Nieuwsbrief januari 2014: Wat is het verschil tussen Paul Polman en Gerrit Zalm?

 

Wat is het verschil tussen Paul Polman en Gerrit Zalm?

Als minister van Bestuurlijke Vernieuwing in het schaduwkabinet van Hans Biesheuvel ben ik recent geïnterviewd door Ronnie Overgoor (7 Ditches). Het gesprek ging over de visie van het schaduwkabinet op de kwaliteit van bestuurders in Nederland. Zo kwamen we te spreken over waarom Paul Polman (CEO Unilever) wel een Nieuwe Bestuurder is en bijvoorbeeld Gerrit Zalm (CEO ABN AMRO) (nog) niet. Bent u nieuwsgierig naar het antwoord? Het gehele interview is in deze nieuwsbrief terug te zien.

 

Een ‘nieuwe toon aan de top’

Een Nieuwe Bestuurder weet de organisatie te kantelen richting stakeholdervalue. De noodzaak voor een nieuwe ‘toon aan de top’ is dan ook een belangrijk onderwerp binnen veel sectoren in Nederland. Bestuurders willen graag sturen op stakeholdervalue, maar de ‘hoe’ vraag is vaak nog niet ingevuld. Om concrete invulling te geven aan het Nieuwe Besturen in de praktijk, zijn wij in 2014 gestart met het werkcollege ‘De Bestuurskamer van de Toekomst’.

 

Bestuurskamer van de Toekomst

Waarom stijgt het aandeel van Unilever tegen de trend in? Wat is het ‘geheim’ van CEO Paul Polman? Henk Breukink geeft als ervaren commissaris, bij onder meer de ING-Groep en Inholland, inzicht in wat het Nieuwe Besturen uw organisatie oplevert, zowel op korte als lange termijn. Samen met 12 bestuurders, directeuren en bestuursadviseurs bespreken we op 17 februari van 17:00 – 21:00 uur tijdens de nieuwe reeks de ‘Bestuurskamer van de Toekomst’ de concrete handvatten op weg naar Het Nieuwe Besturen. U kunt daar ook bij zijn, klik hier voor meer informatie.

 

Het Nieuwe Besturen leidt tot meer stakeholderwaarde en een duurzaam verdienmodel. Niet alleen voor Unilever maar ook voor uw organisatie! Hartelijke groet,

 

 

Oprichter NieuwBestuur.nl en Bureau Hofkes Reputatiemanagement


17 februari ‘de Bestuurskamer van de Toekomst’ met Henk Breukink en Mildred Hofkes

“Symptomatisch voor de ontwikkeling aan de top is dat er steeds vaker CFO’s tot CEO worden benoemd. De gedachte daarachter is: als we iemand aan het hoofd zetten met oog voor controle, komt het wel goed. Maar dat is een misvatting. Controle is goed, vertrouwen is beter. En vertrouwen levert uiteindelijk meer waarde op.”Henk Breukink, commissaris ING Groep en InHolland
Hoe kantelt u uw eigen organisatie naar een duurzaam verdienmodel? 

De Bestuurskamer van de Toekomst: een laagdrempelige kennismaking met het Nieuwe Besturen met Henk Breukink. Als deelnemer aan ons 4e Nationale Reputatie Congres is Henk Breukink geïnspireerd geraakt door het gedachtegoed van het Nieuwe Besturen. Breukink is een invloedrijke en ervaren commissaris binnen Nederland. Hij is onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland en bekleedt diverse toezichthoudende posities bij beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven, waaronder de ING Groep en woningcorporatie HaagWonen.

“Authentiek leiderschap is het antwoord op de ontwikkeling en dat zit niet in de strikte organisatieharken waarmee ik ben opgegroeid. Het vraagt om een veel opener organisatie.”

Henk Breukink

 

Breukink ziet het Nieuwe Bestuursmodel als een werkbaar model om bestuurders te inspireren tot een andere houding en gedrag. En tot het ontwikkelen van een nieuw en transparant verdienmodel gericht op stakeholderwaarde.

 

Tips & Handvatten

Mildred Hofkes heeft door jarenlang onderzoek onder bestuurders en veel praktijkervaring een nieuwe kijk op besturen ontwikkeld. Vanuit deze visie is het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance® ontstaan. Hofkes deelt met u tijdens dit werkcollege de tips en handvatten van het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance®. Uw eigen (governance) reputatievraagstuk Op 17 februari krijgt u een unieke kans om uw eigen (governance) reputatievraagstuk tijdens het werkcollege in te brengen en vanuit verschillende invalshoeken gerichte feedback te krijgen.

Dit leert u tijdens het 4 uur durende werkcollege 

 

 • Het in de praktijk toepassen van het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance®
 • De guiding principles van bestuurlijke vernieuwing
 • Cultuurverandering aan de top: van bewustwording naar uitvoering, hoe doet u dat?
 • Besturen vanuit vertrouwen, bestuurlijke integriteit en het morele kompas, wat is daarbij de eerste stap?
 • De invloed van bestuurders op herstel van vertrouwen in de maatschappij (publieke opinie), wat is uw rol daarin?
 • De cijfers achter klanttevredenheid en hoe effectief om te gaan met stakeholderdialoog

 

Unieke persoonlijke coaching en advies (maximaal 12 deelnemers)

Cultuurverandering en de ‘toon aan de top’ zijn zeer actuele thema’s. Om u ook individueel optimaal te kunnen adviseren, is er per sessie slechts ruimte voor maximaal 12 deelnemers. Zo heeft u als deelnemer de gelegenheid om een eigen case in te brengen en directe en praktijkgerichte coaching te ontvangen van Henk Breukink en Mildred Hofkes.

Kerngegevens: Bestuurskamer van de Toekomst

 

 • Aantal deelnemers: maximaal 12 (open inschrijving)
 • Datum: 17 februari 2014, 17:00 uur – 21:00 uur
 • Doelgroep: Bestuurders, Hoger Management en Bestuursadviseurs
 • Locatie: de Glazen Bestuurskamer, Grote Markt 21, Haarlem
 • Prijs: € 395,– (excl. BTW) inclusief diner, studiemateriaal en persoonlijke intake reputatiecase
 • PE-Punten: Voor het bijwonen van het programma bestaat er een mogelijkheid om PE-punten te verkrijgen voor de verplichte permanente educatie.
Klik hier voor meer informatie en inschrijving voor de Bestuurskamer van de Toekomst

Uitgelicht: NieuwBestuur in de media

Als minister van bestuurlijke vernieuwing in het Schaduwkabinet is Mildred Hofkes geïnterviewd door Ronnie Overgoor in de kleurrijke zaal van de Beurs van Berlage. Tijdens dit interview van 15 minuten spreekt Mildred zich uit over de reputatie van de bestuurlijke elite van Nederland en haar visie op het bestuursjaar 2014. Luister waarom Paul Polman de CEO van Unilever wel een Nieuwe Bestuurder is en Gerrit Zalm van ABN-AMRO nog niet. Klik hier om het hele interview te bekijken.

Voor in de agenda
4 februariNationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders, vanaf 12.00 uur, Amersfoort 17 februariBestuurskamer van de Toekomst, 17:00 – 21:00 uur, Haarlem Vanaf 3 maartNieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht
Copyright © *|2014|*, All rights reserved. Our mailing address is: info@nieuwbestuur.nl NieuwBestuur Office ‘de Kerk’ Ridderstraat 29 2011 RR Haarlem unsubscribe from this list    update subscription preferences