Toekomstbestendig besturen, inspriatie, reflectie en goede verhalen delen

Door Mildred Hofkes, 24 april 2023

Binnenkort presenteert het Kabinet de aangescherpte klimaatplannen. Nederland haalt tot nu toe de gewenste 55 procent CO2 reductie in 2030 niet, en de aanvullende ingrepen moeten er voor zorgen dat de CO2-uitstoot de komende 7 jaar flink daalt met zo’n 22 megaton. Dat is nogal wat.

De bedoeling is ‘dat heldere normen er voor zorgen dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties weten wat van hen wordt verwacht de komende 7 jaar’.

Heldere normen
De bedoeling is ‘dat heldere normen er voor zorgen dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties weten wat van hen wordt verwacht de komende 7 jaar’. Volgens AFM-baas Laura van Geest ‘is het van belang dat ná de besluitvorming over additionele klimaatmaatregelen, ook blijvend aandacht wordt besteed aan de uitvoering en het borgen van de randvoorwaarden’.

Nog meer doelen, nog meer ongemak?
Ik denk alleen maar.. nog meer woorden, nog meer ‘hoog over’ plannen, nog meer ambities en nog meer aangescherpte doelen…maar gaan bedrijven en burgers nu werkelijk handelen? Het ongemak wordt alleen maar groter, als de praktijk van verduurzaming steeds meer achter blijft bij de doelen.

Inspiratie door daden
Persoonlijk krijg ik daarom meer energie van leiders en bestuurders die ‘het’ gewoon aan het doen zijn; toekomstbestendig besturen betekent dappere keuzes maken, met eerlijke verhalen over welke dilemma’s daarbij komen kijken.

Het geluk wil dat ons gesprek is opgenomen, zodat jullie het allemaal kunnen terugluisteren.

Goede verhalen delen
Het is belangrijk dat we juist díe verhalen en voorbeelden aan elkaar doorvertellen. Verhalen waarvan je direct voelt: dit is écht, dit is waarheid. Dit zijn de dilemma’s waar we het over moeten hebben. Zo’n gesprek had ik met Stijn Markusse,de oprichter van Boerschappen die boodschappen direct van de boer doorverkoopt aan de klant. ‘Voeding die voedt, vanuit een keten die deugt’. Het geluk wil dat ons gesprek is opgenomen, zodat jullie het allemaal kunnen terugluisteren.

Dilemma’s en inspiratie
In het gesprek tussen Stijn en mij komen vele dilemma’s voorbij; bijvoorbeeld hoe kom je aan genoeg klanten die willen bijdragen aan het goede, zodat de onderstroom groot genoeg is en je werkelijk impact maakt. Hoe werkt een coöperatief bedrijfsmodel? Hoe kun je boeren die geen kunstmest en chemie gebruiken voor hun gewassen, een eerlijke boterham laten verdienen? Hoe boks je op tegen het ‘marketing geweld’ van de grote jongens als jij de eerlijkste boodschap hebt? En hoe ga je als leider om met kwetsbaarheid en het échte verhaal, ook als dat niet alleen maar succesvol is?

Rust, ruimte & reflectie!
Als er één verhaal is waarvoor ik je de rust en ruimte gun de komende dagen om naar te luisteren, dan is het dit verhaal. Ik hoop dat je gaat luisteren.

Wedden dat je er inspiratie uithaalt en hoop door krijgt?

Veel luisterplezier!

Met zonnige meigroet,
Mildred Hofkes 
Oprichter NieuwBestuur & BHRM