Alle organisaties met de ‘billen bloot’ – met nieuwe Europese wet- en regelgeving

Blog 14 maart 2023

Door: Mildred Hofkes, bestuursadviseur Future Proof Governance / CSRD-ESRS

Toekomstbestendig besturen is urgent. Het gaat in de kern om de levensvatbaarheid van de organisatie. Niet alleen door bij te dragen aan een leefbare wereld, maar ook om binnen die wereld relevant te blijven als organisatie. Relevant voor jonge mensen in een krappe arbeidsmarkt, relevant voor stakeholders zoals klanten, leveranciers en financiële partners en relevant voor een maatschappij in transitie. Nieuwe verplichte rapportage-regels vanuit Europa dwingen organisaties met de ‘billen bloot’ te gaan. “Greenwashing’  of ‘Future washing’  is er niet meer bij. Op 28 maart 2023 organiseren we vanuit NieuwBestuur een netwerk bijeenkomst over YoungBoards & Toekomstbestendig Besturen. Hierbij komen de nieuwe rapportage-regels ook aan bod. In onderstaand artikel beschrijft Mildred Hofkes welke impact dit gaat hebben ook op uw organisatie.

Transparant rapporteren- Toekomstbewust besturen is naast sturen op ook rapporteren over datgene wat er toe doet. Nieuwe Europese wetgeving (CSRD en ESRS) verplicht bedrijven om transparant te rapporteren over de impact die de organisatie heeft op klimaatverandering, sociaal beleid en transparant bestuur (ESG).  Voor grote beursgenoteerde bedrijven geldt dit al vanaf het boekjaar 2024, voor (grote) MKB bedrijven vanaf het boekjaar 2025.

Blik van binnen naar buiten- Het interessante aan deze nieuwe rapportage-regels is dat ze twee kanten op gelden, dus zowel ‘insight-out’ als ‘outside-in’.  Insight-out betekent dat bedrijven ‘van binnenuit’ inzichtelijk moeten gaan maken welke impact zij met hun bedrijfsvoering uitoefenen op mens en milieu. Dat betekent dat organisaties moeten gaan rapporteren over de interne bedrijfscultuur, hoe zij bijvoorbeeld zorgen voor een veilige en gelijkwaardig werkomgeving, maar ook hoe groot hun Co2 uitstoot is of waar hun grondstoffen vandaan komen. Binnen de nieuwe wet en regelgeving is met name de kwaliteit van de informatie belangrijk. Dus alleen melden dat je een veilige werkomgeving nastreeft, is niet (langer) voldoende. Hoe zorg je dan precies voor een veilige werkomgeving? Accountants zullen de niet-financiele data en informatie gaan controleren op volledigheid en betrouwbaarheid

Blik van buiten naar binnen- ‘Outside-in’ betekent dat organisaties de buitenwereld/stakeholders moeten gaan bevragen over de verwachting en behoeftes die zij hebben op het gebied van klimaatverandering, sociaal beleid en transparant bestuur. Dat betekent in de praktijk allereerst je stakeholders in kaart moet gaan brengen en vervolgens goed stakeholderonderzoek moet (laten) uitvoeren onder klanten, leveranciers, strategische partners, overheden, maatschappelijke organisaties, omwonenden, kennisinstituten etc om uit te vragen wat hun behoeftes zijn ten opzichte van de organisatie. Als je dit goed uitvoert, biedt een stakeholder materialiteitsonderzoek het bestuur veel relevante informatie over de materialiteit van de organisatie vanuit het perspectief van de externe stakeholders. Ook hierbij geldt, dat de accountant de externe data en informatie zal gaan controleren op volledigheid en betrouwbaarheid.

Voordeel: de dubbele blik op de organisatie – Deze nieuwe rapportage regels hebben voor- en nadelen voor organisaties. Een groot voordeel is dat de ‘dubbele materialiteitsanalyse’ de organisatie veel bruikbare sturingsinformatie oplevert over welke waarde zij toevoegen zowel intern als extern. Het vormt bovendien het fundament voor een goed duurzaamheid- en een sociaal inclusief beleid. Omdat de rapportageregels straks voor iedere organisatie geldt, wordt het voor de buitenwereld makkelijker om bedrijven met elkaar te vergelijken op het gebied van hun impact op duurzaamheid en sociaal beleid. “Greenwashing’ en Future washing’ oftewel je beter voordoen dan je bent, wordt voor organisaties steeds moeilijker. Organisaties zullen allemaal met de ‘billen bloot’ moeten.

Nadeel: door de bomen het bos niet meer zien- Het nadeel is dat veel bestuurders door de nieuwe rapportage regels de bomen het bos niet meer zien en de regie kwijtraken. Zij weten simpelweg niet waar te beginnen. Voor die bestuurders hebben wij het Future Proof Governance programma ontwikkeld. Dit programma ondersteunt organisaties met het verzamelen van relevante informatie die nodig is om meer inzicht te krijgen in de impact die de organisatie maakt, zowel intern (met de stem van de toekomst), als extern (de stemmen van buiten).

De stem van de toekomst- Een belangrijk onderdeel van het Future Proof Governance programma vormt de #YoungBoard. Een YoungBoard is een groep jonge medewerkers (Future Leaders van maximaal 35 jaar) die een slijpsteen vormen voor het bestuur bij toekomstbestendige besluitvorming. Zij dragen belangrijke duurzaamheid- en sociale rechtvaardigheidsthema’s aan die aansluiten bij de nieuwe wet- en regelgeving. Zo slaan bestuurders twee vliegen in 1 klap; ze betrekken hun jonge medewerkers bij toekomstbestendige besluitvorming en ze worden ‘future proof’ omdat ze belangrijke inzichten krijgen over de impact van hun organisatie op de binnen- en buitenwereld.

Oceans Haarlem- 28 maart 2023- Netwerkbijeenkomst YoungBoards en Toekomstbestendig Besturen

Wil je meer leren over YoungBoards en het Future Proof Governance programma?

Op 28 maart organiseren we weer een ‘Circle of Influence’ bij Oceans Haarlem, waarbij Current Leaders & Future Leaders met elkaar in dialoog gaan over de thema’s van toekomstbestendig besturen.

  • Kaarten voor de bijeenkomst op 28 maart 2023 kun je hier bestellen.