• Bedrijven en organisaties zijn de best georganiseerde principes binnen onze samenleving
  • Er is groeiende behoefte aan nieuwe bestuursmodellen die aansluiten bij de behoefte van de veranderende tijd
  • Niet-financiele prestaties zijn net zo belangrijk als de financiele resultaten en voorspellen toekomstig succes zelfs beter dan de financiele prestaties
  • De reputatie van een organisatie is een optelsom van de ervaringen en waarderingen van personen en instanties die werkelijk een relatie hebben met de organisatie (de stakeholders)
  • De continuïteit van de organisatie is alleen geborgd als de reputatie goed is
  • Duurzaamheid is de meest krachtige businessdriver van de toekomst
  • Een organisatie die Het Nieuwe Besturen toepast, wordt tweezijdig aangestuurd, en voegt zowel waarde toe voor de eigen onderneming als mede voor de maatschappij als geheel

Een Nieuwe bestuurder herken je aan de volgende 5 persoonskenmerken: een heldere visie hebben op een duurzaam verdienmodel, doorzettingsvermogen tonen, openstaan voor signalen vanuit de maatschappij, verbinding kunnen maken en het vermogen tot zelfreflectie tonen.” Mildred Hofkes, oprichter NieuwBestuur

I think that as a company, size is certainly not that important. All you have in life is your reputation. You have got to make sure that you keep your reputation intact and behave in a way that, if you are going to read about it in the papers the next day, you are not going to be embarrassed.” Richard Branson