Opmerkelijke verschillen in bestuursstijl

 

IMG_3699

Opmerkelijke verschillen in bestuursstijl

Blog geschreven door Chris Roelen (trainer NieuwBestuur) over het verschil tussen Paulus de Wilt, Bestuursvoorzitter NIBC en Wiebe Draijer, Bestuursvoorzitter Rabobank. Hoe kunnen twee bestuurders die werkzaam in dezelfde sector zijn, met van oorsprong hetzelfde doel, toch zo goed de verschillen laten zien tussen twee werelden?

 

Er is al veel gezegd en geschreven over bankieren nieuwe stijl. Veelal ging het over nieuwe wet- en regelgeving, meer en beter (intern)toezicht of over de noodzaak van nieuwe verdienmodellen. Tot nu toe was er in dit debat slechts in beperkte mate aandacht voor de kwaliteit van het bestuur. Vooral het ontbreken van een dialoog over het thema ‘tone at the top’ doet zich aan als een (groot) gemis. Op 9 en 13 december 2014 publiceerde het Financiële Dagblad interviews met de bestuursvoorzitter van twee grote Nederlandse banken. In beide interviews wordt de essentie en relevantie van het thema ‘tone at the top’ op voortreffelijke wijze aan het licht gebracht. De interviews met de heer Paulus de Wilt van de NIBC en met de heer Wiebe Draijer van Rabobank zijn verplichte kost voor iedereen die zich bezig houdt met ‘tone at the top’ en bankieren nieuwe stijl. De heer de Wilt trapt af op 9 december. Klik voor interview.

 

Over wat Paulus de Wilt persoonlijk drijft in zijn werk als bestuursvoorzitter bij NIBC rept hij met geen woord. Wel vindt hij de mentaliteitsverandering binnen de bank noodzakelijk. De bank moet namelijk weer in de groeimodus komen. De balans groeit dit jaar al met 10% a 15% en het rendement moet naar 8% tot 10% kunnen. Tijdens zijn interview noemt de heer de Wilt een aantal maal dat hij ‘het verhaal NIBC’ heeft verkondigd. Echter, wat dit verhaal inhoudt en waarom het karakteristiek is voor NIBC laat hij na te zeggen. Wel merkt hij op dat bankieren eigenlijk heel eenvoudig is. Het gaat om volume maal marge. Dat is alles. Tot slot vraagt Paulus de Wilt zich hardop af wanneer hij en zijn collega’s, wat het (gebrek aan) vertrouwen in de banksector betreft, nu toch eens het voordeel van de twijfel krijgen.

 

Dan de heer Draijer. Klik voor interview. Op Volgens Wiebe Draijer is er een duidelijke verbinding tussen zijn persoonlijke drijfveren en de (maatschappelijke) opdracht van de Rabobank. Zijn “diepgewortelde noodzaak meer te doen dan het eigenbelang nastreven” sluit naadloos aan bij het als food- en agri bank bijdragen aan het (oplossen van het) wereld voedselvraagstuk. Wiebe Draijer vindt dat hij ‘thuis’ is bij de bank. In zijn interview erkent de heer Draijer de kwetsbaarheid van de sector en de rol van de Rabobank hierin. Volgens Wiebe Draijer past de Rabobank bescheidenheid. De focus ligt eerst op het als Rabobank terugwinnen van respect en vertrouwen. Hij beperkt zich tot het noemen van de vier lijnen waarlangs dit moet gebeuren. Over de actuele identiteit- en cultuurdiscussies binnen zijn bank wil hij niets kwijt. Dat gesprek dient namelijk eerst intern gevoerd te worden.

 

Hoewel Paulus de Wilt en Wiebe Draijer beide in 2014 bij hun bank zijn begonnen, zijn hun interviews exemplarisch voor de status van bankieren nieuwe stijl. Maar bovenal laten ze zien dat ‘tone at the top’ gaat over wie je bent en niet wat je zegt of doet. Voorspellen wie van de twee bestuursvoorzitters het meest kansrijk is op het gebied van bankieren nieuwe stijl lijkt eenvoudig.

 

Klassiek en NieuwBestuur

De verschillen tussen klassieke en Nieuwe Bestuurders zoals is onderzocht tijdens het Nationale Reputatieonderzoek onder topbestuurders 2014

 

[color-box color=”grey”]

GASTBLOGGER: CHRIS ROELEN

blogger-chrisroelendrs. Chris Roelen MScCC (1973) is trainer van NieuwBestuur, gespecialiseerd in reputatie- en communicatiemanagement.

Chris ronde zijn doctoraal studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af met een scriptie over het imago van de Nederlandse Rijksoverheid als werkgever. In 2000 startte Chris zijn bedrijf Lionfish, het eerste organisatieadviesbureau gespecialiseerd in reputatie- en communicatiemanagement. Medio 2007 behaalde Chris zijn MSc. in Corporate Communication aan de Rotterdam School of Management. Chris werkt als interim manager en strategisch adviseur in zowel profit als non-profit organisaties. Daarnaast is Chris een van de strategische adviseurs in de communicatiepool van het Ministerie van Algemene Zaken.[/color-box]