De stille stemmen

Stille stemmen

‘Bedrijfsleven vertraagt de verduurzaming’.

Daarmee opent Dagblad Trouw vandaag de krant. Trouw vroeg mij om een reactie. Die kan je hieronder lezen.

De luide stem van de aandeelhouders

Waarom vertraagt de besluitvorming over verduurzaming? Ik heb verteld over de ‘stille stemmen’ die niet doorklinken in de bestuurskamers, de stemmen van buiten, van toekomstige generaties en van de natuur, van de aarde die uitgeput raakt. Die stemmen staan niet op de bestuursagenda. De luide stem van de aandeelhouders wel, die schreeuwt om nog meer rendement. En die stem krijgt nog steeds alle aandacht.

Verdrietig genoeg

Besturen en Raden van Commissarissen bestaan voor meer dan 80% uit witte mannen van 60 plus. Het is toch gek dat we als maatschappij de besluitvorming overlaten aan deze beperkte groep? Terwijl iedereen weet, hoe meer perspectieven aan tafel, hoe beter de besluitvorming. Ik vind het verdrietig genoeg dat Trouw dit nieuws op de voorpagina moet zetten anno 2022. Daarnaast ben ik benieuwd op hoeveel bestuurstafel deze voorpagina van Trouw vandaag terechtkomt. En of dit dan besproken wordt onderling.

“Echo’s uit het verleden

En bestuurders hou alsjeblieft op met het ‘oude’ bestuurstrucje van ‘ja maar, we moeten voldoen aan de rendementseisen van de aandeelhouders’. Het zijn de ‘echo’s’ uit het verleden… kijk verder dan de volgende aandeelhouders vergadering.. werp je blik nu eindelijk eens in de toekomst.

Kantel de governancestructuur

Kantel de governance aansturingsmotor van verticaal naar horizontaal. En neem de ‘stille’ stemmen van buiten en de toekomst mee in de besluitvorming. Wij noemen dat toekomstbestendig besturen. Voor meer informatie zie www.NieuwBestuur.nl

Ps vergeet niet te reageren op de brief van Milieudefensie.