Als oprichter van NieuwBestuur geloof ik heilig in de dialoog tussen bestuurders en Future Leaders

Mildred Hofkes stelt: “De dialoog is onze enige weg vooruit. Zoek elkaar op voor het ‘eerlijke ongemakkelijke gesprek. Juist nu!”

Door Current en Future Leaders met elkaar in gesprek te brengen, verandert de besluitvorming van organisaties meer richting langetermijn-waardecreatie. Dat is niet alleen goed voor het klimaat en voor de sociale cohesie, maar ook voor de toekomstbestendigheid van bedrijven zelf.

Lees hier Mildred’s recente blog over het eerlijke gesprek

Mensen die mij al langer volgen op Linkedin weten dat ik regelmatig ‘prikkelende’ berichten post over leiderschap en toekomstbestendig bestuur. Want het lijkt soms wel of bestuurskamers los opereren van de werkelijkheid van de maatschappij.  Wat gebeurt daar in de bestuurskamers? Helaas lijken veel bestuurders zich steeds meer terug te trekken in hun ‘burcht’,  in plaats van publiekelijk het debat aan te gaan en zich te verantwoorden voor hun besluitvorming.

Bruggen bouwen – De dialoog ontbreekt, met name tussen bestuurders en de jongere generaties, en daarmee neemt het (jongeren) activisme toe.  Ook aan mij wordt de (terechte) vraag gesteld “wat doe jij, aan welke kant sta jij?’ Blijkbaar heb ik mij daarover nog niet zo duidelijk uitgesproken, en daarom doe ik dat nu. Ik kies geen kant, ik geloof niet in het tegen over elkaar staan, ik zie mijzelf meer als een ‘bruggenbouwer’ omdat ik blijf geloven in de kracht van dialoog en verbinding.

“Wisseling van de Macht’- In 2006 ben gestart met mijn eigen bureau in stakeholders en reputatieonderzoek, omdat ik zag dat bedrijven beslissingen nemen vanuit het dominante perspectief van geld verdienen. Door de belangen van stakeholders en belangenorganisaties een stem te geven heb ik geprobeerd andere perspectieven aan de bestuurstafel te krijgen.  Ik schreef er in 2009 een boek over ‘De wisseling van de macht’.

Platform NieuwBestuur- In 2010 richtte ik het platform Nieuwbestuur op, voor toekomstbestendig bestuur. Ik wilde een plek creëren waar leiders en bestuurders zich kunnen verbinden aan elkaar met inspiratie en goede voorbeelden. Daarnaast organiseer ik sinds 2010 landelijke congressen over dit thema. Steeds opnieuw nam ik het risico met prikkelende sprekers om bestuurders te bewegen anders naar hun eigen besluitvorming te kijken. Vijf keer organiseerde ik samen met ons team het Nationale Reputatie Congres en in 2019 het congres Dutch Circular Leadership waarbij we naast 75 topbestuurders ook 30 Future Leaders (onder de 30 jaar) hadden uitgenodigd.  We betaalden hun entreegeld, zodat ook hun stem gehoord kon worden.

Zelfreflectie – De maatschappij duwt nu met wet- en regelgeving, en met protesten, tegen die verstarde bestuurscultuur aan. Maar veranderen vraagt moed, verbeeldingskracht en zelfreflectie. De meeste bestuurders hebben niet geleerd hoe ze dat moeten doen. Ze trekken zich terug in ‘burcht’ van eigen gelijk. Het helpt dan niet om nog harder op de deur te bonken is mijn ervaring. Wat wel helpt is bestuurders uit te nodigen tot dialoog en het eerlijke gesprek.

Circle of Influence 🍀

Samen met Annemiek van Raalten organiseer ik op 24 september 2024 het Nationaal Transparantie Congres, juist om de bestuurders van Nederland uit te dagen om transparante beslissingen te nemen die bijdrage aan een rechtvaardige wereld .

En nog aanvulling op de dialoog tussen Current & Future Leaders , op 21 november 2023  organiseren we weer een ‘Circle of Influence’ bij Oceans Haarlem  om de dialoog te faciliteren tussen Current en Future Leaders bij Oceans Haarlem.

Meer info en tickets voor het event op 21 november 2023 vind je hier