Nieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht succesvol afgerond!

 

IMG_3699

Nieuwe Toezichthouders geslaagd!
Op 4 maart is de 3-daagse training de Nieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht succesvol afgerond. Tijdens deze training, speciaal ontwikkeld voor intern toezichthouders, hebben 12 deelnemers hard gewerkt aan zichzelf om hun eigen bewustwording om te kunnen zetten naar het effectieve Nieuwe Besturen.

 

Het Nieuwe Besturen kan niet zonder het Nieuwe Toezicht
Tijdens de Nieuwe Bestuurstafel werd aandacht besteed aan ‘de toon aan de top’, de governance structuur, de signalen van buiten naar binnen en de reputatie van de organisatie. Deze thema’s werden verkend vanuit het Nieuwe Bestuursmodel.

Het Nieuwe Besturen kan niet zonder het Nieuwe Toezicht. Immers, commissarissen en toezichthouders vervullen een strategische positie bij het vertrouwen en de reputatie van een organisatie. De rol van toezichthouders is de laatste 5 jaar sterk aan verandering onderhevig. De maatschappij is gekanteld naar meer transparantie en stakeholders hebben beter inzicht  van buitenaf gekregen in de werkelijk prestaties van een organisatie. De rol van de toezichthouder is structureel mee veranderd. Kortom, de tijd is rijp voor de interne verandering binnen de Raden van Commissarissen en het metier van de toezichthouder.

 

De Nieuwe Bestuurstafel is een manier van kijken naar jezelf en je bestuur in een veilige vertrouwde setting. Het is een ervaring die ik iedere bestuurder gun.” Deelnemers de Nieuwe Bestuurstafel Intern Toezicht

Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden in een vertrouwelijke setting
Om inzicht te krijgen in de zelfreflectie en de ontwikkeling van de competenties van de deelnemers werd voorafgaand aan de training een NieuwBestuur 0-meting en na afloop van de training een NieuwBestuur 1-meting afgenomen. Deze uitkomsten bieden inzicht in hun deskundigeheidsbevordering als Nieuwe Toezichthouder.

Heeft u ook interesse in de Nieuwe Bestuurstafel? Klik hier voor meer informatie

 

 

De training de Nieuwe Bestuurstafel was voor mij een feest der herkenning. Het heeft mij zelfvertrouwen gegeven..” Age Hartsuiker, toezichthouder en deelnemer aan de 3-daagse training Nieuwe Bestuurstafel