechte feedback moet je vooral ruimte voor de ander maken om dat ook werkelijk te geven.”
Deelnemer Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters

Openbaar Bestuur en NieuwBestuur

Voor de sector Openbaar Bestuur heeft NieuwBestuur verschillende mogelijkheden die de sector koppelen met het Nieuwe Besturen.

 • Nieuwe Bestuurstafel Openbaar bestuurVia de Nieuwe Bestuurstafels wordt gebouwd aan een netwerk per sector. Binnen een bestuurstafel worden topbestuurders samengebracht en relevante reputatievraagstukken binnen de branche behandeld. Klik hier voor de Nieuwe Burgemeesterstafel, georganiseerd in samenwerking met het NGB.
 • Seminar: NieuwBestuur meets Openbaar Bestuur at Seaside In samenwerking met de Baak organiseert NieuwBestuur specifieke seminars over het Nieuwe Besturen. De seminars zijn interactief en worden hoog gewaardeerd. Klik hier voor een impressie.
 • Eendaagse introductietraining NieuwBestuur en Openbaar BestuurTijdens deze training gaat u met verschillende bestuurders uit uw sector of organisatie in dialoog over strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen.
 • Individueel coachingstraject Openbare bestuurdersIn het coachingstraject biedt NieuwBestuur begeleiding op maat voor openbare bestuurders die het Nieuwe Besturen willen vormgeven binnen hun eigen organisatie. Voor meer informatie, klik hier.

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot het openbaar bestuur? Neem dan contact op via info@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

Een andere sector?

Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen binnen uw eigen sector? Het Nieuwe Besturen is toepasbaar binnen iedere sector. U kunt zich aansluiten voor een van onze trainingen (open inschrijving).
Of neem contact met ons op via info@nieuwbestuur.nl of 023 528 10 40 voor een training op maat.

 

Finance

Het Nieuwe Besturen binnen de financiële sector

finance

De financiële sector bevindt zich sinds 2008 in een dynamische omgeving. De verschillende crises die we doormaken, hebben hun weerslag gehad op het vertrouwen van de consument. Het vertrouwen in de financiële sector is wereldwijd geschaad. Ook in Nederland stapelen de negatieve voorbeelden zich op, met als meest recente ontwikkeling – na de ABN Amro en Fortis – nu ook de nationalisering van de SNS bank.

 

Grote afstand tussen de financiële sector en haar stakeholders

Bovenstaande ontwikkelingen hebben een wissel getrokken op de maatschappij. Het vertrouwen is weg en de afstand tussen de financiële sector en haar belanghebbenden is vergroot, in plaats van verkleind. Op verschillende manieren wordt door de sector gewerkt om deze verstoorde balans te herstellen, maar het blijkt een zware kluif de consument hierin mee te krijgen.

 

Externe instrumenten zoals het AFM Klantendashboard zijn niet duurzaam. De wezenlijke veranderingen moeten van binnenuit komen, gesteund door de top. Niet alleen in woord, maar ook in daad.” 

Theodor Kockelkoren, Raad van Bestuur AFM.

 

De weg omhoog, met Het Nieuwe Besturen

De enige weg naar vertrouwen is het starten van een tweezijdige open dialoog. De verwerking van de dialoog naar toegevoegde waarde voor de stakeholder, is hierbij de vervolgstap. Het vertrouwen moet blijken uit goed gedrag, in plaats van wat nu vaak wordt ervaren als ‘loze beloftes’. Hier ligt de komende tijd een belangrijke taak voor de bestuurders van financiële instellingen. NieuwBestuur helpt bestuurders met een vernieuwende visie op de waarde van stakeholdervalue.

 

Finance en NieuwBestuur

Voor de financiële sector heeft NieuwBestuur verschillende mogelijkheden om de sector te koppelen met het Nieuwe Besturen.

 

 • Nieuwe Bestuurstafel FinanceVia de Nieuwe Bestuurstafels wordt gebouwd aan een netwerk per sector. Binnen een bestuurstafel worden topbestuurders samengebracht en worden reputatievraagstukken behandeld. Voor een impressie van de bestuurstafels, klik hier.

 

 • Seminar: NieuwBestuur meets Finance at SeasideIn samenwerking met de Baak organiseert NieuwBestuur specifieke seminars over het Nieuwe Besturen. Afgelopen november 2012 heeft NieuwBestuur een seminar voor de financiële branche georganiseerd: “Van wantrouwen naar vertrouwen in de financiële sector”. Klik hier voor ons laatste seminar.

 

 • Eendaagse introductietraining NieuwBestuur voor FinanceTijdens deze training gaat u met verschillende bestuurders uit uw sector of organisatie in dialoog over strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen. Voor meer informatie over de training, klik hier.

 

 • Individueel coachingstraject voor financiële bestuurdersIn het coachingstraject biedt NieuwBestuur begeleiding op maat voor openbare bestuurders die het Nieuwe Besturen willen vormgeven binnen hun eigen organisatie. Voor meer informatie, klik hier.

 

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot de financiële sector? Neem dan contact op met Valentina Djoemai via info@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

 

Een andere sector?

NieuwBestuur gelooft in het principe “building the bridge as you walk on it”. Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen binnen uw eigen sector? Kijk voor meer informatie bij een andere sector.

 


GERELATEERDE ITEMS

[column size=”1-3″]nrc2-5-tSeminar ‘van wantrouwen naar vertrouwen in de financiële sector[/column]
[column size=”1-3″]TheodorvoorpaginaNieuwBestuur in gesprek met.. Theodor Kockelkoren[/column]
[column size=”1-3″ last=”1″]Screen Shot 2013-02-27 at 1.49.18 PMDe belevenis die financieel advies heet (onder pers) fonds, oktober 2012[/column]

Bouw

Het Nieuwe Besturen binnen de bouw

bouw

Er wordt de laatste jaren in toenemende mate gesproken over de reputatie van bouworganisaties. Deze discussie in de bouw is op gang gekomen na de reputatieschandalen rondom de bouwfraude in 2001. Was reputatie in de bouw in het begin defensief ingesteld, inmiddels is dit omgedraaid naar het besef dat een goede reputatie ook veel positieve effecten kan hebben.

 

Wat is de waarde van een goede reputatie in de bouwsector?

Iedere bouwbestuurder weet: om succesvol te kunnen zijn, ben je afhankelijk van duurzame relaties, met zowel interne als externe groepen. Zonder bijvoorbeeld financiers, afnemers en medewerkers kunt u als organisatie niet overleven. En deze interne en externe stakeholders prefereren samen te werken met organisaties die ze waarderen.

Recent reputatieonderzoek van Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM) binnen de bouw heeft uitgewezen dat er een positieve trend van transparantie gaande is vanuit de aannemers naar opdrachtgevers toe.

Aannemers met een goede reputatie :

 • Kennen meer herhalingsverkoop
 • Krijgen een groter marktaandeel
 • Hebben gemotiveerde en betrokken medewerkers
 • Staan positiever in de media
 • Hebben een groter onderscheidend vermogen (goed eigen bedrijfsverhaal)
 • behalen betere (financiële) resultaten

Samengevat: Hoe sterker de reputatie van een bouworganisatie, hoe groter de orderportefeuille.

 

Hoe werkt u als bouwbestuurder aan reputatiemanagement?

Reputatiemanagement binnen de bouw omvat meer dan PR of communicatie, het is een duurzaam kwaliteitsprogramma aangestuurd vanuit het topmanagement naar alle geledingen binnen een organisatie om het onderscheidend vermogen te versterken. Toon uw successen en wees accountable: zorg dat u op het niveau van de Raad van Bestuur en richting opdrachtgevers kunt uitleggen wat de effecten zijn van uw inspanningen om duurzame relaties tot stand te brengen.

De Nieuwe Bestuurstafel Bouw: voor bouwbestuurders die willen leren om over te gaan op extern relatiebeheer dat transparant en wederkerig is.

 

Bouwsector en NieuwBestuur

Voor de bouw heeft NieuwBestuur verschillende mogelijkheden om de sector te koppelen met het Nieuwe Besturen.

 

 • Nieuwe Bestuurstafel BouwVia de Nieuwe Bestuurstafels wordt gebouwd aan een netwerk per sector. Binnen een bestuurstafel worden topbestuurders samengebracht en worden reputatievraagstukken behandeld. Voor een impressie van de bestuurstafels, klik hier.

 

 • Seminar: NieuwBestuur meets de Bouw at SeasideIn samenwerking met de Baak organiseert NieuwBestuur specifieke seminars over het Nieuwe Besturen. De seminars zijn interactief en worden hoog gewaardeerd. Voor een impressie, klik hier.

 

 • Eendaagse introductietraining NieuwBestuur voor de bouwsectorTijdens deze training gaat u met verschillende bestuurders uit uw sector of organisatie in dialoog over strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen. Voor meer informatie over de training, klik hier.

 

 • Individueel coachingstraject voor bestuurders in de bouwIn het coachingstraject biedt NieuwBestuur begeleiding op maat voor openbare bestuurders die het Nieuwe Besturen willen vormgeven binnen hun eigen organisatie. Voor meer informatie, klik hier.

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot de bouwsector? Neem dan contact op met Suzan Heijne den Bak via info@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

 

Een andere sector?

NieuwBestuur gelooft in het principe “building the bridge as you walk on it”. Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen binnen uw eigen sector? Kijk voor meer informatie bij een andere sector.

 

Zorg

Het Nieuwe Besturen binnen de zorg

zorg

De zorgsector heeft te maken met een aantal snel veranderende invloeden, waaronder de noodzaak tot fusies, de marktwerking die sinds 2005 in gang is gezet en snel veranderende wetgeving. Daarnaast is de zorg een sector die gemakkelijk reputatieschade ondervindt. Het gesteggel over de salarissen en bonussen van specialisten en topbestuurders, de invloed van de media op reputatievraagstukken rond de kwaliteit van de zorg en de toenemende regels hebben geleid tot wantrouwen en ongenoegen, aldus Wouter van Ewijk.

NieuwBestuur: Cure & Care

NieuwBestuur werkt samen met Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM) en heeft via onderzoek veel data vergaard over de zorg en haar stakeholders. Hierbij wordt de scheiding tussen ‘Cure’ en ‘Care’ aangehouden. Ook in de seminars organiseert NieuwBestuur voor beide categorieën aparte programma’s.

 

Hoe ga je om met signalen die je krijgt (voorafgegaan door hoe zorg je ervoor dát je ze krijgt)?  Een andere vraag die me bezighoudt is: hoe maken we het niet te “soft” c.q. hoe doseer je je kwetsbaarheid omdat je bijvoorbeeld ook daadkracht wilt tonen?”

Zorgbestuurder Nieuwe Bestuurstafel

 

Zorgsector en NieuwBestuur

Voor de zorgsector biedt NieuwBestuur verschillende activiteiten die de sector koppelen met het Nieuwe Besturen.

 

  • Nieuwe Bestuurstafel Zorg

Via de Nieuwe Bestuurstafels wordt gebouwd aan een netwerk per sector. Binnen een bestuurstafel worden topbestuurders samengebracht en reputatievraagstukken behandeld. Voor een impressie van de bestuurstafels, klik hier.

 

  • Seminar: NieuwBestuur meets Zorg at Seaside

In samenwerking met de Baak organiseert NieuwBestuur specifieke seminars over het Nieuwe Besturen. Voor zowel de Cure als Care zijn er seminars. De seminars zijn interactief en worden hoog gewaardeerd. Klik hier voor een impressie.

 

  • Eendaagse introductietraining NieuwBestuur voor de Zorg

Tijdens deze training gaat u met verschillende bestuurders uit uw sector of organisatie in dialoog over strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen. Voor meer informatie over de training, klik hier.

 

  • Individueel coachingstraject Zorgbestuurders

In het coachingstraject biedt NieuwBestuur begeleiding op maat voor zorgbestuurders die het Nieuwe Besturen willen vormgeven binnen hun eigen organisatie. Voor meer informatie, klik hier.

 

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot de zorgsector? Neem dan contact op met Suzan Heijne den Bak via info@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

 

Een andere sector?

NieuwBestuur gelooft in het principe “building the bridge as you walk on it”. Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen binnen uw eigen sector? Kijk voor meer informatie bij een andere sector.

 

Overzicht

Per sector organiseert NieuwBestuur activiteiten die sectorspecifiek aansluiten op de context en externe factoren die van belang zijn. Iedere sector heeft namelijk zijn eigen reputatievraagstuk. Met de sectorspecifieke activiteiten die NieuwBestuur organiseert, faciliteren wij een vertrouwelijke omgeving waarin openhartig kan worden gesproken met vakgenoten.

NieuwBestuur biedt op twee manieren de mogelijkheid tot verdieping en het delen van kennis voor professionals, namelijk via bestuurstafels en via de seminars. Nieuw Bestuur werkt samen met Bureau Hofkes Reputatie Management (BHRM) en heeft dankzij de vele onderzoeken binnen elke sector, een databank opgebouwd met unieke kennis over reputatie vraagstukken.

Platform NieuwBestuur sectoren