Future Proof Governance – Boardoom Programma

GRATIS online-informatiebijeenkomst vrijdag 18 juni van 15.00 – 16.00 uur

Hoe toekomstbestendig is jullie bestuurskamer? In hoeverre is duurzaamheid, inclusie en toekomstgerichtheid geborgd in het huidige aansturingsmodel ? Waar zitten de kwetsbaarheden en hoe voorkom je de ‘Shell-Governance-Valkuil”?

Impact rechtelijke uitspraak op alle bestuurskamers – De recente rechtelijke uitspraak in de zaak Shell/Milieudefensie laat zien hoe ingrijpend het huidige governancemodel en leiderschap aan spanning onderhevig is. De kern van de gerechtelijke uitspraak draait om het feit dat er veel gepraat wordt over toekomstbestendig besturen, maar dat de huidige governance modellen beknellend werken en het uitvoerende model ontbreekt.

Niet alleen binnen bedrijven, maar ook binnen publieke instellingen en het openbaar bestuur speelt de vraag hoe te komen tot een nieuwe passende bestuurscultuur en governancemodel.

Tijdens de informatiebijeenkomst op vrijdag 18 juni 2021 wordt uitleg gegeven over het Future Proof Governance Boardroom Programma dat op 8 oktober 2021 start vanuit Oceans, de duurzame innovatiehub in Haarlem.

Dit programma is ontwikkeld door NieuwBestuur om toekomstbestendig besturen bij organisaties van binnenuit te versnellen.

Deelnemen aan de online-informatiebijeenkomst op 18 juni is gratis (aanmelding verplicht, zie inschrijfformulier hiernaast).

NieuwBestuur Future Proof Governance Boardroom Programma – start 8 oktober 2021

Kenmerken en voorwaarden voor deelname aan het Boardroom Programma:

  • Dit programma richt zich op de interne governance van organisaties.
  • Start op vrijdag 8 oktober met een maximaal aantal van 10 deelnemers.
  • Iedere organisatie vaardigt een lid van de Raad van Bestuur af en een Future Leader, die de generatie onder de 35 binnen de organisatie vertegenwoordigd.
  • Er vindt een assessment plaatst voor aanvang van het programma.
  • Het programma duurt een jaar en omvat 6 plenaire bijenkomsten en in de tussenliggend periodes interne programma’s binnen de organisatie.
  • Eind juni 2022 wordt het programma afgesloten, waarbij de deelnemers het FPG-model hebben geïmplementeerd en hun organisatie Future Proof is met betrekking tot de Governance.

Aanmelden GRATIS online
informatiebijeenkomst 18 juni