NieuwBestuur Jaarverslag Scan

Integrated Reporting

Integrated Reporting voor uw Jaarverslag 2013

Het Nieuwe Besturen kan niet zonder een heldere verslaglegging in het jaarverslag.

NieuwBestuur biedt een quickscan van uw huidige jaarverslag door de bril van reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen. Naast de  verslaggeving van de financiële aspecten van het bedrijf, is nu ook een sterke vraag naar de verslaglegging van de non-financiële waarden in het jaarverslag.

 

  • Denk daarbij aan het inzichtelijk maken van uw stakeholderengagement / stakeholdervalue
  • Denk ook aan de vertaalslag van niet-financiële waarden in het jaarverslag en de interne en externe verantwoording daarvan

Een bestuurder moet zijn stakeholders niet simpelweg vragen: ben je tevreden? Maar: wat vind je van de richting die het bedrijf opgaat? En: wat zie je de bestuurders van jouw organisatie daadwerkelijk doen? Dat soort vragen impliceert reflectie op het eigen handelen van bestuurders. De antwoorden op die vragen hebben veel meer voorspellende waarde over de toekomstige gezondheid van de organisatie dan de laatste maandcijfers.”

Wiebe Draijer, Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad

BHRM is expert in het meten en verantwoorden van non-financiële waarden. Wij kunnen u helpen bij het uitbalanceren van uw jaarverslag. Intergrated reporting in uw jaarverslag maakt tevens een perfecte fit met het Nieuwe Bestuursmodel. BHRM biedt een heldere en op maat gemaakte analyse van uw jaarverslag. In deze grondige analyse ligt een sterke focus op een leesbaar jaarverslag voor uw belangrijkste stakeholders, en krijgt u concrete handreikingen ter verbetering.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis ‘quick-scan’ van uw huidige jaarverslag.

 

BHRM Bureau Hofkes Reputatiemanagement
info@bhrm.nl
023 – 528 10 40

 

BHRMlogo