WAAROM JUIST NU TOEKOMSTBESTENDIG BESTUREN?

  • Er is een groeiende behoefte aan nieuwe bestuursmodellen die aansluiten bij de snel veranderende tijd.
  • Het primaire ‘shareholder-driven’ bestuursmodel gericht op winstmaximalisatie is weinig robuust gebleken en niet meer van deze tijd.
  • Alleen organisaties met een duurzaamheidsstrategie gericht op waarde toevoegen voor de samenleving als geheel zijn toekomstbestendig.
  • Corporate Governance gaat in essentie om goed bestuur. 
  • Onze definitie van goed bestuur is dat een organisatie tweezijdig wordt aangestuurd, en zowel waarde toevoegt aan de organisatie alsmede aan de maatschappij als geheel.
  • Toekomstbestendig Besturen maakt organisatie robuuster, met meer draagvlak en beter aangehaakt bij de samenleving.