word nieuwe bestuurder

De snel veranderende maatschappij vraagt om nieuwe bestuurlijke vaardigheden. Vaardigheden die aansluiten bij de definitie van ‘goed bestuur’. De vraag naar Nieuwe Bestuurders is groot. Nieuwe Bestuurders zijn bestuurders die een heldere visie hebben, daadkracht tonen, openstaan voor signalen uit de omgeving, verbinding kunnen maken en het vermogen hebben tot zelfreflectie. Meld u hier aan voor de training het Nieuwe Besturen in de praktijk.

Dit is het gewenste profiel van de Nieuwe Bestuurder

Het profiel van de Nieuwe Bestuurder is tot stand gekomen door doorlopend onderzoek van NieuwBestuur in samenwerking met het onderzoeksbureau BHRM onder de bestuurlijke top van Nederland. Sinds 2009 wordt aan de hand van deze jaarlijkse cultuurstudie de ontwikkeling van het gewenste gedrag in de bestuurskamers gemeten en inzichtelijk gemaakt.

Top 5 persoonskenmerken Nieuwe Bestuurder*

  • Het vermogen tot zelfreflectie
  • Bewust zijn van signalen uit de omgeving
  • Kan gemakkelijk verbinding maken
  • Heeft een heldere en duidelijke visie
  • Heeft doorzettingsvermogen

Top 5 competenties Nieuwe Bestuurder*

  • Heeft gezag vanuit persoonlijk overwicht
  • Maakt keuzes op basis van waarde toevoegen voor alle stakeholder
  • Is gericht op innerlijke verdieping
  • Is vooruitstrevend
  • Is moedig

Bron: Rapport De Accountability van de Bestuurlijke Elite, 2009, 2014, 2017


Herkent u de top 5 bestuurlijke dilemma’s?

Het Nieuwe Besturen betekent een verandering inzetten. Veel bestuurders geven aan deze beweging lastig te vinden. Zij ervaren de volgende 5 bestuurlijk dilemma’s:

Test uzelf!
Bekijk de onderstaande top 5 dilemma’s en beslis in hoeverre ieder dilemma van toepassing is op uw dagelijkse bestuurspraktijk:

Dilemma 1. Ik heb te weinig ruimte om na te denken over de lange termijn

Ik ben te veel bezig met het blussen van de dagelijkse vuurtjes.

principe-1

Dilemma 2. Ik heb te weinig doorzettingsmacht

Het is moeilijk om echt onbaatzuchtig te zijn en daardoor oprecht betrokken te zijn bij anderen.

principe-2

Dilemma 3. Feedback organiseren is lastig

Ik ervaar dat toch als kritiek op mijn persoon.

principe-3

Dilemma 4. ‘Command & control’ werkt sneller

Omdat ik niet weet hoe ik het anders voor elkaar krijg.

principe-4

 

Dilemma 5. Transparant werken is makkelijker gezegd dan gedaan

Ik ben bang om te falen en daardoor voor gezichtsverlies.

principe-5

 

Herkent u bovenstaande dilemma’s? Volg onze training het Nieuwe Besturen in de praktijk.