Port of Amsterdam zet samen met NieuwBestuur in op toekomstbestendig bestuursmodel

Mildred Hofkes (links) founder NieuwBestuur en Koen Overtoom CEO Port of Amsterdam

Mildred Hofkes (links) founder NieuwBestuur en Koen Overtoom CEO Port of Amsterdam

Uniek: de stem van jongeren borgen in de bestuurskamer

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam en Mildred Hofkes, oprichter van NieuwBestuur, het kennis en ontwikkelingsplatform voor toekomstbestendig besturen, tekenden vandaag in Amsterdam de samenwerkingsovereenkomst voor het Future Proof Governance Programma. 

Met de start van het Future Proof Governance programma (FPG) zet Port of Amsterdam actief in op een nieuwe bestuurscultuur gericht op langetermijnwaardecreatie, stakeholdergovernance, transparante rapportage van Brede Welvaart-indicatoren en een plek aan de bestuurstafel voor jongeren.

Mildred Hofkes  ‘Het doel van dit nieuwe bestuursmodel is om van binnenuit de (fossiele) core business te transformeren naar kernwaarden die aansluiten bij de circulaire economie. Het programma helpt bestuurders kansen te zien in dit nieuwe circulair handelen, en deze kansen het fundament te laten zijn van een succesvol nieuw bestuursmodel. Het is daarbij belangrijk om niet over de toekomst te praten, maar met de toekomst. Dus de stem van de toekomst nemen we mee in de besluitvorming van nu.

Van links naar rechts: Koen Overtoom CEO Port of Amsterdam, Linda van Waveren projectleider Future Proof Governance Port of Amsterdam en Mildred Hofkes founder NieuwBestuur

Van links naar rechts: Koen Overtoom CEO Port of Amsterdam, Linda van Waveren projectleider Future Proof Governance Port of Amsterdam en Mildred Hofkes founder NieuwBestuur

Nieuwe beweging binnen het Noordzeekanaal gebied

Hofkes: “Met dit bestuursprogramma hoopt de Port of Amsterdam haar relaties verder te versterken, zowel met de stad Amsterdam alsmede met alle anderen stakeholders en de toekomstige generaties. 

Mildred Hofkes spreekt over het ‘Deltaplan voor toekomstbestendig besturen binnen het Noordzeekanaalgebied: “Het is fantastisch, maar bovenal slim van Port of Amsterdam dat zij zich met dit bestuurs-programma gaan onderscheiden. Dit markeert het begin van een nieuwe beweging. De komende tijd sluiten meer organisatie zich aan bij deze beweging binnen het Noord-Zeekanaalgebied. Zo ontstaat er een gezamenlijke open bestuurscultuur en een gemeenschappelijke nieuwe bestuurstaal. De verwachting is dat de samenwerkingsverbanden hierdoor soepeler gaan lopen en de besluitvorming sneller en met meer draagvlak tot stand komt.”

Het nieuwe regeerakkoord

Het gisteren gepresenteerde nieuwe regeerakkoord laat zien dat het kabinet inzet op een fundamentele verandering van de Nederlandse economie in 2030. Het klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro moet gaan bijdragen aan de versnelling van de energietransitie. De noodzaak van de transitie, van een lineaire naar een circulaire economie, is voor iedereen helder. De grote vraag is: hoe komen we daar? Daar is leiderschap voor nodig, leiderschap van de toekomst“, aldus Mildred Hofkes.  “Port of Amsterdam toont met de start van het Future Proof Governance programma niet alleen moed, maar ook leiderschap“.

Meer over het Future Proof Governance programma >>