Positieve beweging door BHRM stakeholderonderzoek: goede score van Onderwijsinspectie door inzichtelijk maken draagvlak bij ouders en kinderen

De beweging van lineair naar circulair leiderschap is ingezet. Wij noemen dat het Nieuwe Besturen. Een belangrijke succesfactor daarbij is stakeholderdraagvlak en stakeholdermanagement.

In deze nieuwsbrief:

 • Hoe stakeholderonderzoek onderwijsinstelling SaKs aan goede score helpt bij Onderwijsinspectie
  “Het stakeholderonderzoek van BHRM heeft geholpen om ons draagvlak inzichtelijk te maken bij ouders, kinderen en onderwijspartners” – Helma van der Hoorn (Bestuursvoorzitter SaKs)
 • De gevestigde orde in gesprek met de toekomst over systeemverandering om onze maatschappij te redden met Klaas van Egmond (Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht & oprichter Sustainable Finance Lab) en Maarten Labots (voorzitter Jonge Klimaatbeweging)
 • Dutch Circular Leadership Conference 2019
  28 november 2019, Circl Amsterdam
  100 bestuurders en future leaders
  1 dag, 1 thema, ‘de principes van circulair leiderschap ‘
  Check de 
  INVITE

STAKEHOLDERONDERZOEK METHODE HOFKES
De kracht van het inzichtelijk maken van stakeholderdraagvlak

Wat is goed onderwijs en wie bepaalt dat?

De Alkmaarse scholengemeenschap Saks is met 15 basisscholen en 4000 kinderen een belangrijke onderwijsinstelling in de regio. Saks is koploper in vernieuwend onderwijs waarbij het kind centraal staat en niet de toets.Zij zochten een alternatieve methode om de kwaliteit van goed onderwijs inzichtelijk te maken. Het stakeholderonderzoek van Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BRHM) onder ouders, kinderen en onderwijspartners heeft de Onderwijsinspectie overtuigd. De Driemaster kreeg de score ‘goed’!

BRHM maakt gebruik van de Methode Hofkes, een vernieuwende onderzoeksmethode waarbij de ‘ontvanger’ centraal staat. De resultaten zijn samengevat en verwerkt in handige tools, namelijk de Stakeholder ScoreCard en Verbindingskaarten.

BHRM Stakeholder ScoreCard

BHRM Verbindingskaart


Aflevering #014: De gevestigde orde in gesprek met de toekomst
Op weg naar de Dutch Circular Leadership Conference op 28 november 2019 maken we iedere maand een nieuwe podcast in de reeks NieuwBestuur Dutch Circular Leadership. Terug te luisteren via Spotify of iTunes
Klaas van Egmond – Gevestigde orde Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht & oprichter Sustainable Finance Lab) in gesprek met de toekomstMaarten Labots – Voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging)
Deze 3 belangrijke vragen liggen op tafel 
Vraag 1: Als economische groei en winstmaximalisatie geen leidende principes meer zijn, wat dan wel?
Vraag 2: Als wij niet gescheiden zijn van elkaar maar verbonden, hoe creëren wij dan een maatschappij waar iedereen zijn/haar plek kan innemen en wat vraagt dat dan van ons leiderschap?
Vraag 3: Zijn circulaire leiders er niet omdat zij binnen het huidige systeem geen kans hebben? Of houdt het systeem stand omdat wij geen circulaire leiders aan de top hebben?

Dé conferentie over circulair besturen in Nederland
De conferentie waar de huidige bestuurders de verbinding aangaan met de toekomstige bestuurders.
Voel jij je een circulaire bestuurder?
En wil je deelnemen aan de conferentie?
De laatste kaarten verkrijgbaar via deze link!
Ken jij een circulaire bestuurder?
Stuur deze INVITE door!