Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt of als u een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM)/NieuwBestuur (NB) U dient zich ervan bewust te zijn dat BHRM/NB niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

BHRM/NB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en respondenten binnen stakeholder- en reputatieonderzoek. BHRM/NB draagt er zorgvuldig zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft strikt vertrouwelijk wordt behandeld en nimmer te herleiden valt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Bij ieder stakeholder-reputatieonderzoek werken wij met een Verwerkingsovereenkomst. Waarbij wij (als de Verwerker) de persoonsgegevens van betrokkenen ontvangen van onze klant (als de Verwerkingsverantwoordelijke). Wij gebruiken deze gegevens in opdracht van de klant en alleen voor in de Samenwerkingsovereenkomst vastgestelde doeleinden. De persoonsgegevens blijven eigendom van de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker gebruikt de gegevens eenmalig en deze gegevens zullen na gebruik worden vernietigd.

BHRM werkt op deze manier in opdracht van de klant en de klant heeft in het kader van het stakeholder-reputatieonderzoek eenmalig contactgegevens met BHRM gedeeld. Medewerking aan het reputatieonderzoek is geheel vrijwillig. Antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en worden anoniem verwerkt. Wij verwerken de gegevens in niet-identificeerbare vorm en verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het reputatieonderzoek. Wij slaan geen persoonsgegevens op.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten zoals bijvoorbeeld onze nieuwsbrief vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de betreffende dienst. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de servers van NB/BHRM of op de server die van een derde partij beveiligd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor de medewerkers van BHRM/NB.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de servers van NB / BHRM of die van een derde partij.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

OFFICE ‘DE KERK’
RIDDERSTRAAT 29
2011 RR HAARLEM

T: 023 – 528 10 40 E: info@bhrm.nl