Tag Archief van: openbaar bestuur

Openbaar Bestuur

Het Nieuwe Besturen binnen het Openbaar Bestuur

Sinds het huidige traditionele bestuursmodel, hebben zich een aantal grote ontwikkelingen voorgedaan op wereldniveau, waarvan de invloed zodanig groot is dat deze doorwerkt op onze maatschappij. Globalisatie, crises en het groeiend besef over het belang van duurzaamheid zijn slechts enkele voorbeelden. Dit heeft de vraag naar een nieuw bestuursmodel doen toenemen. Het traditionele model, waarbij vanuit cijfers, logica en top-down communicatie wordt gehandeld, voldoet niet langer en Bestuurders worden voor een uitdaging gezet. Steeds meer Bestuurders maken de stap tot het Nieuwe Besturen en staan niet langer boven de maatschappij, maar gaan de dialoog aan door midden in de samenleving te staan.

Openbaar Bestuur en het transparantietijdperk

De betrouwbaarheid en reputatie van de overheid wordt in grote mate bepaald door de openbare bestuurders: ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers. Burgers en externe partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat het uitvoerende orgaan van de overheid niet alleen effectief en efficiënt is, maar bovenal betrouwbaar en eerlijk. Zoals bij alle sectoren is het vertrouwen hierbij essentieel. Immers, de legitimiteit van de overheid staat op het spel, wanneer openbare bestuurders op niet-integere wijze handelen. In dit dynamische tijdperk, waarbij vele sectoren aangesproken worden op diep verankerd onjuist handelen, wordt van het openbaar bestuur des te meer integriteit alsmede een voorbeeldfunctie verwacht.

Bernt Schneiders, voormalig burgemeester Haarlem

Bernt Schneiders, voormalig burgemeester Haarlem

Een bestuurder moet zijn geloofwaardigheid opbouwen. Bestuurders worden steeds persoonlijker aangesproken. De buitenwereld neemt hun makkelijker de maat dan vroeger. Dat is een nieuwe dimensie in het besturen. De roep om transparantie neemt toe. Naast regels en toezicht is aandacht nodig voor persoonlijke integriteit en geloofwaardigheid.”

Bernt Schneiders, Voorzitter NGB, voormalig Burgemeester van Haarlem en deelnemer Training de Nieuwe Bestuurstafel

Openbaar Bestuur en het Stakeholderreputatiemodel

Het BHRM Stakeholderreputatiemodel biedt stevige handvaten voor openbare bestuurders om via dialoog en verbondenheid hun transparantie te waarborgen. Mede dankzij de toegang tot de unieke en relevante kennisbank van Bureau Hofkes Reputatiemanagement, kan NieuwBestuur openbare bestuurders gericht helpen bij actuele reputatievraagstukken die in hun sector spelen.

Mijn belangrijkste inzicht in het NieuwBesturen is dat we als burgemeesters wel denken dat we onze eigen feedback goed organiseren, maar dat we dat vaak vragen aan mensen die niet in de vrije positie verkeren om ongeremd feedback te geven. Voor oprechte feedback moet je vooral ruimte voor de ander maken om dat ook werkelijk te geven.”
Deelnemer Nieuwe Bestuurstafel Burgemeesters

Openbaar Bestuur en NieuwBestuur

Voor de sector Openbaar Bestuur heeft NieuwBestuur verschillende mogelijkheden die de sector koppelen met het Nieuwe Besturen.

  • Nieuwe Bestuurstafel Openbaar bestuurVia de Nieuwe Bestuurstafels wordt gebouwd aan een netwerk per sector. Binnen een bestuurstafel worden topbestuurders samengebracht en relevante reputatievraagstukken binnen de branche behandeld. Klik hier voor de Nieuwe Burgemeesterstafel, georganiseerd in samenwerking met het NGB.
  • Seminar: NieuwBestuur meets Openbaar Bestuur at Seaside In samenwerking met de Baak organiseert NieuwBestuur specifieke seminars over het Nieuwe Besturen. De seminars zijn interactief en worden hoog gewaardeerd. Klik hier voor een impressie.
  • Eendaagse introductietraining NieuwBestuur en Openbaar BestuurTijdens deze training gaat u met verschillende bestuurders uit uw sector of organisatie in dialoog over strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen.
  • Individueel coachingstraject Openbare bestuurdersIn het coachingstraject biedt NieuwBestuur begeleiding op maat voor openbare bestuurders die het Nieuwe Besturen willen vormgeven binnen hun eigen organisatie. Voor meer informatie, klik hier.

Wilt u meer informatie over het Nieuwe Besturen met betrekking tot het openbaar bestuur? Neem dan contact op via info@nieuwbestuur.nl of 023-528 1040.

Een andere sector?

Bent u enthousiast over het Nieuwe Besturen binnen uw eigen sector? Het Nieuwe Besturen is toepasbaar binnen iedere sector. U kunt zich aansluiten voor een van onze trainingen (open inschrijving).
Of neem contact met ons op via info@nieuwbestuur.nl of 023 528 10 40 voor een training op maat.