Nieuwsbrief februari (3) 2016: Dertje Meijer, CEO Port of Amsterdam “Wie is aan zet?”

Dertje Meijer, CEO Port of Amsterdam “Wie is aan zet?”

Energietransitie als actueel thema toegevoegd op het 5de Nationale Reputatie Congres, 24 maart 2016
>>>Nog 20 plaatsen beschikbaar (maximaal 80 deelnemers)

Ons klimaat vormt een actueel en urgent dilemma. Veel organisaties claimen duurzaamheid als PR-instrument. Terwijl een duurzame bedrijfsvoering gaat over strategische keuzes. Keuzes die bijdragen aan minder CO2 uitstoot. Maar ook keuzes die kunnen leiden tot minder winst en dividend.
Bindende afspraken
Tijdens de klimaattop in Parijs in december 2015 zijn er wereldwijd bindende afspraken gemaakt over de reductie van CO2 uitstoot. Dat klimaatopwarming een serieus probleem is, wordt voor het eerst in de geschiedenis door alle landen unaniem onderschreven.
De bal ligt nu bij overheden en het bedrijfsleven. De omschakeling naar duurzame energiebronnen is gewenst en urgent, maar welk effect heeft dat op de huidige verdienmodellen? 

“Only an energy miracle can save us”  Bill Gates, feb 2016 

Dertje Meijer, CEO Port of Amsterdam over het energie dilemma op het 5de Nationale Reputatie Congres 
De haven van Amsterdam heeft vanuit haar core-business met dit dilemma te maken. Hoe geeft Dertje Meijer, de CEO van Havenbedrijf Amsterdam daar richting en invulling aan? Hoe vertaal je de energie-transitie juist als een kans in plaats van als een bedreiging? En welk effect heeft dit op de reputatie en het verbindende vermogen van de organisatie?
Urgent en relevant
Het thema van de energie-transitie raakt ons allemaal. Dit thema is niet langer ‘nice to know’ maar ‘need to know’. Iedere organisatie krijgt hier vroeg of laat zelf mee te maken.

Kom daarom ook op donderdag 24 maart 2016 naar het 5de Nationale Reputatie Congres en ga in dialoog met Dertje Meijer en vele andere prominente bestuurders.

Let op: nog slechts 20 plaatsten beschikbaar (max. plaats voor 80 deelnemers)!

Graag tot donderdagmiddag 24 maart 2016.
klik hier voor aanmelden

Met hartelijke groet,

Mildred Hofkes

NieuwBestuur en de Orde van Belastingadviseurs (NOB)
Nieuwe trends op governance niveau en verslaglegging
Oproep minister Dijsselbloem
Minister Dijsselbloem van Financiën riep deze week bedrijven op om hun lange termijn strategie inzichtelijk te maken in het jaarverslag (FD, 19 februari 2016). Lange termijn waardecreatie, gedrag, reputatie, stakeholderbetrokkenheid, horen in het jaarverslag expliciet tegen het licht te worden gehouden. “De herziene code corporate governance biedt hier handvatten voor” aldus Dijsselbloem.

NieuwBestuur workshop voor belastingadviseurs 
Maatschappelijke beeldvorming rondom het belastingvak vraagt van bestuurders en belastingadviseurs een actieve blik naar buiten. De Nederlandse Orde van Belastingsadviseurs (NOB) heeft daarom de NieuwBestuur workshop ‘Strategisch Reputatiemanagement’ opgenomen in het PE (Permanente Educatie) -programma voor belastingadviseurs.

Uw NieuwBestuur workshop op maat
Met deze workshop, die NieuwBestuur speciaal voor belastingadviseurs ontwikkeld heeft, werken de deelnemers actief aan hun verbindend vermogen en een open blik naar de maatschappij. 

Wilt u informatie over een passende NieuwBestuur workshop binnen uw sector? Neem contact op onze programma manager. Sigrid van Berlo via 023 – 528 10 40.

NieuwBestuur en de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg)

Het Nieuwe Toezicht binnen de zorg

NieuwBestuur workshop ‘Verbindend vermogen van Toezichthouders binnen de zorg’ klik hier voor de brochure
Op 21 april is het NieuwBestuur trainersteam aanwezig tijdens het jaarlijkse congres voor Toezichthouder in de Zorg. Met twee verschillende NieuwBestuur workshops kunnen de toezichthouders proeven aan het gedachtegoed van het Nieuwe Besturen binnen de zorgsector.

Bent u voor uw event nog op zoek naar een pikkelende workshop voor de out-breaksessie, neem dan contact op met Sigrid van Berlo tel: 023 – 528 10 40

NieuwBestuur voor in de agenda

OPEN INSCHRIJVING: 3-daagse leiderschapstraining De Nieuwe Bestuurstafel Executive (klik hier voor het informatieboekje)

  • Leergang 1: 13 & 14 april + 18 mei 2016 Klik hier (nog 3 plaatsen vrij)
  • Leergang 2: 15 & 16 juni + 7 september 2016 Klik hier 
  • Leergang 3: 14 & 15 september + 26 oktober 2016 Klik hier
  • Leergang 4:  9 & 10 november + 14 december 2016 Klik hier

NieuwBestuur seminars >> Klik hier voor meer informatie

  • 20 juni 2016 Seminar NieuwBestuur Zorgsector
  • 26 september 2016 Seminar NieuwBestuur Finance sector 
  • 7 november 2016 Seminar NieuwBestuur Openbaar Bestuur

Donderdag 24 maart 2016 Het 5de Nationale Reputatie Congres
De ontmoetingsplaats voor bestuurders van nu!
Klik hier (nog 20 plaatsten vrij! (maximaal 80 deelnemers))

Copyright © *|2016|*, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@nieuwbestuur.nl
NieuwBestuur
Office ‘de Kerk’
Ridderstraat 29
2011 RR Haarlem