De verwachting van de samenleving verandert razendsnel. Dat vraagt om nieuwe vormen van besturen. Horizontaal in plaats van top-down. Een open stakeholderdialoog in plaats van naar binnen gekeerd. En een heldere visie op weg naar een duurzame samenleving. Bij het Nieuwe Besturen wordt een organisatie tweezijdig aangestuurd en voegt zowel waarde toe aan de organisatie alsmede aan de maatschappij als geheel. NieuwBestuur is een onafhankelijk platform opgericht in 2010, met als doel om bestuurders bewuster te maken van de blik van buiten naar binnen, hen uit te dagen in verbinding te (blijven) staan met de maatschappij en hen te toetsen op integer en transparant bestuur.

In de figuur wordt de beweging van het Nieuwe Besturen weergeven. Van top-down hiërarchie naar een open netwerkorganisatie die in verbinding staat met de buitenwereld. De afgelopen vijf jaar heeft NieuwBestuur zich ontwikkeld tot een exclusief netwerk van duizenden professionals en vormgevers van de maatschappij. Via het NieuwBestuur netwerk zijn ze met elkaar verbonden door een gedeelde visie op het Nieuwe Besturen; de aansturing van een organisatie gebeurt vanuit het kernprincipe dat een organisatie waarde toevoegt voor zichzelf alsmede voor de maatschappij als geheel.

Waarom juist nu het Nieuwe Besturen?

Onze maatschappij begeeft zich in een overweldigende transitiefase. De enige constante is dat alles aan het veranderen is. Op vele terreinen volstrekt zich de verschuiving van ‘oud’ naar ‘nieuw’. Klassieke bestuursmodellen werken niet langer. Reputatie en vertrouwen zijn essentiële waarden geworden voor een duurzaam verdienmodel. Gevestigde instituten zullen hun plek op basis van deze waarden opnieuw moeten verwerven. Dat vraagt om een frisse blik op de kwaliteit van governance en een nieuwe ‘toon aan de top’.

Vanuit onderzoeksbureau BHRM (opgericht door Mildred Hofkes in 2006), zag Hofkes dat met name sinds 2008 steeds meer bedrijven bewust bezig zijn met hun stakeholders. Er is echter een duidelijk verschil of bedrijven dat doen om er voor de buitenwereld “goed” op te staan, of omdat ze dat doen vanuit een innerlijke overtuiging en willen bijdragen aan een duurzame economie. Bedrijven die van binnenuit werken aan een goede reputatie zijn in essentie bezig met het Nieuwe Besturen.

Kantelpunt = Het Nieuwe Besturen

Het Nieuwe Besturen bevordert het kantelpunt in onze maatschappij. Steeds meer bestuurders tonen zich bewust van het feit dat vertrouwen niet van buitenaf kan worden opgebouwd door meer regels en toezicht. Een goede reputatie kan alleen van binnenuit worden opgebouwd door intrinsieke motivatie. Bestuurders spelen daarbij een voortrekkersrol. Hun gedrag is leidend. Helder water stroomt tenslotte van boven…

Bij het Nieuwe Besturen weten bestuurders hun organisatie te ‘kantelen’. Dat begint met het kantelen van het klassieke businessmodel, dat gericht is op de korte termijn, naar ‘duurzame businessmodellen’ gericht op waardecreatie. Door open te staan voor de signalen van buitenaf, verbinden organisaties zich op een gelijkwaardige manier met hun stakeholders. Het doel daarbij is om een langetermijnrelatie aan te gaan op basis van wederkerigheid. Niet langer alleen maar ‘zenden’, maar luisteren en de dialoog aangaan met de stakeholders. Alleen zo ontstaat een gedeeld beeld tussen de binnen- en buitenwereld over de daadwerkelijke toegevoegde waarde van de organisatie.

Duurzame winst

Alleen organisaties met een heldere visie en strategie kunnen hun stakeholders (klanten, medewerkers, leveranciers, overheden, maatschappelijke organisaties etc.) actief bij hun business betrekken. In co-creatie met de stakeholders ontstaan interessante nieuwe businessmodellen die de traditionele businessmodellen vervangen. Dit betekent dat de organisatie haar focus actief naar buiten richt en in verbinding treedt met haar stakeholders. Duurzame winst in woord en daad betekent ook transparantie in de verslaglegging. Winst kan immers geen duurzame winst zijn als er andere stakeholders structureel verliezen. Bijvoorbeeld doordat leveranciers en medewerkers te weinig betaald krijgen of omdat milieukosten niet worden doorberekend in de eindprijs.

De spanning tussen zenden en ontvangen

Het Nieuwe Besturen gaat in de kern over bewustwording. Doen we hier de dingen ‘goed’ of doen we ‘de goede dingen’? Het Nieuwe Besturen begint daarom altijd met de vraag: ‘Hoe goed in onze relatie met de buitenwereld? Zijn we aan het overtuigen of staan we in verbinding? In hoeverre luisteren we écht naar de signalen van buitenaf?

Reputatiemodel Bureau Hofkes Reputatiemanagement

Figuur: Staat uw organisatie op zenden (blauwe lijn) of op ontvangen (groene lijn)?

NieuwBestuur: Samen maken we het verschil!

Het Nieuwe Besturen ondersteunt bestuurders bij nieuwe organisatievormen. NieuwBestuur zoekt de dialoog met bestuurders om ons gezamenlijke ambitieniveau te verhogen. In Nederland wonen 17 miljoen mensen, waarvan 150.000 bestuurders. Hoe mooi zou het zijn als steeds meer bestuurders de ambitie van NieuwBestuur omarmen? En zo samen Nederland kantelen naar een duurzaam economisch model.

Blijf op de hoogte van al onze ontwikkelingen omtrent circulair leiderschap!
Schrijf u in voor de nieuwsbrief